Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Październik 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1189 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/161/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2009 rok
2009 1190 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/202/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2009 rok
2009 1187 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/413/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2009 rok
2009 1191 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/149/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2009
2009 1188 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/212/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2009
2009 1193 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
2009 1192 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/198/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawadzkie na rok 2009
2009 1243 2009-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2009
2009 1244 2009-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/138/08 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1245 2009-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/153/2008 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2009
2009 1246 2009-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/25/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego na 2009 rok
2009 1279 2009-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Domaszowice z dnia 24 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2008 rok
2009 1281 2009-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r. z wykonania budżetu Gminy Leśnica za 2008 rok
2009 1280 2009-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 16 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2008 rok
2009 1278 2009-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Bierawa z dnia 16 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2008 rok
2009 1305 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 17 marca 2009 r. z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2008 rok
2009 1304 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Przewodniczącego Zgromadzenia Związku z dnia 16 marca 2009 r. z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny w Praszce za 2008 rok
2009 1303 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Walce z dnia 16 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Walce za 2008 rok
2009 1302 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 28 grudnia 2007 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2008 rok
2009 1301 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2008 rok
2009 1283 2009-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/252/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1282 2009-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/284/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
2009 1284 2009-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych
2009 1285 2009-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/336/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/320/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych
2009 1286 2009-10-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przedterminowych wyborów burmistrza Leśnicy
2009 1287 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1291 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/517/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna
2009 1297 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/241/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 1290 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/260/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki
2009 1288 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/ 271/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2009 1289 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/272/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
2009 1294 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/655/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
2009 1292 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/542/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”
2009 1296 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/335/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1295 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1300 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/86/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 października 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXII/241/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 1299 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/85/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 października 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1298 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/181/08 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2009
2009 1293 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/555/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/542/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”
2009 1194 2009-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/313/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gogolin
2009 1195 2009-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/172/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1196 2009-10-06 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-43/2009/2318/VI-A/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z siedzibą w Branicach
2009 1197 2009-10-06 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-47/2009/9195/VIII-A/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Zakład Energetyki - Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu
2009 1198 2009-10-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 182/09 Wojewody Opolskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka
2009 1224 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/295/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych naterenie Powiatu Strzeleckiego w 2009 roku
2009 1225 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/297/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2009 1235 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 267/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Praszka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2009 1234 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/569/09 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola
2009 1232 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/182/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 8 września 2009 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Chmielowice i Polska Nowa Wieś
2009 1240 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009 - 2014
2009 1239 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 1238 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/198/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze za wysługę lat – w drodze regulaminu
2009 1229 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/506/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kluczborka
2009 1230 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/512/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Kluczbork miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 1231 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/518/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczbork na lata 2009 - 2013
2009 1223 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/232/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2009 1222 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/231/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie pozbawienia ulic w mieście Biała kategorii dróg powiatowych
2009 1236 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/653/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 1237 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/656/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2009 1242 2009-10-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 27 września 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubrzy przeprowadzonych w dniu 27 września 2009 r.
2009 1221 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Głubczyckiego
2009 1241 2009-10-15 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 - wersja nr 10
2009 1226 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/287/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/214/2005 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 sierpnia 2005 r. o wysokości i podziale specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głogówek
2009 1227 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/312/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1228 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/521/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Bukowa na osiedlu Rogi
2009 1233 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/248/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/324/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
2009 1253 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/286/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Białej
2009 1254 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/293/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej
2009 1255 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/294/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia ulic: Kilińskiego, Lipowej i Stare Miasto w mieście Biała do kategorii dróg gminnych
2009 1272 2009-10-22 INFORMACJA Informacja Starosty Powiatu Brzeskiego o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
2009 1252 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-208/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1274 2009-10-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Starosty Oleskiego z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka rehabilitacji w Praszce
2009 1261 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/194/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawanianauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 36 poz. 650)
2009 1258 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/317/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1259 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1264 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/221/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 11 września 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania
2009 1247 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/248/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
2009 1257 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/266/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1248 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/249/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian do planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Radę Powiatu Brzeskiego
2009 1256 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/230/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Pludry
2009 1263 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek
2009 1276 2009-10-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/P/09 Starosty Kluczborskiego; Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 1262 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/350/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek
2009 1260 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/543/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/440/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji
2009 1265 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/279/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków
2009 1267 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/654/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
2009 1266 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/651/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2009 1268 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/686/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2009 1271 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/256/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 września 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Zawadzkie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 1251 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/166/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1250 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/212/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym Powiatu oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2009 1249 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/209/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii dróg powiatowych
2009 1275 2009-10-22 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Popielów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów na odc. 6+430 – 6+735 (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów – Ładza na odc. 0+000 – 1+420 O (ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów”.
2009 1273 2009-10-22 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2009 r. o decyzji w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Energetyki cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu
2009 1270 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/337/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/319/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie poważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1269 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1277 2009-10-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-1- 89/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/222/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2009 – 2014
2009 1205 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLVIII/350/98 z dnia 5 marca 1998 r., Nr XXXV/174/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. i Nr XXXVI/227/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
2009 1206 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2009 1204 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 146/XXVI/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 1201 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1200 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/204/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Chrząstowice
2009 1202 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/205/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania miasta Kietrz
2009 1199 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/315/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej
2009 1203 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/232/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Leśnicy
2009 1220 2009-10-09 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 O w miejscowości Przełęk”
2009 1211 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/P/09 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 1213 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/P/09 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 1214 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/P/09 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 1210 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/P/09 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 1212 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/P/09 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 1215 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/P/09 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 1216 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/P/09 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 1217 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13/P/09 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 1218 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 września 2009 r. w sprawie przekazania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kluczborku
2009 1209 2009-10-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 20 września 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubniany przeprowadzonych w dniu 20 września 2009 r.
2009 1219 2009-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-NC-7042-182/09 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/203/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIX/143/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
2009 1207 2009-10-09 LISTA Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 18 września 2009 r. biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2009 1208 2009-10-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu