Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wrzesień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1135 2010-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/241/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach
2010 1136 2010-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna
2010 1137 2010-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szadurczyce
2010 1139 2010-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 1138 2010-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/245/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbie
2010 1140 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/665/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 1145 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/731/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Nysy dla studentów z Nysy.
2010 1143 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/643/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie Zesłańców na Sybir
2010 1144 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/315/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolonowskie i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2010 1141 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/337/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie : zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzów Śląski w ramach pomocy de minimis.
2010 1147 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XLII/376/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Rady miejskiej w Prószkowie w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju
2010 1142 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/220/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamiennik
2010 1148 2010-09-03 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-24/2010/66/VIII-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
2010 1146 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/716/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
2010 1149 2010-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/247/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sowin
2010 1158 2010-09-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta Opole za 2009 r.
2010 1159 2010-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/342/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu
2010 1161 2010-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/370/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010-2014
2010 1162 2010-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/382/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Prószków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
2010 1164 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2010 Zarządu Powiatu Brzeskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 1165 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2010 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 1166 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2010 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 1167 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadania samorządowego
2010 1168 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2010 Zarządu Powiatu w Prudniku; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 1169 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 1170 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2010 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 1163 2010-09-14 ANEKS Aneks Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2010 r. aneks do porozumienia nr 5/2010
2010 1160 2010-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXX/731/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury na Narodowe Centrum Polskiej Piosenki oraz nadania tej instytucji nowego statutu.
2010 1171 2010-09-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KN–0911–1–63/R/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części załącznika do uchwały LXX/731/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury na Narodowe Centrum Polskiej Piosenki oraz nadania tej instytucji nowego statutu
2010 1175 2010-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Walce z dnia 17 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy Walce za 2009 rok
2010 1173 2010-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 4/2010 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok.
2010 1174 2010-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 kwietnia 2010 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2009 rok.
2010 1172 2010-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2010 Burmistrza Brzegu z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
2010 1176 2010-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/495/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środkowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008 - 2012
2010 1177 2010-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie oustanowienia obrębów ochronnych w obwodach rybackich województwa opolskiego
2010 1211 2010-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-215-10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
2010 1210 2010-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/241/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2010 1212 2010-09-24 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-26/2010/4595/V-D/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła
2010 1208 2010-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/650/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2010 1209 2010-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/653/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2010 1213 2010-09-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-1-69/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie unieważnienia uchwały nr XL/312/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1215 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z wykonania budżetu Gminy Komprachcice w 2009 roku
2010 1214 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2009 rok
2010 1216 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2009 rok
2010 1217 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Strzelec Opolskich z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2009 roku
2010 1218 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2009 rok
2010 1178 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/228/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
2010 1179 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrząstowice
2010 1180 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/318/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2010 1181 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/410/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gogolin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1182 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/316/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 1183 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/318/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korfantów na lata 2010 – 2016.
2010 1184 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/911/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2010 1185 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/10 Rady Gminy Turawa z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konstultacji z mieszkańcami wsi Osowiec odnośnie zmiany nazwy przysiółka Trzęsin.
2010 1186 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/243/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1187 2010-09-17 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 15 czerwca 2010 r. do porozumienia z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2010 1188 2010-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-AR-0911-1-60/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XXXVIII/317/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2010 1150 2010-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/480/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 1151 2010-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 311/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Praszka oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 1152 2010-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 1153 2010-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XL/225/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/207/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 1154 2010-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/226/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010 -2013
2010 1155 2010-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/244/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzieszowice.
2010 1156 2010-09-09 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-10/2009/9/VII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia VII taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach
2010 1157 2010-09-09 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
2010 1189 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/490/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 1190 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII / 374 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1191 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/ 375 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nazwy ulicy w Starym Koźlu
2010 1192 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/ 359/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Głogówek oraz określenia granic ich obwodów.
2010 1193 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/285/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kietrz
2010 1194 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/289/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Gminy Kietrz i jednostek podległych oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 1195 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/658/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 1196 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/680/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie wskazania upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 1197 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/682/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwał
2010 1198 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX /732/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”
2010 1199 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXI/756/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie pozbawienia części placu Mikołaja Kopernika w Opolu kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii gminnej oraz ustalenie przebiegu drogi o Nr 1703 O i Nr 103827 O.
2010 1200 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/928/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Prudnika
2010 1201 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/291/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudniki
2010 1202 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr L/406/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2010 1203 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/335/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1204 2010-09-20 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie ogloszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
2010 1205 2010-09-20 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 2010 r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 grudnia 2009 roku w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2009/2010
2010 1206 2010-09-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KN–0911–1–62/R/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały XXXI/351/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ich umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krapkowice oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 1207 2010-09-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AR–0911–1–68/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XLVII/359/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2010 – 2014
2010 1219 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/344/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie pozbawienia drogi (przeznaczonej do zaliczenia do kategorii drogi gminnej) kategorii drogi powiatowej
2010 1220 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/ 376 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1221 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII / 377 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2010 1222 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI-275/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 1223 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI-277/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Lasowice Wielkie: - nr XVI – 104/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nie określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania - nr XXII – 142/2004 z dnia 20 października 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVI-104/2004 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nie określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2010 1224 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1225 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXI/748/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 1226 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXI/749/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 1227 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXI/750/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 1228 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/344/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2010 1229 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/350/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2239 O ul. Staszica oraz drogi nr 2237 O ul. Młyńska do kategorii dróg gminnych
2010 1230 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/351/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w obrębie miasta Paczków ul. Radosna działka nr 308/1.
2010 1231 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/355/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/09 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków.
2010 1232 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/284/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1233 2010-09-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2010 1234 2010-09-30 INFORMACJA Informacja Nr 3/10 Starosty Nyskiego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Paczków
2010 1235 2010-09-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORG.07170-1/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 1 września 2010 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków
2010 1236 2010-09-30 WYKAZ Wykaz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego