Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Grudzień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1627 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/380/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Głubczyckiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym
2010 1628 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/382/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2010 1629 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/392/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2010 1630 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/393/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/392/2002 z dnia 23 maja 2002r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1631 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/395/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1632 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/439/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/03 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głuchołazy (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 80 z dnia 13 października 2003 r. z późniejszymi zmianami)
2010 1633 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/376/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1634 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1635 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/282/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 1636 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/249/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 1637 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/250/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1638 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/251/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej
2010 1639 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/685/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Cisowa
2010 1640 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/686/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Lenartowice
2010 1641 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/675/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2010 1642 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/246/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1643 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Komprachcice.
2010 1644 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/375/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i trenerów, za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza nie posiadających licencji zawodnika.
2010 1645 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/382/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zasad udostępniania do korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2010 1646 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr L/369/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/360/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Paczków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1647 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr L/371/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych„Moje Boisko - Orlik 2012” w Paczkowie
2010 1648 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/955/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
2010 1649 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 1650 2010-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 422/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009 rok
2010 1651 2010-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 188/10 Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skoroszyce za 2009 rok.
2010 1652 2010-12-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 16 marca 2010 r. z realizacji budżetu na rok 2009
2010 1653 2010-12-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pokój z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2009 rok
2010 1654 2010-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/242/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/278/06 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców (opiekunów prawnych) z opłat za posiłki dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrodzieniu
2010 1655 2010-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny
2010 1656 2010-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/403/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2010 1657 2010-12-07 ANEKS Aneks Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 12 listopada 2010 r. do Porozumienia Nr 2 zawartego w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie realizacji w 2010 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2010 1658 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/318/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2011 r.
2010 1659 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/400/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiegi na rok 2011
2010 1660 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI / 398 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego
2010 1661 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/204/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek.
2010 1662 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/687/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2010 1663 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/394/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1664 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/790/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia na 2011 rok na terenie Gminy Nysa, liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 1665 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/396/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
2010 1666 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/397/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2010 1667 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/398/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
2010 1668 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/399/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 1669 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/400/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2010 1670 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/401/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1671 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 213/XXXVII/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2010 1672 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 214/XXXVII/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
2010 1673 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 215/XXXVII/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
2010 1674 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/292/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reńska Wieś
2010 1675 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/293/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 1676 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/296/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1677 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/297/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Reńska Wieś oraz jej jednostek organizacyjnych, o charakterze cywilnoprawnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1678 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/298/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 października 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Reńska Wieś.
2010 1679 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/261/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłat targowych
2010 1680 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1681 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1682 2010-12-08 INFORMACJA Informacja Nr 2/2010 Starosty Głubczyckiego z dnia 10 listopada 2010 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
2010 1683 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/378/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze obejmującym Gminę Głogówek w 2011r.
2010 1684 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/420/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku
2010 1685 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/421/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1686 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/422/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1687 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/423/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/275/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2005r. Nr 81 poz. 2679 z późniejszymi zmianami)
2010 1688 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/689/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2010 1689 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/701/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1690 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/392/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 1691 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/259/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 1692 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/260/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1693 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/779/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1694 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/792/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 1695 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/793/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa.
2010 1696 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/794/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/580/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2010 1697 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/795/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2010 1698 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXV/807/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 1699 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice.
2010 1700 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/403/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010 – 2014.
2010 1701 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/295/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Ujazd i jej podległym jednostkom oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1702 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/265/10 Rady Gminy Walce z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1703 2010-12-09 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-33/2010/4594/V-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu
2010 1704 2010-12-09 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O w m. Skarbiszowice”
2010 1705 2010-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX/283/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/213/2005 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
2010 1706 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/344/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach
2010 1707 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/294/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 1708 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/295/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 1709 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/298/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1710 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2010 1711 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/447/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1712 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2010 1713 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/449/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2010 1714 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/419/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
2010 1715 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/420/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenie wysokości stawek podatki od środków transportowych.
2010 1716 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2010 1717 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXIV/794/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu
2010 1718 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/222/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1719 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/302/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 1720 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/303/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1721 2010-12-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
2010 1722 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/321/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych
2010 1723 2010-12-14 Uchwała Uchwała Nr Nr XLIX/280/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2010 1724 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/236/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2011 r.
2010 1725 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/308/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 października 2010 r. w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach.
2010 1726 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/309/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 października 2010 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2010 1727 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/701/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 października 2010 r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Brzeg i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1728 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/436/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2010 1729 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/244/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic oraz zmiany istniejącej w miejscowości Osiny
2010 1730 2010-12-14 Uchwała Uchwała Nr L/454/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulic w Skorogoszczy
2010 1731 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/422/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011.
2010 1732 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/423/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.
2010 1733 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/426/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postepowaniu z tymi zwierzętami.
2010 1734 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 207/XXXVI/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radłów.
2010 1735 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/297/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pępickiej
2010 1736 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko
2010 1737 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.
2010 1738 2010-12-14 INFORMACJA Informacja Nr GK.AK.7436-85/09 Starosty Opolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
2010 1739 2010-12-14 INFORMACJA Informacja Nr GK.I.RŁ.7436-87/10 Starosty Opolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
2010 1740 2010-12-14 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody Opolskiego blankietów upoważniających do zakupu paliw
2010 1741 2010-12-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2010 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 20 października 2010 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 1742 2010-12-14 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach.
2010 1743 2010-12-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OA.I-0142-3/10 Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości wojewody
2010 1744 2010-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2009r.
2010 1745 2010-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2009 rok.
2010 1746 2010-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Popielów z dnia 22 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu gminy Popielów za rok 2009
2010 1747 2010-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Turawa z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za rok 2009
2010 1748 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/325/10 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki.
2010 1749 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/412/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011r.
2010 1750 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/413/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2010 1751 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/305/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór
2010 1752 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/380/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie : przyjęcia Regulamin przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski.
2010 1753 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/447/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011
2010 1754 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr NR XL/287/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Jemielnica
2010 1755 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/383/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1756 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXII/780/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu.
2010 1757 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/485/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji stosowanych przy ustalaniu podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 1758 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 269/XLVII/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Pawłowiczki
2010 1759 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 270 /XLVII / 10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych
2010 1760 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 272/ XLVII/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1761 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 273/ XLVII/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawłowiczki
2010 1762 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/223/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew
2010 1763 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/973/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokośc i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2010 1764 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
2010 1765 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/241/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1766 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1767 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/267/10 Rady Gminy Walce z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie gminy Walce
2010 1768 2010-12-15 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 października 2010 r. do Porozumienia z dnia 27 września 2010 r. w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dwojga dzieci z terenu Gminy Popielów przez Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, będące jednostką organizacyjną Gminy Ozimek
2010 1769 2010-12-15 INFORMACJA Informacja Nr 1/2010 Starosty Kluczborskiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Wołczyn
2010 1770 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 22/49/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LVII/418/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1771 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/63/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważność części uchwały nr XL/287/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Jemielnica
2010 1772 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/248/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2010 1773 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/249/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
2010 1774 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr NR LI/419/2010 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Głuchołazy i jej jednostkom organizacyjnym
2010 1775 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/464/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością Gminy Głuchołazy.
2010 1776 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/456/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grodków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1777 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1778 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/299/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/142/2008 Rady miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kietrz przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2010 1779 2010-12-16 Uchwała Uchwała Nr LIV/733/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 1780 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII - 288/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1781 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII - 289/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1782 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII - 290/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1783 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/378/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1784 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr I/5/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1785 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr I/6/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1786 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/788/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
2010 1787 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/789/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Nysa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2010 1788 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr L/368/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Paczków
2010 1789 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr L/370/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Paczków
2010 1790 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/245/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2010 1791 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Walce z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie opłaty targowej
2010 1792 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/62/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października w sprawie wysokosci dziennych stawek oplaty targowej
2010 1793 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/65/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci części uchwały Nr LXXIV/792/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.
2010 1794 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/66/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały NrXLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1795 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/67/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały NrXLVIII/452/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej
2010 1796 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/288/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok.
2010 1797 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2010 1798 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości.
2010 1799 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.
2010 1800 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/292/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarbimierz i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1801 2010-12-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 4/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2010 1802 2010-12-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-40/2010/77/VIII-B/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2010 1803 2010-12-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-55/2010/13616/IV-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła
2010 1804 2010-12-17 INFORMACJA Informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla siedemnastu obrębów ewidencyjnych gminy Namysłów: Bukowa Śląska, Baldwinowice, Brzezinka, Głuszyna, Igłowice, Józefków, Kamienna, Kowalowice, Ligotka, Łączany, Michalice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Rychnów, Smogorzów, Smarchowice Małe, Woskowice Małe.
2010 1805 2010-12-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or. 0714-30/10 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 1806 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 1807 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 1808 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 1809 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/2/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1810 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1811 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.
2010 1812 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1813 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/257/10 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1814 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/258/10 z dnia 26 października 2010r.w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.
2010 1815 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Tarnów Opolski
2010 1816 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski.
2010 1817 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1818 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 1819 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/703/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
2010 1820 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII - 291/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Lasowice Wielkie i jej jednostkom organizacyjnym.
2010 1821 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV-301/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 1822 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/201/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łubniany i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1823 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/272/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olszanka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1824 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/311/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Popielów oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1825 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/281/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1826 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie
2010 1827 2010-12-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 232/10 Wojewody Opolskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Otmuchowie
2010 1828 2010-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/427/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.
2010 1829 2010-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/428/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec.
2010 1830 2010-12-22 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2010 r. do Porozumienia zawartego w dniu 6 listopada 2009r. pomiędzy:Gminą Kedzierzyn-Koźle reprezentowaną przez Prezydenta Miasta - Wiesława Fąfarę zwaną dalej Gminą Kędzierzyn-Koźle,a Miastem Racibórz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Mirosława Lenka.
2010 1831 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/452/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Wojnowiczki, Rogów, Żarów, Bogdanów i Mikołajowa
2010 1832 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/292/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd
2010 1833 2010-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-223/10 Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/221/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
2010 1834 2010-12-23 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1340 O Stare Budkowice - Bierdzany w miejscowości Stare Budkowice ul. Ogrodowa”.
2010 1835 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2010 1836 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/344/2010 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach.
2010 1837 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/453/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Sulisław
2010 1838 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/454/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Gierów i Wierzbna
2010 1839 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/312/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Kietrz w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1840 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/374/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 1841 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/382/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1842 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/389/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1843 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1844 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr II/ 7 /10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Ozimek.
2010 1845 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji stosowanych przy ustalaniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 1846 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji stosowanych przy ustalaniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 1847 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/975/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych, budynków mieszkalnych i budynków użytkowych
2010 1848 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Turawa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XL/257/2010 z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2010 1849 2010-12-23 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-44/2010/9195/IX-A/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła Zakład Energetyki-Blachownia
2010 1850 2010-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr NR XLVIII/499/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 1851 2010-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr NR XLIX/510/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 1852 2010-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/396/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów
2010 1853 2010-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/203/10 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1854 2010-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2010 1855 2010-12-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR. 0135-48/2010 Starosty Opolskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego.
2010 1856 2010-12-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0135-49/2010 Starosty Opolskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2010 1857 2010-12-27 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-64/2010/1250/VII-B/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła dla ciepła PEG Elektorownia Opole S.A. z siedzibą w Brzeziu k. Opola
2010 1858 2010-12-27 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-65/2010/88/IX-B/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
2010 1859 2010-12-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-185/10 Wojewody Opolskiego z dnia 7 października 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/759/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r.
2010 1860 2010-12-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-196/10 Wojewody Opolskiego z dnia 27 października 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/247/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
2010 1861 2010-12-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-201/10 Wojewody Opolskiego z dnia 27 października 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/253/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
2010 1862 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 1863 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2010 1864 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2010 1865 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/281/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1866 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/12/02 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 1867 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr L/446/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lewin Brzeski i jej jednostkom organizacyjnym
2010 1868 2010-12-28 Uchwała Uchwała Nr 252/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony.
2010 1869 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2010 1870 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/239/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skoroszyce.
2010 1871 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/415/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r.
2010 1872 2010-12-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 235/10 Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie
2010 1873 2010-12-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 236/10 Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
2010 1874 2010-12-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 237/10 Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
2010 1875 2010-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-GF-7042-198/10 Wojewody Opolskiego z dnia 29 października 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały nr LIII/349/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pisarzowice i Garbów, Gmina Lubsza
2010 1876 2010-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-GF-7042-203/10 Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XL/295/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice
2010 1877 2010-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-GF-7042-204/10 Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XL/296/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny
2010 1878 2010-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-GF-7042-209/10 Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XLIX/436/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice i Nowej Wsi Małej na południe od drogi Nr 458 Obórki – Lewin Brzeski
2010 1879 2010-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-239/10 Wojewody Opolskiego z dnia 17 listopada 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały nr 259/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty.
2010 1880 2010-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–IM–0911–1–104/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXXVII/196/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2010 1881 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2010 1882 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/307/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1883 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/295/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 1884 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 1885 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/800/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Otmuchowskiej w Nysie.
2010 1886 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 1887 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2010 1888 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/392/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1889 2010-12-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 239/10 Wojewody Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łambinowice
2010 1890 2010-12-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Kluczborku
2010 1891 2010-12-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Kluczborku
2010 1892 2010-12-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Opola
2010 1893 2010-12-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Głubczycach
2010 1894 2010-12-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu Krapkowickiego
2010 1895 2010-12-29 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-71/2010/73/XI-B/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła
2010 1896 2010-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-240/10 Wojewody Opolskiego z dnia 17 listopada 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 260/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin
2010 1897 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/409/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
2010 1898 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/799/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008r.
2010 1899 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2011.
2010 1900 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/411/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice - Wilków
2010 1901 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica
2010 1902 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/413/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1903 2010-12-30 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-60/2010/9078/VIII-B/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiostwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka
2010 1904 2010-12-30 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-63/2010/2058/VIII-B/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Elkom Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu k/Opola
2010 1905 2010-12-30 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-70/2010/23/IX-B/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
2010 1906 2010-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RB/1156/2010 Marszałka Województwa Opolskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania: stała ekspozycja "opole - gród, miasto, stolica regionu"
2010 1907 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/410/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
2010 1908 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/457/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2010 1909 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/457/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2010 1910 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/427/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1911 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr L/514/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 1912 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2011 r.
2010 1913 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1914 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2010 1915 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII-286/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 1916 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/259/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania na terenie Gminy Pakosławice.
2010 1917 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 360/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013
2010 1918 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/10 Rady Gminy Walce z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 1919 2010-12-31 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-38/2010/13859/II-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2010 1920 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/60/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 listopada 2010 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXXIV/229/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1921 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/74/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010 r. stwierdzająca nieważność części uchwały Nr XL/273/10 Rady Gminy Walce z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 1922 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/76/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010 r. stwierdzająca nieważność części uchwały Nr XLV/259/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Pakosławice