Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Czerwiec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 781 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrząstowice
2010 782 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/271/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 795 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/387/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Zawadzkie do stanu faktycznego
2010 786 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/236/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gąsiorowice w Gminie Jemielnica
2010 797 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/245/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 785 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/373/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Głuchołazy do stanu faktycznego
2010 783 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/402/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Głubczyce do stanu faktycznego
2010 784 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/403/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania miasta i gminy Głubczyce do stanu faktycznego
2010 787 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/398/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowana opisu granic obwodów głosowania Gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego
2010 788 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/399/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego
2010 793 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/388/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Strzelce Opolskie do stanu faktycznego
2010 794 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Strzelce Opolskie do stanu faktycznego
2010 790 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/318/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 791 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/320/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 792 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/321/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Paczków
2010 796 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/388/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Zawadzkie do stanu faktycznego
2010 789 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/350/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2010 810 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/287/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2010 r. zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej.
2010 802 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/611/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 811 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/389/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie
2010 805 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/346/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 806 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/348/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2010 807 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/349/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
2010 801 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/241/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2010 800 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/376/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 798 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/349/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia ulicy Dolnej w Goszycach do kategorii dróg gminnych
2010 799 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/350/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia ulicy Gajowej w Goszycach do kategorii dróg gminnych
2010 808 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/693/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 813 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 814 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 815 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Starosty Oleskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 816 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Starosty Oleskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 817 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 819 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 818 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie XXXVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”
2010 804 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/274/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2010 803 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/257/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 roku oraz uchwałą Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2009 roku i uchwałą Nr XXXIII/179/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 roku.
2010 809 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym.
2010 820 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010 roku
2010 821 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Głogówek w roku 2010
2010 812 2010-06-02 ANEKS Aneks Nr 1 do porozumienia z dnia 4 maraca 2009 r. Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2010 834 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/237/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierchlesie w Gminie Jemielnica
2010 835 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/238/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska w Gminie Jemielnica
2010 838 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/698/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Długosza, Rodziewiczówny, Sudeckiej w Nysie
2010 832 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/377/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum w Gminie Gogolin.
2010 839 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/357/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Prószków
2010 837 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Łambinowice.
2010 836 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/276/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przeniesienia pomnika
2010 840 2010-06-09 UMOWA Umowa Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji wspólnego Projektu pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”.
2010 833 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/385/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 845 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/396/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli
2010 847 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/367/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 851 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dylaki
2010 852 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/264/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i specjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ujazd - uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.
2010 848 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/379/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 846 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/209/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza.
2010 849 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/692/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nysa oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
2010 853 2010-06-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0151-50/2010 Burmistrza Gogolina z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku w roku 2010.
2010 855 2010-06-11 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-18(2)/2010/9/VI-B/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2010 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach
2010 850 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/298/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 856 2010-06-11 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 15
2010 854 2010-06-11 ANEKS Aneks Nr 1 do porozumienia z dnia 5 grudnia 2008 r. Wojewody Opolskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2010 860 2010-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 293/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 857 2010-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/579/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2010
2010 861 2010-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/261/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 859 2010-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/274/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 858 2010-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/314/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 865 2010-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-239/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 864 2010-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/285/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 862 2010-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrząstowice na rok 2010
2010 863 2010-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/591/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 873 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/266/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2010 - 2015
2010 868 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/388/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 870 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2010-2014.
2010 867 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/376/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 871 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/858/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Prudnik
2010 872 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tułowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 866 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/362/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Namysłowskiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym
2010 877 2010-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP/2/P/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie współpracy Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych
2010 869 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/393/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie ustalenia dodatkowych dni deponowania odpadów komunalnych na składowisku gminnym w Gołkowicach po obniżonych stawkach.
2010 875 2010-06-22 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 stycznia 2010 r. O zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009rok położonych na obszarze Miasta i Gminy DOBRODZIEŃ
2010 876 2010-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2010 874 2010-06-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 80/10 Wojewody Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2010 878 2010-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–IM–0911–1–43/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr LIII/388/10 w sprawie zmiany uchwały
2010 882 2010-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/209/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 880 2010-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.
2010 879 2010-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok
2010 883 2010-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/289/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołczyn na 2010 rok
2010 881 2010-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/260/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 rok
2010 887 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 885 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/185/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2010
2010 886 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/286/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 884 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/311/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 rok
2010 903 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
2010 902 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/439/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 908 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Pakosławice
2010 909 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/272/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
2010 905 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Namysłów na lata 2010-2015
2010 906 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/358/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
2010 907 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/359/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości
2010 904 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/196/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego.
2010 900 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/420/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 901 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/427/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 899 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/407/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 910 2010-06-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej, rejestru placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rejestru ośrodków adopcyjno - opiekuńczych województwa opolskiego
2010 822 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/356/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2010 823 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/629/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Miasta Brzeg do stanu faktycznego
2010 824 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/630/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Miasto Brzeg do stanu faktycznego
2010 825 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr LIII/385/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze
2010 826 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr LIII/386/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania
2010 827 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/337/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze do stanu faktycznego
2010 828 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/317/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 829 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2010 830 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 831 2010-06-07 DECYZJA Decyzja Nr OKA-4210-90(14)/2009/2010/1883/VI/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach
2010 841 2010-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/321/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 maja 2010 r. Uchylająca uchwalę Nr XXXIII/310/2005 Rady Gminy Lubsza z dnia 28.12.2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/218/2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 842 2010-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2010-2013
2010 843 2010-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/265/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów miasta UJAZD"
2010 844 2010-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-66/10 Wojewody Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/260/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Gminie Branice, Sołectwie Włodzienin
2010 888 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/363/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Namysłowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 889 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/396/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 890 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/397/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stypendium dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2010 891 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-256/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 892 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX - 265/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2010 893 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/360/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2010 894 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/360/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole-Lubrza
2010 895 2010-06-25 INFORMACJA Informacja Nr 2/2010 Starosty Nyskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Nysa
2010 896 2010-06-25 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Oleskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2010 897 2010-06-25 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji dotacji tytułem dofinansowania dodatkowych służb patrolowych
2010 898 2010-06-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13/10 Wojewody Opolskiego z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające porozumienie nr 10/10 z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku