Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wrzesień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1109 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/237/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/226/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1112 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki
2009 1106 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głubczyce
2009 1110 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/556/09 Rady Miasta Opola z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 1114 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/234/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi
2009 1115 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana
2009 1113 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki
2009 1117 2009-09-03 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2009 r. o decyzji OWR-4210-38/2009/4595/V-A/MK w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energii Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce
2009 1116 2009-09-03 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-34/2009/13859/I-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2009 1108 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/283/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i oddziale żłobkowym
2009 1111 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
2009 1107 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/309/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głubczyce
2009 1105 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/254/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały
2009 1118 2009-09-03 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/2009
2009 1128 2009-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIII/353/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy krapkowicko - strzeleckiej”
2009 1129 2009-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/354/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy namysłowsko-oleskiej”
2009 1134 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/233/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Głogówek na rok budżetowy 2009
2009 1133 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1131 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/343/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2009 1136 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/2008 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny na 2009 rok
2009 1130 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/189/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2009
2009 1132 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/234/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1135 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2009 rok
2009 1160 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1164 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/255/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1163 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/122/2008 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1166 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/08 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na rok 2009
2009 1161 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/196/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubsza na rok 2009
2009 1162 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 217/XXV/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1165 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/161/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1167 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/204/08 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2009 rok
2009 1168 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawieuchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1170 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/137/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1169 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXV/170/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1171 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/158/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2009
2009 1173 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/196/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok
2009 1172 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolonowskie na 2009 rok
2009 1174 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1175 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/1/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region" na rok 2009
2009 1141 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/257/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Kluczborskiej, Lipowej, Powstańców Śląskich i Akacjowej w Oleśnie
2009 1143 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/237/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie stawki opłaty adiacenckiej
2009 1144 2009-09-16 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 11 sierpnia 2009 r. do porozumienia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
2009 1137 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/347/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 1139 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/253/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1140 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/161/09 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Murów
2009 1142 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/327/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2009 1138 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/273/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach
2009 1145 2009-09-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-41/2009/564/VIII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ZAK Spółka Akcyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2009 1184 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/178/09 Rady Gminy Turawa z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze przyznawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie oraz zasad zwalniania z tych opłat
2009 1185 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/279/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
2009 1180 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/310/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/221/2008 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r. stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej
2009 1177 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1181 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/144/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1176 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/443/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na prace związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Brzegu
2009 1178 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/135/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1182 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/545/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2009 1183 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/195/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś
2009 1179 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/167/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/02 Rady Gminy Domaszowice z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2009 1186 2009-09-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2009 1123 2009-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/258/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1119 2009-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/500/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich
2009 1120 2009-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/225/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Łąki Kozielskie w Gminie Leśnica
2009 1121 2009-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/529/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Nysa na lata 2009 - 2012
2009 1122 2009-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/193/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Świerczów
2009 1125 2009-09-07 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Świerczów z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Opolskiego wykonania zadania z zakresu administracji rządowej
2009 1124 2009-09-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DIG-0812-31-8/09 Wójta Gminy Pokój; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 (ul. Opolska)”
2009 1127 2009-09-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 28/2009 Starosty Głubczyckiego z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2009 Starosty Głubczyckiego z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz wychowanka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2009 roku
2009 1126 2009-09-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 138/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu
2009 1151 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona
2009 1152 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/275/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza
2009 1153 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/276/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna
2009 1154 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/277/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
2009 1155 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/278/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice
2009 1149 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/228/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica
2009 1150 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1148 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1157 2009-09-21 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1340 O Stare Budkowice - Bierdzany w miejscowości Stare Budkowice ul. Ogrodowa”
2009 1156 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/78/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1158 2009-09-21 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 O Krzywa Góra - Murów ul. Lipowa w Murowie”
2009 1146 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/157/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
2009 1147 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/161/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego zmienioną uchwałą Nr XXIII/157/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r.
2009 1159 2009-09-21 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1677 O w miejscowości Regulice”