Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Luty 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 132 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Białej; Wojewody Opolskiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 133 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Bierawa z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 134 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Branice z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 135 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 136 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Byczyny; Wojewody Opolskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 137 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 138 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Wojewody Opolskiego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 139 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 140 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Domaszowice z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 142 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głuchołaz; Wojewody Opolskiego z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 143 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Wojewody Opolskiego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 144 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 145 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Wojewody Opolskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 146 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Izbicko z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 147 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 148 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Kamiennik z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 149 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 150 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Kietrza; Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 151 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Kolonowskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 152 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 9 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 153 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Korfantowa; Wojewody Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 154 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic; Wojewody Opolskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 155 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 156 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 157 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Lewina Brzeskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 158 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Lubsza z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 159 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 160 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łubniany z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 141 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głubczyc; Wojewody Opolskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 162 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/349/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2010 164 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/616/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka
2010 166 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów
2010 169 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 170 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 171 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2010 161 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/231/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim na rok 2010
2010 167 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/325/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 168 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/335/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 172 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/194/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
2010 163 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/199/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwo-lenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 173 2010-02-04 KOMUNIKAT Komunikat Marszałka Województwa Opolskiego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
2010 181 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-NC-7042-217/09 Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/330/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – wieś Sulisław
2010 183 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–IM–0911–1–103/09 Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr XXIX/176/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2010 182 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-NC-7042-218/09 Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/331/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – wieś Gierów i Wierzbna
2010 184 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-NC-7042-222/09 Wojewody Opolskiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/564/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka
2010 179 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-1-97/09 Wojewody Opolskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/143/09 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2009 – 2013
2010 185 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-GF-7042-231/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/272/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie
2010 186 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-NC-7042-238/09 Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/308/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2010 178 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-NC-7042-198/09 Wojewody Opolskiego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/259/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/253/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki
2010 180 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KK–0911–1-101/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2010 175 2010-02-04 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1626 O w miejscowości Iława”
2010 165 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/293/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/292/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paczków
2010 177 2010-02-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2010 Starosty Opolskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 176 2010-02-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 18/P/09 Starosty Kluczborskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego – Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski
2010 187 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.-KK—0911-1-114/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVII/336/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin
2010 174 2010-02-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2010 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
2010 220 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Strzeleczki
2010 218 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/238/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2010 214 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/623/09 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Grudzicki Grąd”
2010 215 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/624/09 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Łąki w Nowej Wsi Królewskiej”
2010 213 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2010 216 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 287/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryteria i tryb przyznawania nagród
2010 217 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 288/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
2010 206 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/189/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2010 roku
2010 207 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/302/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 grudnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2010 210 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/343/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych psów na terenie Gminy Głuchołazy
2010 211 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/344/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 219 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/249/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
2010 204 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/264/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Brzeskim w 2010 r.
2010 208 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/520/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu
2010 209 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/521/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 205 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/321/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach
2010 212 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/184/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/150/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
2010 239 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2010 244 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2010 245 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/325/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2010 238 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa
2010 240 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.09.2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2010 237 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 242 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/395/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 243 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/396/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 247 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/6/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części załącznika do uchwały Nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 241 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/380/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu
2010 246 2010-02-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 260 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Murów z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 261 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Wojewody Opolskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 262 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Wojewody Opolskiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 263 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Nysy; Wojewody Opolskiego z dnia 22 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 264 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 265 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Olszanka z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 266 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 267 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Pakosławice z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 268 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 8 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 269 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Pokój z dnia 8 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 270 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 271 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Popielów z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 272 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Wojewody Opolskiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 273 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Wojewody Opolskiego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 274 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Radłów z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 275 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Rudniki z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 276 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 277 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 278 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Wojewody Opolskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 279 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 280 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Tułowice z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 281 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 282 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ujazdu; Wojewody Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 283 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Walce z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 284 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Wilków z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 285 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Wołczyna; Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 286 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 287 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Wojewody Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 288 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 315 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/226/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/216/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego
2010 316 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/227/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/218/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 310 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/245/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2010 317 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/636/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola.
2010 308 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała
2010 319 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI / 216 / 2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/212/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2009r.w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 314 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/578/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2009-2013.
2010 313 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/570/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kukułczej na osiedlu Miejsce Kłodnickie
2010 318 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/326/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 312 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/254/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/236/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2010 311 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/249/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
2010 321 2010-02-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2010 Starosty Strzeleckiego z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w 2010 roku.
2010 322 2010-02-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2010 Starosty Strzeleckiego z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie w 2010 roku.
2010 309 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - sal gimnastycznych
2010 320 2010-02-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-1781/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2010 307 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/396/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 351 2010-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2010 352 2010-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/363/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu.
2010 370 2010-02-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Strzeleckiego z dnia 15 stycznia 2010 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 353 2010-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/658/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie sprzedaży przez Gminę Nysa nieruchomości gminnych znajdujących się na obszarze ul. Rynek w Nysie.
2010 350 2010-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/395/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2010 356 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2010 354 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 28 września 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Brzeskiego
2010 355 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Starosty Opolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2010 357 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2010 358 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2010 359 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Komprachcice
2010 360 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 7 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2010 361 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Burmistrza Niemodlina; Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Niemodlin
2010 362 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 6 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2010 363 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2010 364 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Pokój
2010 365 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tułowice z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice
2010 366 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2010 368 2010-02-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 367 2010-02-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 369 2010-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-NC-7042-277/09 Wojewody Opolskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/228/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór
2010 131 2010-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2010 190 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/342/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce
2010 191 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/343/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad podnajmowania lokali mieszkalnych, niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce a będących własnością Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z/s w Głubczycach
2010 193 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/211/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka
2010 188 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/266/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie dziennika budowy
2010 189 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/349/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Gminy Byczyna miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego
2010 196 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/166/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 października 2009 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracynych.
2010 192 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/629/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Nysy
2010 198 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/367/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków
2010 197 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/364/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 202 2010-02-08 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2182 O w miejscowości Nysa ulica Prusa”
2010 199 2010-02-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2010 195 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującą Gminę Skarbimierz w granicach jednostki o symbolu P oraz doprowadzenia do zgodności zapisu ogólnego z opisem części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2010 194 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Otmuchowa
2010 203 2010-02-08 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Przebudowy ulic Sudeckiej i Mickiewicza w Nysie”
2010 201 2010-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III – KN – 0911 – 1 – 115/R/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XLI/357/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej uchwałę XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków
2010 200 2010-02-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2010 Starosty Nyskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 232 2010-02-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 37/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2010 223 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/ 305 /09 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bierawa w ramach pomocy de minimis
2010 227 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/221/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 225 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/293/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/275/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 226 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/317/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok.
2010 228 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/363/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów
2010 224 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/570/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/442/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Miasto Brzeg zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2010 222 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/226/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok.
2010 233 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 231 2010-02-10 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2010 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2010 229 2010-02-10 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-71/2009/2010/4595/V-C/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energii Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce
2010 235 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/8/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLVIII/317/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2010 234 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/2/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr 289/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości strawek podatku od środków transportowych
2010 230 2010-02-10 INFORMACJA Informacja Wojewody Opolskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. o uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego Nr IG.VI.GF-7042-18/09 z dnia 6 marca 2009 r. stwierdzającego nieważność części uchwały Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów
2010 221 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/398/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/345/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego
2010 236 2010-02-10 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0151/P/1/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia urzędu stanu cywilnego
2010 248 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013
2010 249 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 250 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/247/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Izbicko
2010 251 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/189/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Goworowice
2010 252 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/190/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary
2010 253 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 167/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w Kolonii Biskupskiej
2010 254 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/262/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski
2010 255 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/323/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2014
2010 256 2010-02-15 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 12
2010 257 2010-02-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2010 Starosty Powiatu Brzeskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 258 2010-02-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-NC-7042-02/10 Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVII/262/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski
2010 259 2010-02-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KK–0911–1–4/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLVIII/247/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Izbicko
2010 289 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/303/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 290 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/304/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 291 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/191/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary
2010 292 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/192/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary
2010 293 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary
2010 294 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/194/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie
2010 295 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie
2010 296 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/348/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 297 2010-02-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 59/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kamieniec”
2010 298 2010-02-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 60/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2010 299 2010-02-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 61/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Nr 0151/P/29/2005 Wojewody Opolskiego w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2010 300 2010-02-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 62/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Boże Oko”
2010 301 2010-02-17 DECYZJA Decyzja Nr OKA-4210-83(10)/2009/2010/251/VII/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa energetycznego Fortum Częstochowa S.A. z siedzibą w Częstochowie
2010 302 2010-02-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Białej; Starosty Prudnickiego z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie „Termomodernizacja obiektu szkolnego mieszczącego się w miejscowości Biała, ul. Tysiąclecia 16”
2010 303 2010-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KK–0911–1-6/10 Wojewody Opolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 168/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2010-2014
2010 304 2010-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III – IM – 0911 – 1 – 3/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle Nr XLIX/569/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 305 2010-02-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr Or.0047-1/2010 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 R
2010 306 2010-02-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2009
2010 323 2010-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/291/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Chróścicach gm. Dobrzeń Wielki
2010 324 2010-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL / 376 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach
2010 325 2010-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/289/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 326 2010-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/268/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Nieradowice
2010 327 2010-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/224/09 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Walce w zakresie odbierania odpadó komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 328 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 1/09 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2009 r. Aneks Nr 1/09
2010 329 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 1/09 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 30 grudnia 2009 r. Aneks 1/09
2010 330 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 1/09 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 grudnia 2009 r. Aneks Nr 1/09
2010 331 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 8/2010 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. do porozumienia Nr 3 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin
2010 332 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 8/2010 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. do porozumienia Nr 2 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2010 333 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 5 Starosty Strzeleckiego z dnia 15 stycznia 2010 r. do porozumienia nr 8/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Strzeleckiego
2010 334 2010-02-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr KB.I.5122/1/10 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego za 2009 r.
2010 335 2010-02-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
2010 336 2010-02-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2009 rok.
2010 337 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/175/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
2010 338 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/176/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej
2010 339 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/292/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 340 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/364/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce
2010 341 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/294/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/226/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego wraz z późniejszymi zmianami
2010 342 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/367/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 343 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/584/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork
2010 344 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 345 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 292/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013
2010 346 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/294/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności usługowej we wsi Smolarnia
2010 347 2010-02-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 lutego 2010 r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Nysie i Burmistrza Nysy przed upływem kadencji
2010 348 2010-02-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka; Wojewody Opolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 349 2010-02-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok
2010 371 2010-02-26 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0151/P/2/10 Wojewody Opolskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie opolskim
2010 372 2010-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/333/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2010 roku
2010 373 2010-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/353/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie
2010 374 2010-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/214/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Komprachcice
2010 375 2010-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/642/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej – Józefa Kokota w Opolu
2010 376 2010-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/2010 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2010
2010 377 2010-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 16/2010 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2010
2010 378 2010-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0135-6/2010 Starosty Opolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2010 379 2010-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Prudnickiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2010 r.
2010 380 2010-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2010 Starosty Prudnickiego z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku w 2010 r.
2010 381 2010-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/P/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty
2010 382 2010-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/BF/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice w roku 2010
2010 383 2010-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.