Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Uchwała Nr LIV/316/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 

Data ogłoszenia: 2010-09-17
UCHWAŁA: Rady Miejskiej w Korfantowie
Data wydania: 2010-07-28
Rok: 2010
Pozycja: 1182
Pobierz plik: