Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Listopad 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1462 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogowek kategorii drogi powiatowej.
2011 1463 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Wyspiańskiego w Kluczborku do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu
2011 1464 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/103/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 1465 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Lewina Brzeskiego
2011 1466 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zezwolenia na udzielanie bonifikat od cen nieruchomości (pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie) osobom posiadającym roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej
2011 1467 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X / 52 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/42/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2011 1468 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedazy lokali i budynków mieszkalnych
2011 1469 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1470 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
2011 1471 2011-11-04 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przekazania zadania polegającego na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie Gminy Reńska Wieś
2011 1472 2011-11-04 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przekazania zadania polegającego na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie Gminy Głogówek
2011 1473 2011-11-04 UMOWA Umowa Nr 1/2011 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie pomocy finansowej
2011 1474 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie: zaliczenia ulicy Sosnowej w Lubieszowie do kategorii dróg gminnych
2011 1475 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki
2011 1476 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki
2011 1477 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2011 1478 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.61.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga
2011 1479 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat parkingowych na targowisku miejskim w Głubczycach oraz sposobu ich poboru.
2011 1480 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X-61/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia obowiązującego wymiaru godzin dla: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2011 1481 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów.
2011 1482 2011-11-09 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. do Porozumienia Nr 10/P/09 z dnia 15 października 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2011 1483 2011-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.55.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XI/114/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec
2011 1484 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/ 82 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1485 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1486 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII /84/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1487 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/116/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1488 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/52/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
2011 1489 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/169/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2011 1490 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/170/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1491 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/153/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 1492 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Paczków dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1493 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Paczków dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1494 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 1495 2011-11-15 ANEKS Aneks Nr 1 Wojewody Opolskiego z dnia 7 listopada 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 19 kwietnia 2011 roku w sprawie realizacji w 2011 roku rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"
2011 1496 2011-11-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2010 rok
2011 1497 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/240/05 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych
2011 1498 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.58.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2011 1499 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1500 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/125/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1501 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/156/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2011 1502 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg połozonych na terenie Gminy Lewin Brzeski do kategorii dróg gminnych
2011 1503 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Namysłów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
2011 1504 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego
2011 1505 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2011 1506 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/56/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2011 1507 2011-11-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Opola
2011 1508 2011-11-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu Krapkowickiego
2011 1509 2011-11-22 DECYZJA Decyzja Nr OKA-4210-31(13)/2011/4336/V/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 listopada 2011 r.
2011 1510 2011-11-22 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4110-18(19)/2011/19231/CW, OKA-4110-19(19)/201 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 listopada 2011 r. o decyzjach udzielających koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy "U and R CALOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojkowicach
2011 1511 2011-11-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORG.031.3.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze środków stanowiacych dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
2011 1512 2011-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.118.2011.AR Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2011 r. stwierdzająe nieważność uchwały Rady Miejskiej w Baborowie nr XII-131/11 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2011 1513 2011-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.120.2011.IM Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XIII/156/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2011 1514 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2012 r.
2011 1515 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2011 1516 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2011 1517 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/137/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 1518 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/101/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2011 1519 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/110/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/69/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych powadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2011 1520 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mechnicach
2011 1521 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w prawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
2011 1522 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 109204 O
2011 1523 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy
2011 1524 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2011 1525 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza
2011 1526 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszanka
2011 1527 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X\63\2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żłobizna
2011 1528 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Walce
2011 1529 2011-11-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 76/2011 Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 5 września 2011 r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2011 1530 2011-11-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 4/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2011 1531 2011-11-24 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-83(4)/2011/3035/Vzm4/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2011 1532 2011-11-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazania zadania polegającego na sporządzaniu w imieniu Wojewody sprawozdań RRW-17 oraz RRW-18
2011 1533 2011-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.119.2011.IM Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Olszanka XII/79/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszanka
2011 1534 2011-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.59.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 18 listopada 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały nr IX/79/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogoszów, Piątkowice, Bielice w gminie Łambinowice
2011 1535 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 1536 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2011 1537 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1538 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2011 1539 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2011 1540 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-70/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1541 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-71/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII -289/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 pażdziernika 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1542 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/115/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1543 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1544 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1545 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza.
2011 1546 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku
2011 1547 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących opłaty od posiadania psów oraz zwolnień
2011 1548 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 1549 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 1550 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 1551 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2011 1552 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2011 1553 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1554 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2011 1555 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/52/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2011 1556 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/68/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2011 1557 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/69/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2011 1558 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.121.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2012r.
2011 1559 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.122.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2011 1560 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.123.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1561 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.61.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1562 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.62.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 1563 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2012 rok.
2011 1564 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 1565 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek
2011 1566 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/132/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 1567 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały.
2011 1568 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 1569 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2012 roku.
2011 1570 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1571 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1572 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 1573 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2011 1574 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1575 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.57.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2011 1576 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.58.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zwolnień
2011 1577 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.59.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 1578 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.60.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1579 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1580 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego
2011 1581 2011-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1582 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 1583 2011-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczania podatku rolnego w roku 2012.
2011 1584 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2011 1585 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1586 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1587 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1588 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1589 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2011 1590 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 1591 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/99/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 1592 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/100/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 1593 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/101/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 1594 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
2011 1595 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/103/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
2011 1596 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/59/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1597 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/60/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skoroszyce w 2012 roku.