Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Październik 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1238 2010-10-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr BR -0152/ 430 /10 Burmistrza Grodkowa z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2009 rok.
2010 1237 2010-10-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 1239 2010-10-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0151/240/2010 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2009 rok
2010 1241 2010-10-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN.3029-1/10 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2009 rok
2010 1242 2010-10-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 19 marca 2010 r. opisowe z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2009 r.
2010 1240 2010-10-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2132/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy za 2009 rok
2010 1243 2010-10-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2009 rok
2010 1257 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/246/10 Rady Gminy Walce z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury
2010 1250 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/402/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.
2010 1245 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
2010 1246 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/678/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Kluczbork i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1251 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/733/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 1252 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/739/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1253 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/746/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2010 1263 2010-10-07 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany decyzji udzielajacej Przedsiębiorstwu EPS Polska Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 1262 2010-10-07 ANEKS Aneks Nr 2 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 1256 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/931/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2010 1261 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1248 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/194/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1247 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
2010 1258 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury
2010 1259 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/260/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/201/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1254 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/261/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1264 2010-10-07 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-32(10)/2010/564/VIII-B/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania VIII taryfy dla ciepła ZAK.S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle
2010 1249 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/228/10 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Murów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1260 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/332/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Wołczyn i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1255 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXI/757/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu
2010 1244 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1283 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/404/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Zdzieszowic uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej
2010 1271 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/275/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Jemielnica do stanu faktycznego
2010 1272 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Jemielnica do stanu faktycznego
2010 1268 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/407/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Głuchołazy do stanu faktycznego.
2010 1269 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/408/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Głuchołazy do stanu faktycznego.
2010 1270 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa w 2010r.
2010 1281 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/246/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy do stanu faktycznego
2010 1282 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/247/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu okręgów wyborczych gminy do stanu faktycznego.
2010 1280 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 2 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1284 2010-10-08 INFORMACJA Informacja Nr 4/10 Starosty Nyskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej miasto Korfantów
2010 1276 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/391/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów w dniu 21 listopada 2010 r.
2010 1274 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/339/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
2010 1277 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/473/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzien 21 listopada 2010 r.
2010 1273 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/728/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2010 1266 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/ 314 /10 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1285 2010-10-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnieniających do zakupu paliw
2010 1267 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/274/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1265 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/ 309 / 10 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie
2010 1278 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/214/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1275 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/10 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Murów do stanu faktycznego
2010 1279 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/217/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1290 2010-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Gminy Paczków z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2009 r.
2010 1286 2010-10-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I-0151-19/2010 Burmistrza Gogolina z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009r.
2010 1289 2010-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2010 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2009 rok oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
2010 1288 2010-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.
2010 1287 2010-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2010 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 r.
2010 1311 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/292/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2010 1295 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/401/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2010 1294 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/397/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2010 1293 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/396/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego
2010 1304 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2010 1315 2010-10-14 ANEKS Aneks Nr 2 Starosty Oleskiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 1305 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/264/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2010 1313 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/248/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i przedszkola.
2010 1303 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/355/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubsza na lata 20010 - 2015.
2010 1299 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr L/421/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin na lata 2010-2014.
2010 1301 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/369/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania
2010 1296 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/297/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1297 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/438/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Głubczyce celem przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 1298 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/439/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1300 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/718/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 1312 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/422/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2010 roku
2010 1310 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/364/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1291 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/305/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wykonania przepisów o pożytku publicznym
2010 1309 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr L/472/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Ozimek do stanu faktycznego
2010 1302 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/219/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności pożytku publicznego
2010 1292 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/272/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2010 1308 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXII/763/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej i Areszcie Śledczym w Opolu.
2010 1307 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXII/762/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Miasta Opola do stanu faktycznego.
2010 1314 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1306 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXII/761/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Opola do stanu faktycznego.
2010 1316 2010-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KN–0911–1–51/R/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2010 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamiennik
2010 1319 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Cisek z dnia 30 czerwca 2010 r. zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek.
2010 1329 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/403/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
2010 1325 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/389/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1327 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Popielów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1320 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/193/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek.
2010 1321 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/194/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz zasiłku szkolnego.
2010 1331 2010-10-15 INFORMACJA Informacja Starosty Strzeleckiego z dnia 5 października 2010 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntówi oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Izbicko i Jemielnica
2010 1318 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/423/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1326 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i niektóymi innymi podmiotami.
2010 1328 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/935/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
2010 1317 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/698/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 września 2010 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 roku
2010 1323 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/287/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza
2010 1330 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/261/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zębowice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2010 1332 2010-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–IM–0911–1–71/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 3 września 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIII/380/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1324 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX-438-2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
2010 1322 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr L/415/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 14 października 2010 r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2010 1333 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/403/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 1334 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/407/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1335 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/300/10 Rady Gminy Branice z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2010 1336 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/195/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1337 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/265/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
2010 1338 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/373/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2010 1339 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/374/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1340 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/380/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2010 1341 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/384/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1342 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/652/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2010 1343 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/384/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
2010 1344 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/385/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie
2010 1345 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/386/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie
2010 1346 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/771//10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1347 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/396/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 2010 r.
2010 1348 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/302/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Popielów
2010 1349 2010-10-20 uchwala Uchwała Nr 348/XLII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1350 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/391/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8.
2010 1351 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1352 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/306/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 1 października 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
2010 1353 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/307/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 1 października 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
2010 1354 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/290/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Ujazd do stanu faktycznego
2010 1355 2010-10-20 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-20-21(5)/2010/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2010 r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu
2010 1356 2010-10-20 INFORMACJA Informacja Nr OWR 4110-22(5)/2010/77/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2010 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorstwa Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2010 1357 2010-10-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury technicznej, w tym odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej w Karłowicach, w związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2010 1358 2010-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-GF-7042-172/10 Wojewody Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVIII/400/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
2010 1359 2010-10-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Jemielnica z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 1360 2010-10-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2009 rok.
2010 1361 2010-10-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Otmuchowa z dnia 22 marca 2010 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK
2010 1362 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/192/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Cisek lub jego jednostkom podległym.
2010 1363 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/412/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do REGULAMINU KORZYSTANIA Z PARKÓW NA TERENIE GŁUCHOŁAZ .
2010 1364 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XLVI/352/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną .
2010 1365 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1366 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XLIII/438/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2010 1367 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XLIII/444/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XL/403/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie
2010 1368 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XLIII/445/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XL/404/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2010 1369 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/440/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Lewin Brzeski
2010 1370 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/441/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lewin Brzeski do kategorii dróg gminnych
2010 1371 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/418/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2010 1372 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/768/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1373 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr L/463/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku
2010 1374 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr L/467/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1375 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/360/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Paczków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1376 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/308/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 - 2012.
2010 1377 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XXXVI/253/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice XXVI/190/09 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2010 1378 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/331/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1379 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/412/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zawadzkie i jej jednostkom organizacyjnym
2010 1380 2010-10-26 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 października 2010 r. do Porozumienia Nr 31/2009 z dnia 01 października 2009 roku zawartego na podstawie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego Nr XXXIII/307/09 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2009/2010 i 2010/2011 ”
2010 1381 2010-10-27 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wody w Kopicach, gm. Grodków, pow. brzeski, woj. opolskie
2010 1382 2010-10-27 uchwala Uchwała Nr LV/304/10 Rady Gminy Branice z dnia 12 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych
2010 1383 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/670/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 września 2010 r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2010 1384 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/672/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/348/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 listopada 2005 r w sprawie opłaty targowej
2010 1385 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/419/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2010 1386 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/301/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 1387 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/433/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2007r. dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2010 1388 2010-10-27 uchwala Uchwała Nr LI/423/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1389 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/270/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2010 1390 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/657/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2010 1391 2010-10-27 uchwala Uchwała Nr LXI/664/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1392 2010-10-27 uchwala Uchwała Nr L/297/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1393 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/193/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1394 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/414/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1395 2010-10-27 uchwala Uchwała Nr LXXII/788/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu przy ul. Waryńskiego 30 poprzez rozszerzenie jego działalności.
2010 1396 2010-10-27 uchwala Uchwała Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Walce z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
2010 1397 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/501/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
2010 1398 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/502/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
2010 1399 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/503/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności medycznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2010 1400 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/368 /2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2010 r. zmieniajaca uchwałę Nr XXXI/249/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Głogówek regulaminu ustalajacego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2010 1401 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/373/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Głogówek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1402 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/688/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 1403 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/693/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bażany
2010 1404 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/694/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Biadacz
2010 1405 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/695/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogacica
2010 1406 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/696/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogacka Szklarnia
2010 1407 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/697/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borkowice
2010 1408 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/698/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gotartów
2010 1409 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/699/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzywizna
2010 1410 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/700/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kujakowice Górne
2010 1411 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/701/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Dolna
2010 1412 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/ 702/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łowkowice
2010 1413 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/703/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardy Górne
2010 1414 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/704/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żabiniec .
2010 1415 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/705/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bąków
2010 1416 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/706/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogdańczowice .
2010 1417 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/707/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czaple Stare
2010 1418 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/708/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krasków
2010 1419 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/709/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kujakowice Dolne
2010 1420 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/710/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kuniów
2010 1421 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/711/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Górna i Zamecka
2010 1422 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/712/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Maciejów
2010 1423 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/713/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardy Dolne
2010 1424 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/714/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Unieszów
2010 1425 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/715/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Bogacica .
2010 1426 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/371/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic.
2010 1427 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 263/ XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1428 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/418/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2010 1429 2010-10-29 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-43(13)/2010/3035/V/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,