Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Kwiecień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 385 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/237/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008 - 2012
2009 389 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/245/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy skweru w mieście Głuchołazy
2009 390 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/246/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 392 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/235/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
2009 403 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 387 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/242/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki prazy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2009 388 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/243/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
2009 393 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/246/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego
2009 394 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/247/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin
2009 395 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/255/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 391 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/251/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Głuchołazy do stanu faktycznego
2009 402 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/181/09 Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2009 396 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/211/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 397 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/241/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 398 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/242/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2009 400 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/239/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2009 399 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/144/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 404 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/238/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
2009 406 2009-04-07 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-15/2009/13616/III-A/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2009 407 2009-04-07 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-18/2009/9195/VII-C/JJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki – Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2009 408 2009-04-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 30 marca 2009 r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Grodkowie i Burmistrza Grodkowa przed upływem kadencji
2009 409 2009-04-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 2 lutego 2009 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku
2009 410 2009-04-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego z dnia 9 lutego 2009 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2008 rok
2009 401 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/295/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2009 405 2009-04-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej Brzegu
2009 386 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2009 411 2009-04-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 lutego 2009 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2008 rok
2009 506 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/474/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Zakrzów oraz nadania jej Statutu
2009 505 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/473/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Nowa Wieś Królewska oraz nadania jej Statutu
2009 504 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/472/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Grudzice oraz nadania jej Statutu
2009 503 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/471/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Gosławice oraz nadania jej Statutu
2009 502 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/470/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Bierkowice oraz nadania jej Statutu
2009 500 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/148/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubrza Nr XIX/140/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XVIII/133/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.
2009 501 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/440/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji
2009 498 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/437/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle w rejonie ulic Z. Kuczyńskiego – R. Horoszkiewicza
2009 499 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/438/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle, w rejonie ulicy Wróblewskiego (byłe warsztaty szkolne)
2009 507 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 508 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/173/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 416 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/418/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2009 419 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/469/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie pozbawienia części ul. Chłodniczej w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Chłodniczej w Opolu
2009 412 2009-04-09 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”
2009 413 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych
2009 414 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXVI/427/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 417 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/434/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 423 2009-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 42/09 Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leśnicy
2009 424 2009-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 43/09 Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łambinowice
2009 427 2009-04-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/09 Wojewody Opolskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
2009 428 2009-04-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/09 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku
2009 429 2009-04-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/09 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
2009 430 2009-04-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/09 Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
2009 432 2009-04-09 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Brzegu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Brzeg
2009 415 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-180/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w roku 2009 – w drodze regulaminu
2009 421 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2009 422 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/219/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
2009 420 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 431 2009-04-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/09 Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
2009 425 2009-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 891/09 Burmistrza Głubczyc z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakazu wstępu do Lasu Głubczyckiego
2009 426 2009-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 895/09 Burmistrza Głubczyc z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 891/09 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakazu wstępu do Lasu Głubczyckiego
2009 418 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/448/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2009 445 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/450/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie nadania placowi publicznemu w rozszerzeniu ul. Wrocławkiej nazwy: "Rondo płk Ryszarda Kuklińskiego"
2009 447 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/136/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motawacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
2009 437 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/253/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009 r. o zmianie uchwały Nr XVI/164/04 Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 439 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury
2009 438 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/255/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2009 440 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/427/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi w Ligocie Dolnej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2009 441 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/445/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 435 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/247/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2009 436 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/248/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2009 452 2009-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/2009 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Brzeskim
2009 433 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/305/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
2009 434 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/311/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XVII/196/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu dysponowania środkami z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie opolskim
2009 442 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 443 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/245/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
2009 444 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza
2009 448 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/243/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przy-znawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków
2009 451 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 446 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)
2009 449 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez Gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 450 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Turawa
2009 453 2009-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/09 Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku
2009 454 2009-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/09 Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku
2009 466 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/464/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 465 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/463/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 464 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/462/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2009 468 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 223/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryteria i tryb przyznawania nagród
2009 455 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 456 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/212/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 457 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/253/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 458 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 97/296/ 2009 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
2009 459 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 461 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 462 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 463 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/258/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Namysłowa
2009 467 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/192/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów
2009 469 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/131/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
2009 470 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 471 2009-04-21 KOMUNIKAT Komunikat Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 7
2009 472 2009-04-21 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2009 475 2009-04-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/09 Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
2009 460 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2009 473 2009-04-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2009
2009 474 2009-04-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
2009 491 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/193/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 484 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/461/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 485 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/465/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 476 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/310/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
2009 488 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/518/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2009 477 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/09 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna
2009 494 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/151/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w drodze regulaminu
2009 487 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 479 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/210/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2009 480 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/212/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na stałe obwody głosowania
2009 492 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/200/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Gminy Strzeleczki
2009 478 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w Gminie Chrząstowice
2009 496 2009-04-22 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-24/2009/564/VII-D/JJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2009 497 2009-04-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2009 Starosty Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawadzkie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej
2009 483 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/227/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 486 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXVII/197/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 482 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w Gminie Łubniany
2009 481 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/426/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Piastów
2009 495 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/222/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Wołczyn do stanu faktycznego
2009 493 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze za wysługę lat - w drodze regulaminu
2009 489 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 125/XXIII/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
2009 490 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 126/XXIII/2009 Rady Gminy Radłów w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów
2009 543 2009-04-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku
2009 541 2009-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2009 Burmistrza Ujazdu z dnia 23 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Ujazd a Powiatem Strzeleckim w sprawie przekazania przez Gminę środków finansowych na realizację zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska "
2009 510 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 511 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć
2009 512 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 513 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/167/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 514 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2009 515 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 516 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/183/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz zasady ich przyznawania i wypłacania
2009 517 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/222/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Krapkowice do stanu faktycznego
2009 518 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/206/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 519 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/263/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu obszarów stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego
2009 520 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2009 521 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/08 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2008 – 2012”
2009 522 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/145/08 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Paczków przedszkoli publicznych
2009 523 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/219/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr VIII/59/07 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej na terenie miasta Paczków, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2009 524 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły albo przedszkola oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2009 525 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/155/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2009 526 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/247/09 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 527 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/194/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Rudniki do stanu faktycznego
2009 528 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/264/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Strzelce Opolskie A”
2009 529 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
2009 542 2009-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.–KK–0911–1-23/09 Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
2009 530 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice
2009 531 2009-04-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 67/09 Wojewody Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Praszce
2009 532 2009-04-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 5 kwietnia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki przeprowadzonych w dniu 5 kwietnia 2009 r.
2009 533 2009-04-30 ANEKS Aneks Nr Or. 0118-1/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009 r. do porozumienia Nr 1/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Wieluń
2009 534 2009-04-30 ANEKS Aneks Nr Or. 0118-2/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009 r. do porozumienia Nr 2/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Olesno
2009 535 2009-04-30 ANEKS Aneks Nr Or. 0118-3/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009 r. do porozumienia Nr 3/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Opole
2009 536 2009-04-30 ANEKS Aneks Nr Or. 0118-4/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009 r. do porozumienia Nr 4/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubliniec
2009 537 2009-04-30 ANEKS Aneks Nr Or. 0118-5/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009 r. do porozumienia nr 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kluczbork
2009 538 2009-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2009 r. pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim a Miastem Racibórz w sprawie przyjęcia przez Powiat realizacji zadania własnego Miasta w zakresie organizacji nauki religii
2009 539 2009-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ujazdu z dnia 10 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Ujazd a Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich w sprawie przekazania dotacji na nagrody za dodatkowe służby funkcjonariuszy KPP w Strzelcach Opolskich pełnione na terenie Miasta i Gminy Ujazd
2009 540 2009-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11BF/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 17 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Krapkowice a Powiatem Krapkowickim w sprawie przekazania Powiatowi Krapkowickiemu do realizacji zadania własnego Gminy Krapkowice, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu przez Powiat Krapkowicki jednego ciągu gimnazjum dwujęzycznego z językiem niemieckim
2009 544 2009-04-30 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 marca 2009 r. zawarta pomiędzy Powiatem Nyskim, a Gminą Nysa w sprawie współfinansowania „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1607 O ulicy Czarneckiego w Nysie”
2009 509 2009-04-30 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0151/P/2/09 Wojewody Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 roku