Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

 

Data ogłoszenia: 2013-05-24
UCHWAŁA: Rady Powiatu Krapkowickiego
Data wydania: 2013-04-25
Rok: 2013
Pozycja: 1238
Pobierz plik: