Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Lipiec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 878 2009-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/336/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego"
2009 926 2009-07-22 INFORMACJA Informacja Nr Or.0715-16/09 Starosty Oleskiego z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 160804_4 - Praszka Miasto
2009 935 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1751 Chrząstowice - Walidrogi odc. ulica Dworcowa w Chrząstowicach”
2009 936 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Popielów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1147 O Śmiechowice - Karłowice w Karłowicach - ul. Kolejowa”
2009 922 2009-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/165/09 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
2009 925 2009-07-22 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Ujazdu z dnia 8 czerwca 2009 r. do porozumienia nr 5/2009 w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska"
2009 923 2009-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/189/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Reńskiej Wsi
2009 924 2009-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/190/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2009 927 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2009 Zarządu Powiatu Brzeskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 928 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13/2009 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 929 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 16/2009 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 930 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 17/2009 Zarządu Powiatu w Prudniku; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 931 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 18/2009 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 932 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 19/2009 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 933 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 20/2009 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 934 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 21/2009 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 920 2009-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/442/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Miasto Brzeg zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2009 921 2009-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/246/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad tego zasobu
2009 957 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/418/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 948 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/150/2008 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok
2009 953 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/123/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok
2009 954 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/254/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Głubczyce na rok 2009
2009 955 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok
2009 952 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009
2009 950 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/169/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy
2009 951 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/106/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2009 rok
2009 949 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/119/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok
2009 956 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/178/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na 2009 rok
2009 968 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/202/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.
2009 970 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/212/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 965 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/178/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2009 966 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Karczowie
2009 971 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/227/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 960 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/233/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Brzeskiego
2009 959 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
2009 961 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ulg w spłacie niektórych należności pieniężnych
2009 967 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania
2009 969 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/505/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 958 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/301/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 964 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/456/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/441/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2009 972 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/247/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin osób zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Paczków na stanowisku pedagoga, psychologa i logopedy
2009 973 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/248/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w obrębie miejscowości Gościce działka nr 488
2009 974 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/254/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/270/01 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2009 977 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 227/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2012
2009 978 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/323/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie
2009 979 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju
2009 962 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/441/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2009 963 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/444/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXII/166/04 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Nr XLIX/430/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne, oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Brzegu oraz zastosowania bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości
2009 975 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2009 976 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 937 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/280/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biała.
2009 939 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/180/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 942 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 940 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/137/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2009 938 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/490/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka
2009 944 2009-07-24 INFORMACJA Informacja Starosty Opolskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów Gminy Prószków
2009 941 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/202/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 – 2013
2009 947 2009-07-24 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 114/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r. Nr XXV/229/08 w przedmiocie statutu
2009 946 2009-07-24 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 93/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie skargi Zofii Kwiatkowskiej na uchwałę Rady Miasta w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 26 sierpnia 2004 r. Nr XXIV/294/2004 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 943 2009-07-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 12 lipca 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jemielnica przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2009 r.
2009 945 2009-07-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie rozwiązania porozumienia dot. powierzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości wojewody
2009 819 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/249/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
2009 837 2009-07-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 maja 2009 r. pomiędzy Gminą Bierawa a Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie – Koźlu w sprawie rekompensaty pieniężnej za czas dodatkowej służby
2009 821 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/276/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany nazwy placu w mieście Głuchołazy
2009 822 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy ciągu pieszego w mieście Głuchołazy
2009 823 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/279/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 824 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/280/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy na lata 2010 - 2014
2009 830 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/263/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 818 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach
2009 825 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/175/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dziekaństwo
2009 840 2009-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI–TD-7042-85/09 Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/182/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz
2009 838 2009-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-AR-0911-1-48/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 28 maja 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XXVI/211/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień
2009 839 2009-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AP–0911–1–65/09 Wojewody Opolskiego z dnia 19 czerwca 2009 r. stwierdzające nieważność części uchwaly Nr XXXIV/280/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy na lata 2010 – 2014
2009 841 2009-07-03 WYROK Wyrok Nr Sygn. akt II SA/Op 290/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr IV/22/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2009 831 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/101/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008 r. sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2008 - 2012
2009 836 2009-07-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 maja 2009 r. pomiędzy Gminą Polska Cerekiew a komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie rekompensaty pieniężnej za czas dodatkowej służby
2009 828 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/212/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie Gminy Otmuchów
2009 820 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
2009 829 2009-07-03 Statut Statut Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa
2009 826 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/249/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olesno
2009 827 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/251/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych przy drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Olesna
2009 833 2009-07-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 21 czerwca 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łambinowice przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2009 r.
2009 834 2009-07-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 czerwca 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Praszce przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2009 r.
2009 832 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2009 835 2009-07-03 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie adresu strony internetowej na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
2009 842 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/294/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 848 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Starosty Oleskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej
2009 847 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie dofinansowania wyścigu kolarskiego
2009 854 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Starosty Oleskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont chodnika w Zdziechowicach w ciągu drogi powiatowej 1908 O Zdziechowice - Krzyżanowice - Praszka
2009 846 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 844 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/230/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2008 - 2012
2009 845 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/245/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/230/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2008 - 2012
2009 843 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/300/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Byczyna
2009 862 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/42/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju
2009 863 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/43/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVII/194/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie w z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2009 849 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2009 roku
2009 855 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie" w Kędzierzynie - Koźlu
2009 850 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.0118-2/2009 Burmistrza Gogolina; Starosty Krapkowickiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie przekazania Gminie Gogolin prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
2009 857 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice - Prószków na odcinku Nowa Kuźnia - Prószków - etap I"
2009 856 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gminy Paczków z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Paczków w 2009 roku
2009 852 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Domaszowice z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zorganizowania przejazdów osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Domaszowice, do placówek integracyjnych funkcjonujących na terenie Gminy Namysłów
2009 853 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zorganizowania przejazdów osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Świerczów, do placówek integracyjnych funkcjonujących na terenie Gminy Namysłów
2009 851 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Cisek z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie rekompensaty pieniężnej za czas dodatkowej służby
2009 864 2009-07-07 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Starosty Nyskiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Biała Nyska"
2009 858 2009-07-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-KN-0911-1-55/R/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych i parkingach w strefie płatnego parkowania na terenie Gminy Strzeleczki
2009 859 2009-07-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-IM-0911-1-61/09 Wojewody Opolskiego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXVII/166/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą
2009 860 2009-07-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-IM-0911-1-63/09 Wojewody Opolskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXVII/165/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łambinowice na lata 2009 - 2013
2009 861 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/35/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXX/439/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorstw”
2009 866 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2009 867 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/201/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Rudniki
2009 869 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/251/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2009 870 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2009 r. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach
2009 865 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/483/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Kluczborka
2009 871 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/36/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XX/147/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom
2009 874 2009-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-SJ-0911-1-66/09 Wojewody Opolskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/207/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2009 - 2014 oraz załącznika stanowiącego jej integralną część
2009 868 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/203/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice
2009 875 2009-07-10 UMOWA Umowa Burmistrza Korfantowa; Starosty Nyskiego z dnia 17 listopada 2008 r. o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1525 O Rzymkowice - Stara Jamka
2009 876 2009-07-10 WYROK Wyrok Nr Sygn. akt II SA/Op 575/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Komprachcice Nr XXV/204/2001 z dnia 12 listopada 2001 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2009 877 2009-07-10 WYROK Wyrok Nr Sygn. akt II SA/Op 58/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXIV/177/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w przedmiocie statutu ośrodka pomocy społecznej
2009 872 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/60/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprwie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXV/200/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, w zakresie określenia wzoru załącznika nr 2, 3
2009 873 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/61/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważność części uchwały dotyczącej odwołania do wzoru wniosku określonego załącznikiem nr 1 oraz załącznika nr 1; § 5 ust. 2 w części dotyczącej odwołania do wniosku o przekazanie dotacji określonego załącznikiem nr 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały Nr XXV/201/2009 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Rudniki
2009 885 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/176/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 881 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/259/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 886 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budzetu Gminy na 2009 rok
2009 884 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/449/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2009 rok
2009 880 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/232/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 883 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/225/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009
2009 887 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/137/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na rok 2009
2009 888 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/166/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
2009 882 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/132/08 Rady Gminy Pakosławice z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2009 rok
2009 879 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/130/08 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2009 rok
2009 984 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 980 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/313/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 987 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 238/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2012
2009 988 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/220/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarnów Opolski
2009 983 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/304/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 985 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 186/XXXI/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Gościęcin
2009 986 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/250/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
2009 981 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/154/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego
2009 982 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/157/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2009 989 2009-07-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR 0135-18/2009 Starosty Opolskiego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Opolskiego Nr 0135-5/2009 z dnia 6 marca 2009 r. dotyczącego ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2009 892 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/297/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2009 889 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/204/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2009 890 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/205/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłacie targowej na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2009 893 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/532/09 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 894 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/537/09 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola
2009 895 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/319/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzania poboru, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 891 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/222/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/205/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłacie targowej na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2009 899 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich
2009 896 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/306/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2009 897 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/308/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 898 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/309/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 900 2009-07-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 121/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza
2009 901 2009-07-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 122/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubniany
2009 902 2009-07-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie z zakresu zadań i kompetencji podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego
2009 903 2009-07-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu Strzeleckiego
2009 904 2009-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13/09 Starosty Głubczyckiego; Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające porozumienie Nr 2/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku
2009 909 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/281/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy
2009 911 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/527/09 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2009 - 2013
2009 915 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Turawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 910 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/481/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie umieszczenia pamiątkowej tablicy
2009 908 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/267/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i oddziale żłobkowym
2009 917 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/66/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVIII/127/09 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 918 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/68/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Turawie z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Turawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 907 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/127/09 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 914 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/574/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 912 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/204/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 913 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 905 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/209/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Prudnicki jest organem założycielskim
2009 906 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Prudnickiego
2009 916 2009-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KN–0911–1–69/R/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIII/267/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i oddziale żłobkowym
2009 919 2009-07-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 127/09 Wojewody Opolskiego z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu