Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.139.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII.294.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 

Data ogłoszenia: 2018-10-23
Rozstrzygnięcie nadzorcze:
Data wydania: 2018-10-17
Rok: 2018
Pozycja: 2905
Pobierz plik: