Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Lipiec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 912 2010-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/203/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 913 2010-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/190/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2010 rok
2010 911 2010-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/263/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2010
2010 915 2010-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.
2010 916 2010-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 8/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 914 2010-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 213/XXXVIII/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2010 rok.
2010 923 2010-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/657/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/348/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie Kluczborka – części północnej
2010 924 2010-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/277/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych
2010 927 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/294/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 925 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu
2010 928 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/214/10 Rady Gminy Murów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków
2010 926 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/370/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz parkowanie tych pojazdów
2010 929 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/693/10 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu
2010 931 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zielęcice
2010 932 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/2010 Rady Gminy Walce z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
2010 930 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/275/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXV/245/2006 z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, finansowanej przez Gminę
2010 933 2010-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AR–0911–1-40/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Murów nr XXXIII/214/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 940 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/248/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2010 939 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/258/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego oraz jego jednostek organizacyjnych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 944 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX-264/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali użytkowych stanowiących własność mienia gminy
2010 941 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/270/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2010 942 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/271/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Izbicko
2010 943 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/272/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/03 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Izbicko
2010 946 2010-07-15 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 O w miejscowości Przełęk”
2010 947 2010-07-15 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Biała Nyska"
2010 945 2010-07-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–IM–0911–1–47/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XXXIX–264/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali użytkowych stanowiących własność mienia gminy
2010 968 2010-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz.
2010 984 2010-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/195/09 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 981 2010-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/320/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok
2010 982 2010-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/351/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na 2010 r.
2010 983 2010-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/202/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2010 rok
2010 987 2010-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/362/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
2010 988 2010-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/359/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 985 2010-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-230/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2010 rok.
2010 986 2010-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/220/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010
2010 989 2010-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/35/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin Aqua Silesia na 2010 rok
2010 996 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/330/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza
2010 1003 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd
2010 1004 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/280/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1005 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/231/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wilków i jej jednostkom organizacyjnym
2010 991 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/355/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia cen za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych oraz umieszczanie ich na parkingach strzeżonych
2010 990 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/354/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/153/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia stypendiów Starosty Głubczyckiego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Głubczycki
2010 999 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 237/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1001 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/200/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji
2010 995 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Domaszowice i jej jednostkom organizacyjnym
2010 997 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/373/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2010 1007 2010-07-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania środów finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu
2010 993 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 358 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nazwy ulicy w Lubieszowie
2010 1002 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/245/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/2003 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Świerczów.
2010 998 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/335/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/270/01 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2010 992 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-266/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu
2010 994 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/312/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego
2010 1000 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 239/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowiczki na lata 2010-2015
2010 1006 2010-07-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „Budowa chodnika z zatoką autobusową, parkingiem dla samochodów osobowych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały ul. Opolska w miejscowości Szczedrzyk - etap I ”
2010 1009 2010-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/235/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1010 2010-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2010 rok
2010 1011 2010-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/250/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 1008 2010-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/226/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 rok
2010 1012 2010-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/334/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2010
2010 917 2010-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/403/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie
2010 918 2010-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2010 919 2010-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/330/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013
2010 920 2010-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/236/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 921 2010-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/298/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 922 2010-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska” w roku 2010
2010 934 2010-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/411/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
2010 935 2010-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/349/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie.
2010 936 2010-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/274/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic
2010 937 2010-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/297/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 938 2010-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd kolejowy m. Chróścina” w roku 2010
2010 948 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/383/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 949 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/274/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
2010 950 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy
2010 951 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/425/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek
2010 952 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/435/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego
2010 953 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/327/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Paczków oraz za pobyt dzieci w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Paczków.
2010 954 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/296/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów Opolski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 955 2010-07-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-6/2010/23/IX-A/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Zawadzkiem
2010 956 2010-07-16 Postanowienie Postanowienie Nr OWR-4110-6(10)/2010/23/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2010 r.
2010 957 2010-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-KK-0911-1-48/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr LIV/274/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
2010 958 2010-07-16 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Morów oraz remont krawężnika w miejscowości Koperniki"
2010 959 2010-07-16 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1606 O w miejscowości Kępnica”
2010 960 2010-07-16 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie współfinansowania "remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1607 O w miejscowości Hajduki Nyskie"
2010 961 2010-07-16 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 247/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 kwietnia 2008r., nr XVI/100/08, w przedmiocie zgody na zawieranie umów przez Wójta
2010 962 2010-07-16 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 192/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2001 r., nr XXXVI/491/01, w przedmiocie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
2010 963 2010-07-16 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 193/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2003 r., nr XV/126/03, w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
2010 964 2010-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/174/2009 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok
2010 965 2010-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/322/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2010
2010 966 2010-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/257/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 967 2010-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2010
2010 969 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/447/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2010 970 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/448/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2010 971 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/485/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2010 972 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr L/282/10 Rady Gminy Branice z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin
2010 973 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/390/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin
2010 974 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/222/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek oplat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 975 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/264/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wydrowice dotyczącymi zmiany granic tej miejscowości i Gminy
2010 976 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/309/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2010
2010 977 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 328/XL/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2010 978 2010-07-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10 czerwca 2010 r. zawarte pomiędzy Gminą Pawłowiczki a Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie – Koźlu w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji dotacji tytułem dofinansowania dodatkowych służb patrolowych
2010 979 2010-07-23 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 432/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie skargi G. O. na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 czerwca 2008 r. nr XIX/145/08 w przedmiocie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych
2010 980 2010-07-23 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 458/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Łubniany z dnia 24 sierpnia 2009 r. Nr XXVII/146/09 w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata