Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi nr V/22/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Data ogłoszenia: 2018-12-10
UCHWAŁA:
Data wydania: 2018-11-29
Rok: 2018
Pozycja: 3422
Pobierz plik: