Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Grudzień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1456 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2008 rok
2009 1453 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2008 rok
2009 1455 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrz Prudnika z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2008 rok
2009 1452 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 rok
2009 1454 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Olesna z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Olesno za 2008 rok
2009 1457 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Zwiazku Gmin PROKADO za 2008 rok
2009 1560 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1553 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 278/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1552 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 277/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1554 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 279/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1555 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 280/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
2009 1567 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/351/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 1568 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/352/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1569 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/353/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok
2009 1533 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/291/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1532 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1534 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1545 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/198/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1546 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1558 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/348/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1559 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/349/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1570 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1549 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-221/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1550 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-222/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1551 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-223/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1565 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1566 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1561 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/203/09 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2009 1562 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/204/09 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1563 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/09 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1564 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/206/09 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej
2009 1538 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1539 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1540 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/274/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z opłaty targowej
2009 1541 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/275/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1535 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1536 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 1537 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1542 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/208/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1543 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/209/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1544 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/210/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2009 1547 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/264/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1548 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/265/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2009 1557 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/717/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1556 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/716/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2009 1585 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/196/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Ochodze
2009 1604 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/305/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
2009 1605 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/308/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Piastów I
2009 1606 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/309/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Kaczorownia
2009 1607 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/310/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2009 1608 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/315/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr L/316/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie ustalania zasad zbywania działek nr 2423 2420 i 2422 położonych w Zdzieszowicach
2009 1609 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/316/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2009 1571 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-222/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 1589 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/369/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2009 1595 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 158/XXIX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1596 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 159/XXIX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z opłaty targowej
2009 1597 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 160/XXIX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 1601 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/185/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2010 rok
2009 1603 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/187/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1602 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/186/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków
2009 1593 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1594 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/159/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1586 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/331/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1587 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/332/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1598 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/285/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1599 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/286/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości
2009 1600 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/287/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1588 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/193/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2009 1572 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/305/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2010 r
2009 1591 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/182/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1592 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/184/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1581 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/180/2009 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 1582 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/181/2009 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1583 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/182/2009 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2009 1584 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/183/2009 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty targowej
2009 1574 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/540/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości
2009 1590 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/275/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Paczków
2009 1610 2009-12-15 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 225/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 września 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w przedmiocie statutu sołectwa
2009 1580 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/306/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek
2009 1579 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2010 rok
2009 1578 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/304/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 1575 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/179/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2009 1576 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/180/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1577 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/181/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 1573 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/306/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 listopada 2009 r. ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2009 1662 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/228/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1657 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/201/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 1652 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2009 1653 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1654 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/250/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1655 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/251/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2009 1656 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/252/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienioną uchwałami Nr XII/85/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. i Nr XXIII/183/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
2009 1663 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/241/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2009 1664 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/242/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2009 1665 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/243/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
2009 1666 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/244/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 1661 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/304/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2009 1651 2009-12-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody z rzeki Białej Głuchołaskiej w Białej Nyskiej dla miasta i gminy Nysa, powiat Nysa w województwie opolskim
2009 1658 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/282/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1659 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1660 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/318/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1667 2009-12-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-61/2009/73/XI-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2009 1699 2009-12-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z wykonania budżetu Miasta Opola za 2008 rok
2009 1514 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2008 rok
2009 1513 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2008 rok
2009 1509 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Gogolina z dnia 19 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2008 rok
2009 1512 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowice za 2008 rok
2009 1511 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 30 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2008 rok
2009 1510 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Jemielnica z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2008 rok
2009 1729 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2008 rok
2009 1731 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2008 rok
2009 1728 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze 2009 r.
2009 1730 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Strzelec Opolskich z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2008 rok
2009 1765 2009-12-23 ANEKS Aneks Nr 4 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 listopada 2009 r. do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej osoby małoletniej, na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2003 r. Sygn. akt III Nsm 136/03 oraz ustalenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jej utrzymanie, ponoszonych przez Powiat Lubliniecki
2009 1734 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/528/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle w części dotyczącej ogrodów działkowych przy ul. Gliwickiej
2009 1743 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/257/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/138/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Bruny
2009 1744 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/139/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica
2009 1745 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki
2009 1746 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/260/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Duczów Wielki i Mały
2009 1747 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/261/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice
2009 1748 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/262/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/143/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Komorzno
2009 1749 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/263/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywiczyny
2009 1750 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/264/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
2009 1752 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/266/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Duży
2009 1751 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Mały
2009 1753 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/267/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/148/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnów
2009 1754 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/268/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/149/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Skałągi
2009 1757 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Małe
2009 1756 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/151/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Wielkie
2009 1758 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/153/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szum
2009 1755 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/150/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szymonków
2009 1759 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/273/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsice
2009 1761 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Dolna
2009 1762 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/157/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Górna
2009 1760 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/274/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchy
2009 1732 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/308/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2010
2009 1763 2009-12-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 6 grudnia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka przeprowadzonych w dniu 6 grudnia 2009 r.
2009 1768 2009-12-23 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Brzeskiego
2009 1766 2009-12-23 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-55/2009/4595/V-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2009 r. o decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energii Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce
2009 1733 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/180/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2010 r.
2009 1770 2009-12-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu
2009 1769 2009-12-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu
2009 1771 2009-12-23 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Radłów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zaopatrzenia mieszkańców posesji zlokalizowanej w Karmonkach Nowych na działce nr 459/202 k.m. 22 w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu we wsi Bodzanowice zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Oleśnie
2009 1764 2009-12-23 ANEKS Aneks Nr 3 Starosty Opolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2009 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Opolskiemu zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Opolskiego
2009 1735 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/588/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2009 1736 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/600/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za wysługę lat dla nauczycieli
2009 1737 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/601/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy
2009 1738 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/602/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2009 1739 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/603/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
2009 1740 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/604/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1741 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/605/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2009 1742 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/210/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębowej
2009 1767 2009-12-23 INFORMACJA Informacja Nr WCC/958I/1883/W/OKA/2009/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 listopada 2009 r. o decyzji w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy - Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
2009 1773 2009-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/178/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza
2009 1774 2009-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/597/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Górnej w Opolu
2009 1776 2009-12-29 UCHWAŁA Uchwała nr 276/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka
2009 1772 2009-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/211/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica
2009 1775 2009-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewd. 330, 389/3, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 535/5, 554, 567, 568, 584, 609/6 cz., 609/7, 609/8, 614/5, 643, 644, 645, 646/13, 680/1, 701/3, 701/4, 701/5, 701/8, 701/9, 701/10, 701/11, 701/12, 879/1, 919/4, 919/6, 992/7, 1181/6, 1195, 1216/1, położone w Paczkowie
2009 1525 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/516/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 września 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 1529 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/270/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany w załącznikach nr 1,2,3 do uchwały Nr XLI/252/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów montażu instalacji solarnych, modernizacji źródła ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2009 1519 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nazwy ulic w Goszycach
2009 1524 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/339/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1526 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/531/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 1522 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/315/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach
2009 1520 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/220/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1518 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-216/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi i garażami na terenie Gminy Baborów
2009 1531 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/234/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2009 1528 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/189/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr IX/53/07 z dnia 27 września 2007r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
2009 1530 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/233/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów
2009 1515 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne
2009 1516 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/295/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1517 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/253/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 1521 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/176/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 1527 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 października 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2009 1532 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/98/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności częsci uchwały Nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznych szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne
2009 1523 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/328/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum.
2009 1614 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/305/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głuchołazy
2009 1649 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/215/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
2009 1644 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1615 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/317/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/305/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głuchołazy
2009 1646 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/211/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2010 rok
2009 1647 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/212/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1648 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/324/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1629 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/217/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1630 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/218/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1628 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/216/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego
2009 1637 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/279/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1619 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/235/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1620 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/236/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 1621 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/237/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1622 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/239/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/182/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów
2009 1616 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/350/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2009 1617 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/351/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2009 1613 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/340/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej
2009 1611 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/338/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotyczących podatku od nieruchomości
2009 1618 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/352/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2009 1612 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/339/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiazujących w 2010 roku
2009 1623 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/555/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1624 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/556/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1625 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/558/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od opłaty od posiadania psów
2009 1626 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/559/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1627 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/560/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego
2009 1640 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/617/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2009 1631 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/579/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1634 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/248/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1635 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1636 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/250/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2009 1638 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/330/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
2009 1642 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1641 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2009 1643 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/281/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1633 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/286/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1632 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/285/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2009 1645 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/203/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2009 1639 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/596/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia na 2010 rok na terenie Gminy Nysa, liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 1650 2009-12-16 INFORMACJA Informacja Nr PCC/392-ZTO-D/73/W/OWR/2009/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie koncesji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2009 1675 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/299/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2009 1682 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/193/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 1687 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 1676 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/299/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2009 1670 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1671 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1695 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/345/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Strzelcach Opolskich
2009 1690 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/598/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola”
2009 1684 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/242/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty
2009 1685 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/243/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty
2009 1689 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/300/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/270/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały Nr XLI/252/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów montażu instalacji solarnych, modernizacji źródła ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2009 1693 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1694 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/228/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1677 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/342/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej
2009 1672 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/150/09 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
2009 1696 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/355/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2009 1683 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-227/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 1674 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/344/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2009 1678 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/276/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/34/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i ponadpodstawowych, nieuprawnionych do bezpłatnych przejazdów
2009 1679 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/552/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową
2009 1669 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/342/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1673 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/246/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Dobrodzień
2009 1680 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/272/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1691 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/318/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 1692 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/322/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2009 1686 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/198/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 1681 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/273/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1688 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/585/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2009 1668 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1698 2009-12-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 0142-3/09 Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, niektórych zadań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2009 1697 2009-12-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-56/2009/1250/VII-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGE Elektrownia Opole S. A. z siedzibą w Brzeziu k/Opola
2009 1439 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/146/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 1441 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/262/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1440 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/306/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2009 1432 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/233/09 Rady Gminy Branice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej
2009 1436 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-216/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie
2009 1434 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/529/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle
2009 1438 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1437 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/254/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1431 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIV/218/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim
2009 1451 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/87/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności cześci uchwały Nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1445 2009-12-02 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy RWE Polska Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
2009 1443 2009-12-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 204/09 Wojewody Opolskiego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamiennik
2009 1448 2009-12-02 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie wykonania prac scaleniowo - wymiennych na terenie województwa opolskiego
2009 1442 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skarbimierz
2009 1435 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/530/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy księdza Stanisława Dutki na osiedlu Rogi
2009 1447 2009-12-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 31/2009 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2009/2010 i 2010/2011”
2009 1446 2009-12-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Budowa dróg osiedlowych z odwodnieniem oraz oświetleniem na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina oraz odcinka chodnika przy ul. Reymonta”
2009 1450 2009-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AR–0911–1-90/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 7 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXVI/262/2009 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad ewidencjonowania w szkołach innych zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziestogodzinnego wymiaru czasu pracy
2009 1430 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/383/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice” na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin
2009 1444 2009-12-02 ANEKS Aneks Nr 2 Starosty Kluczborskiego z dnia 26 października 2009 r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego – Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r.
2009 1449 2009-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-GF-7042-187/09 Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/652/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
2009 1433 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/296/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze obejmującym Gminę w 2010 roku
2009 1476 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 268/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oplat za świadczenia prowadzonych przez Gmine przedszkoli
2009 1482 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/254/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1475 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/181/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1467 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1468 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/156/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1469 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/157/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1463 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/287/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1462 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1461 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/285/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1483 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1464 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/327/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/275/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 1465 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/328/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1466 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/329/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1458 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/151/09 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek
2009 1459 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/152/09 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek
2009 1460 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/153/09 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
2009 1470 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1471 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie utraty mocy uchwały
2009 1472 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1473 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/253/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1474 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/254/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1484 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/91/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności cześci uchwały Nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1477 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/696/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prudnik w 2010 r.
2009 1478 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/697/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 1479 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/238/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1480 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/239/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1481 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/240/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1494 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/09 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 1486 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/198/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1485 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/230/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2009 1493 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/179/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1488 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/528/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały
2009 1489 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/529/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1490 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/530/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2009 1491 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/257/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1492 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1495 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/09 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 1487 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 1502 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/591/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola
2009 1503 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/592/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2009 1504 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/593/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola
2009 1500 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/201/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2009 1501 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1505 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/92/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1506 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/95/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LVI/592/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2009 1507 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/96/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/257/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1508 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/99/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLI/230/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2009 1496 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/580/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 1497 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/581/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2009 1498 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/582/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2009 1499 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/583/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 1700 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/533/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kluczbork
2009 1701 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/534/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bażany
2009 1702 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/535/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Biadacz
2009 1703 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/536/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogacica
2009 1704 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/537/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogacka Szklarnia
2009 1705 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/538/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borkowice
2009 1706 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/539/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gotartów
2009 1707 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/540/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzywizna
2009 1708 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/541/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kujakowice Górne
2009 1709 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/542/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Ligota Dolna
2009 1710 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/543/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łowkowice
2009 1711 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/544/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardy Górne
2009 1712 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/545/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żabiniec
2009 1713 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/546/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bąków
2009 1714 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/547/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogdańczowice
2009 1715 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/548/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czaple Stare
2009 1716 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/549/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krasków
2009 1717 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/550/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kujakowice Dolne
2009 1718 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/551/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kuniów
2009 1719 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/552/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Górna i Zamecka
2009 1720 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/553/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Maciejów
2009 1721 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/554/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardy Dolne
2009 1722 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/555/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Unieszów
2009 1723 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/556/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Bogacica
2009 1725 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewd. 469/2, położoną w Paczkowie
2009 1727 2009-12-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
2009 1724 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-238/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII-223/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1726 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 289/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1779 2009-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Ujazdu z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2008 rok
2009 1778 2009-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Turawa z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2008 rok
2009 1777 2009-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2008 rok
2009 1780 2009-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Wilków z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2008 rok
2009 1792 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/259/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2009 1783 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/301/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów za szczególne osiągnięcia sportowe
2009 1795 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/285/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego
2009 1799 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/258/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Tarnów Opolski
2009 1794 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/185/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 1788 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/238/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1789 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/242/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Izbicko
2009 1787 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2009 1801 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/189/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1802 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/190/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1797 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/162/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2009 1791 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/557/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2009 1793 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Leśnica
2009 1784 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobrodzień
2009 1785 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/344/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
2009 1786 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/346/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej
2009 1800 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/212/09 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXI/203/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2009 1804 2009-12-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR 0135-28/2009 Starosty Opolskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego
2009 1796 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/286/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1790 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/213/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 1798 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 1809 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/112/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2009 1781 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/295/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2009 1805 2009-12-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 44/2009 Starosty Strzeleckiego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2009 Starosty Strzeleckiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadzkiem, w 2009 roku
2009 1803 2009-12-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 234/09 Wojewody Opolskiego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemodlinie
2009 1808 2009-12-31 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Prudniku
2009 1807 2009-12-31 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 listopada 2009 r. do porozumienia z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów na odc. 6+430 - 6+735 (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów - Ładza na odc. 0+000 - 1+420 O (ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów"
2009 1806 2009-12-31 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 października 2009 r. do porozumienia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1763 Opole - Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny od km 1+013 do km 2+144”
2009 1782 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2009 1810 2009-12-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-AR–0911–2–11/09 Wojewody Opolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLII/295/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2009 1811 2009-12-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM–0911–2–12/09 Wojewody Opolskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Nyskiego Nr XXXI/262/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski,