Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Maj 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 684 2010-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/734/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok.
2010 686 2010-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/299/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 683 2010-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/402/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 685 2010-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/250/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 702 2010-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi
2010 703 2010-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-82/10 Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2010 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi
2010 708 2010-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia ulg w cenach za jednorazowe przejazdy pasażerskie w komunikacji ogólnodostępnej prowadzonej przez PKS w Brzegu.
2010 706 2010-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/285/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej do kategorii drogi gminnej.
2010 707 2010-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/286/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2010 705 2010-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr L/289/10 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 704 2010-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/261/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Branice
2010 709 2010-05-21 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Krapkowicach
2010 711 2010-05-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2009 rok
2010 710 2010-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-1-30/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2010 747 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/335/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Browiniec Polski
2010 748 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/336/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzeźnica
2010 749 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/337/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chrzelice
2010 750 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/338/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czartowice
2010 751 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/339/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębina
2010 752 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/340/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Frącki
2010 753 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/341/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gostomia
2010 754 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/342/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górka Prudnicka
2010 755 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/343/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabina
2010 756 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/344/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Józefów
2010 757 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/345/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kolnowice
2010 758 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/346/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krobusz
2010 759 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/347/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Laskowiec
2010 760 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/348/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Bialska
2010 761 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/349/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łącznik
2010 762 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/401/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/364/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce
2010 763 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/686/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.
2010 676 2010-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/255/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 677 2010-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/216/09 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na rok 2010
2010 678 2010-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/244/09 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 679 2010-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/222/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 680 2010-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/38/2009 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Prokado" w Prószkowie na rok 2010
2010 681 2010-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/III/2009 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Trias Opolski z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku „Trias Opolski" na 2010 rok
2010 682 2010-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/35/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego na 2010 r.
2010 618 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/426/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2010 r. zmiany Uchwały Nr XXIX/310/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.
2010 619 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/302/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2010 620 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/305/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/285/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2010 roku.
2010 621 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/334/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Biała do stanu faktycznego
2010 622 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/618/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie : udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców.
2010 623 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/314/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2010 624 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/202/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/155/05 Rady Gminy Domaszowice z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice.
2010 625 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/212/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/178/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2010 626 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli.
2010 627 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/357/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy
2010 628 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/368/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2010 629 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/612/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zbigniewa Herberta na osiedlu Zachód
2010 630 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/629/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Kluczbork
2010 631 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr L/351/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2010 632 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/668/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Opola oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
2010 633 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/674/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Ozimska i Rejtana w Opolu.
2010 634 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie trwałego upamiętnienia postaci Carla Marii von Webera
2010 635 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/344/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 636 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/345/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 637 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/780/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego,leśnego i od nieruchomości.
2010 638 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/269/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i okręgi wyborcze
2010 639 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 marca 2010 r. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie
2010 640 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV / 219 /2010 Rady Gminy Turawa z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXI/206/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej
2010 641 2010-05-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 18/2010 Starosty Kluczborskiego z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2010 Starosty Kluczborskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2010 642 2010-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 643 2010-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Lubrza z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody Opolskiego blankietów upoważniających do zakupu paliw
2010 644 2010-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki z dnia 12 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Gminą Praszka a Przychodnią Terapii Uzależnień od Alkocholu i Współuzależnienia w Oleśnie
2010 645 2010-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/429/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 r. na terenie województwa opolskiego
2010 646 2010-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 647 2010-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/250/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
2010 648 2010-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/613/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Tadeusza Jasińskiego na osiedlu Zachód
2010 649 2010-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/618/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kędzierzynie - Koźlu
2010 650 2010-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/681/2010 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nysa działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 651 2010-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/684/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nysa.
2010 652 2010-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/664/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu.
2010 653 2010-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gminy Baborów; Wojewody Opolskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wydania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2010 654 2010-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–IM–0911–2–3/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr XXXIX/250/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
2010 687 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/371/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego
2010 688 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/245/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Jemielnica do stanu faktycznego
2010 689 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/246/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Jemielnica do stanu faktycznego
2010 690 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/299/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2010 691 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/301/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych
2010 692 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/387/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 693 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/361/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2010 694 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/687/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Miasta Opola do stanu faktycznego.
2010 695 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/311/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych, wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 696 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/846/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik
2010 697 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/849/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2010 698 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/856/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każym okręgu, oraz w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Prudnik do stanu faktycznego
2010 699 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/862/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Prudnik do stanu faktycznego
2010 700 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/222/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 701 2010-05-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-1-32/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2010 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/387/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 712 2010-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/184/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budzetowej na 2010 rok
2010 713 2010-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/215/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2010 714 2010-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 715 2010-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/192/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2010 rok
2010 716 2010-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/330/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetgowej na 2010 rok
2010 717 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/438/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności medycznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
2010 718 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/440/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2010 719 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/189/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/75/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2010 720 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-253/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2010 721 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-255/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów
2010 722 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/332/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 723 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/334/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 724 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/335/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 725 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/346/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2010 726 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/396/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2007 r. dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2010 727 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 728 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/379/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 729 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/626/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego.
2010 730 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/167/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 731 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/351/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Namysłów do stanu faktycznego
2010 732 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/352/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego
2010 733 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/376/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Niemodlin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 734 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/377/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2010 735 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/310/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 736 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/314/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/316/2002 z dnia 4 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych.
2010 737 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 738 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/850/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
2010 739 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Tułowice do stanu faktycznego
2010 740 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 741 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/306/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Wołczyn do stanu faktycznego
2010 742 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/383/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/353/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok
2010 743 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/366/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego
2010 744 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/367/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 745 2010-05-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1 Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie realizacji w 2010 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2010 746 2010-05-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie realizacji w 2010 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej
2010 764 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/350/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miłowice
2010 765 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/351/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokra
2010 766 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/352/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś Prudnicka
2010 767 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/353/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ogiernicze
2010 768 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/354/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Olbrachcice
2010 769 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/355/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Otoki
2010 770 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/356/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pogórze
2010 771 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/357/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Prężyna
2010 772 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/358/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radostynia
2010 773 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/359/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rostkowice
2010 774 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/360/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Solec
2010 775 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/361/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Śmicz
2010 776 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/362/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wasiłowice
2010 777 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/363/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wilków
2010 778 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/364/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 1 w Białej
2010 779 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/365/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 2 w Białej
2010 780 2010-05-31 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2010 655 2010-05-11 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo opolskie
2010 656 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/ 339 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 657 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/ 340 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Bierawa
2010 658 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/341/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Brzeźce
2010 659 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/342/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Dziergowice
2010 660 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/264/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 stycznia 2010 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2010 661 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 306/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012.
2010 662 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/844/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
2010 663 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/845/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik
2010 664 2010-05-11 ANEKS Aneks Nr 1/2010 Starosty Krapkowickiego z dnia 1 marca 2010 r. do porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku prowadzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Krapkowickiego nr Or. 0117-2/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
2010 665 2010-05-11 ANEKS Aneks Nr Or. 0118-1/2010 Starosty Oleskiego z dnia 25 marca 2010 r. do porozumienia nr 1/2006 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego
2010 666 2010-05-11 ANEKS Aneks Nr Or. 0118-2/2010 Starosty Oleskiego z dnia 25 marca 2010 r. do porozumienia nr 2/2006 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego
2010 667 2010-05-11 ANEKS Aneks Nr Or. 0118-3/2010 Starosty Oleskiego z dnia 25 marca 2010 r. do porozumienia nr 3/2006 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego
2010 668 2010-05-11 ANEKS Aneks Nr Or. 0118-4/2010 Starosty Oleskiego z dnia 25 marca 2010 r. do porozumienia nr 4/2006 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego
2010 669 2010-05-11 ANEKS Aneks Nr Or. 0118-5/2010 Starosty Oleskiego z dnia 25 marca 2010 r. do porozumienia nr 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego
2010 670 2010-05-11 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Opera-cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 14
2010 671 2010-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AP–0911–1–24/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIII/339/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 672 2010-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AP–0911–1–25/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIII/340/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Bierawa
2010 673 2010-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AP–0911–1–26/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIII/341/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Brzeźce
2010 674 2010-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AP–0911–1–27/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIII/342/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Dziergowice
2010 675 2010-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KK–0911–1– 19/10 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/200/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2010-2014