Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania Dziennika Urzędowego

Zgodnie z wymogami §7 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, poniżej znajdują się odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu.

 

Aktywne certyfikaty

Ważny do: 2018-08-01 (od 2020-08-01) Aleksandra Perzyna Kierownik
Ważny do: 2019-01-21 (od 2020-01-21) Teresa Matczyńska koordynator
Ważny do: 2017-07-06 (od 2019-07-06) Beata Maria Adamus Dyrektor

 

Certyfikaty archiwalne

Ważny do: 2017-03-16 (od 2019-03-16) Paweł Jóźków Kierownik
Ważny do: 2017-01-22 (od 2019-01-22) Teresa Matczyńska Starszy Inspektor Wojewódzki
Ważny do: 2016-08-01 (od 2018-08-01) Aleksandra Perzyna Kierownik
Ważny do: 2015-03-16 (od 2017-03-16) Paweł Jóźków Kierownik
Ważny do: 2015-01-29 (od 2017-01-28) Barbara Bieluszewska Dyrektor
Ważny do: 2015-01-23 (od 2017-01-22) Teresa Matczyńska Koordynator
Ważny do: 2013-03-14 (od 2015-03-14) Paweł Jóźków z-ca dyrektora
Ważny do: 2013-01-29 (od 2015-01-29) Barbara Bieluszewska dyrektor
Ważny do: 2013-01-23 (od 2015-01-23) Teresa Matczyńska koordynator