Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XXXVII/254/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

Data ogłoszenia: 2013-12-03
UCHWAŁA: Rady Powiatu Krapkowickiego
Data wydania: 2013-11-28
Rok: 2013
Pozycja: 2605
Pobierz plik: