Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój

 

Data ogłoszenia: 2015-04-07
UCHWAŁA: Rady Gminy Pokój
Data wydania: 2015-03-26
Rok: 2015
Pozycja: 889
Pobierz plik: