Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Listopad 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1308 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-190/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1309 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 257/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012
2009 1312 2009-11-02 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Domaszowice; Wójta Gminy Świerczów; Wójta Gminy Wilków z dnia 29 września 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 26 sierpnia 2008 r. w Namysłowie
2009 1313 2009-11-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.0084/11/09 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie remontu chodników na drogach powiatowych w Lewinie Brzeskim
2009 1306 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/471/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., dla obszaru położonego w północno - zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego
2009 1307 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r.
2009 1311 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/178/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga
2009 1310 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/295/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Prószków
2009 1314 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/88/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIV/295/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Prószków
2009 1320 2009-11-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2008 rok
2009 1322 2009-11-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy za rok 2008
2009 1321 2009-11-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2008 rok
2009 1319 2009-11-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2008 rok
2009 1324 2009-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/195/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Olszanka na dofinansowanie realizacji prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka
2009 1323 2009-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/517/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn - Koźle na lata 2009-2012
2009 1325 2009-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/220/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 11 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Kaniów, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa
2009 1327 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-200/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1330 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 150/XXVII/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1331 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 151/XXVII/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów
2009 1332 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/287/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 2009 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2009 - 2012"
2009 1333 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/293/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości i podzialu specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Zdzieszowice za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
2009 1326 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Głubczyce
2009 1329 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/182/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łambinowicach
2009 1328 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/311/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009 - 2013
2009 1334 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/207/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2006 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice
2009 1335 2009-11-12 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – Prószków na odcinku Nowa Kuźnia – Prószków – etap II”
2009 1336 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Brzegu z dnia 8 maja 2009 r. z wykonania budżetu Miasta Brzeg za 2008 rok
2009 1337 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2008 rok
2009 1338 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 maja 2009 r. z wykoniania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2008 rok
2009 1339 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Gminy Paczków z dnia 21 maja 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2008 rok
2009 1341 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pokój z dnia 7 maja 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2008 rok
2009 1340 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pakosławice z dnia 11 maja 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2008 rok
2009 1420 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/191/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1421 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/192/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
2009 1422 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/193/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym
2009 1423 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym
2009 1424 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/195/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłat targowych
2009 1417 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIV/227/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1416 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komprachcice
2009 1413 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/338/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1414 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/339/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały
2009 1415 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/340/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 1425 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/341/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1426 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/342/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów
2009 1410 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-212/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 1411 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-213/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-69/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 1412 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-224/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1427 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/232/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2009 1428 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/238/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
2009 1429 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/239/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1418 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/206/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1419 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/207/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1316 2009-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-204/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Lasowice Wielkie
2009 1315 2009-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/263/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2009 1317 2009-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/266/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 2 października 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 1318 2009-11-03 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 - wersja nr 11
2009 1343 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/253/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1349 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/581/09 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej i Brzozowej w Opolu
2009 1342 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/301/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parków na terenie Głuchołaz
2009 1354 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/251/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiarów zniżek udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
2009 1351 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/244/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Opolskie
2009 1352 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi
2009 1344 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne
2009 1350 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/662/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2009 1353 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/177/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Polaków – mieszkańców Kresów Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej – ofiar ludobójstwa
2009 1346 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/553/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 1345 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/310/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2009 1347 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/566/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w rejonie ulicy Zwycięstwa
2009 1348 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/567/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie
2009 1355 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/90/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne
2009 1402 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/246/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzeleczki
2009 1393 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/209/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2009 1396 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/584/09 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 1397 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/586/09 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Opole działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1403 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/269/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzeleczki
2009 1405 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/274/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zmieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki
2009 1404 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/270/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1406 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/190/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2009 1400 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/307/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1399 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1394 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/557/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Kluczbork składników mienia komunalnego
2009 1395 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/560/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 1408 2009-11-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/P/09 Starosty Kluczborskiego; Starosty Nyskiego z dnia 15 października 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 1391 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/141/09 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2009 1388 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2009 r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 1236 O relacji Tomice – Góreczno – Kazimierz kategorii drogi powiatowej
2009 1389 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2009 1390 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/244/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku
2009 1392 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 1398 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otmuchów
2009 1401 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/339/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/413/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Strzelce Opolskie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 1387 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/380/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XVII/196/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu dysponowania środkami z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie opolskim
2009 1407 2009-11-27 INFORMACJA Informacja Starosty Opolskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
2009 1409 2009-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-1-100/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otmuchów
2009 1385 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/300/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Zdzieszowice
2009 1377 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej
2009 1376 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1356 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/204/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/101/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1359 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/202/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 1371 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/174/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1370 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/173/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2009 1369 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/170/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 1368 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubrza
2009 1361 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/336/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
2009 1375 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/271/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Olesna
2009 1364 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/249/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/278/06 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2009 1365 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/253/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 1366 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/254/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
2009 1360 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad ewidencjonowania w szkołach innych zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziestogodzinnego wymiaru czasu pracy
2009 1367 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/261/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 1357 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-207/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego
2009 1358 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-214/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego
2009 1383 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/333/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia nazwy dla drogi wewnętrznej położonej w Suchej
2009 1384 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia nazwy dla drogi wewnętrznej położonej w Szczepanku
2009 1382 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/269/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej
2009 1373 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/570/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1374 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/573/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/545/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2009 1362 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica
2009 1363 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jemielnica
2009 1372 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/262/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1378 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Skateparku na terenie Gminy Otmuchów
2009 1379 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”
2009 1380 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie Gminy Otmuchów
2009 1381 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 1386 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/176/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych