Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Grudzień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1598 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego
2011 1599 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień
2011 1600 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Brzeziu
2011 1601 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie w samorządową instytucję kultury oraz nadania jej Statutu
2011 1602 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 1603 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1604 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1605 2011-12-01 ANEKS Aneks Nr 1 Starosty Oleskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 1606 2011-12-01 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. do Porozumienia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 1607 2011-12-01 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-33/2011/9078/IX-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka
2011 1608 2011-12-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/11 Starosty Opolskiego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego
2011 1609 2011-12-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.22.2011 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 1610 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/120/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1611 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/121/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1612 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/122/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 1613 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/125/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1614 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej
2011 1615 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej
2011 1616 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/127/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r.
2011 1617 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/128/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca podatku od nieruchomości
2011 1618 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r.
2011 1619 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 1620 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2011 1621 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2011 1622 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 1623 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2011 1624 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości , zwolnień od podatku od nieruchomości , oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.
2011 1625 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 1626 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1627 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1628 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 1629 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1630 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/252/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 1631 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/253/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1632 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/254/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2012r.
2011 1633 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 1634 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1635 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1636 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów
2011 1637 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 1638 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Wołczyna
2011 1639 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 1640 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1641 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1642 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/104/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów .
2011 1643 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1644 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1645 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2011 1646 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2011 1647 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/ 94 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1648 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/ 95 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1649 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/ 96 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nazwy ulicy
2011 1650 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2011 1651 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Starym Oleśnie w rejonie ulicy Kluczborskiej.
2011 1652 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/ 120/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)
2011 1653 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, gmina Prószków.
2011 1654 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski
2011 1655 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Węgry
2011 1656 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/70/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 listopada 2011 r. orzekające nieważność uchwały nr XII/108/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski
2011 1657 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek.
2011 1658 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/64/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek.
2011 1659 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1660 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/60/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 1661 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/61/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 1662 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 105/XII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1663 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 106/XII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 1664 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 107/XII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1665 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 109/XII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1666 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 60/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 1667 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 61/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1668 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 62/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 1669 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 63/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
2011 1670 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 64/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
2011 1671 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 65/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
2011 1672 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1673 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1674 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XI/71/2011 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2011 1675 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 1676 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1677 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1678 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie : określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 1679 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 1680 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2011 1681 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2011 1682 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/273/2001 Rady Gminy w Lubszy z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2011 1683 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/268/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.
2011 1684 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/269/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości.
2011 1685 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/270/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.
2011 1686 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/271/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola.
2011 1687 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/427/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 136, poz. 1596 ze zm.)
2011 1688 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/89/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1689 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1690 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/91/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1691 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2011 1692 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XIV/113/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 95, poz. 3101)
2011 1693 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/94/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 95, poz. 3102 ze zm.)
2011 1694 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 1695 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.
2011 1696 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1697 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
2011 1698 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 1699 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/155/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku
2011 1700 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/145/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 1701 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/146/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 1702 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/147/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1703 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/148/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2012
2011 1704 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/151/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 1705 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/152/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2011 1706 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/154/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 1707 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 1708 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1709 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 1710 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1711 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/108/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 1712 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 1713 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/110/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2011 1714 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/132/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krapkowice
2011 1715 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/99/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1716 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
2011 1717 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII / 60 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1718 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII / 61 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 1719 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII / 62 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2011 1720 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII / 63 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 1721 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII / 64 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2011 1722 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1723 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 1724 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-138/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX - 212/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 1725 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-139/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 1726 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-143-11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 1727 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 1728 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
2011 1729 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1730 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1731 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/112/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niemodlin.
2011 1732 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/113/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego.
2011 1733 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2012 rok
2011 1734 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2012 roku
2011 1735 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 1736 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2011 1737 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2011 1738 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 1739 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1740 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Dąbrowa
2011 1741 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 1742 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2011 1743 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2011 1744 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/127/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatu od nieruchomości
2011 1745 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 1746 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/129/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011r.
2011 1747 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/68/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 1748 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 1749 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2011 1750 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/61/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1751 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/62/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 1752 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/64/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012
2011 1753 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/77/2011 z dnia 24 października 2011r w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 1754 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości , zwolnień od podatku od nieruchomości , oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.
2011 1755 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV / 135 / 11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 1756 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV / 136 / 11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1757 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/137/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/175/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Ozimek
2011 1758 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/66/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1759 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/67/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 1760 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/68/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego.
2011 1761 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1762 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 1763 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/72/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 1764 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1765 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/192/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1766 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/193/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1767 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/194/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1768 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/195/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 1769 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1770 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty targowej na 2012 rok
2011 1771 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1772 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 1773 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 1774 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2012
2011 1775 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 1776 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego
2011 1777 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1778 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok
2011 1779 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1780 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku  od środków transportowych.
2011 1781 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/86/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów.
2011 1782 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 1783 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2011 1784 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 1785 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 1786 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 1787 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1788 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1789 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 1790 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1791 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/117/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 1792 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2011 1793 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 1794 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.68.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 1795 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.69.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
2011 1796 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.70.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 1797 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1798 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1799 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu opłatności oraz zwolnień z opłaty targowej.
2011 1800 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 1801 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1802 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/104/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 1803 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/105/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 r. na obszarze Gminy Namysłów
2011 1804 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2011 1805 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /75 / 2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2012 rok.
2011 1806 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /76/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2012.
2011 1807 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /77 / 2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 1808 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI / 78 /2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 1809 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/109/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1810 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X.71.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1811 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X.73.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 1812 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2011 1813 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1814 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. W sprawie zmiany uchwały nr II/9/2010 z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach
2011 1815 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 1816 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1817 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1818 2011-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1819 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/148/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały.
2011 1820 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 1821 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego.
2011 1822 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1823 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia formularzy stanowiących informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości.
2011 1824 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1825 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
2011 1826 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1827 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/91/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2011 1828 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 1829 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/111/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1830 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok.
2011 1831 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.
2011 1832 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2011 1833 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.114.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1834 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Bierawa
2011 1835 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2011-2015.
2011 1836 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 1837 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz w sprawie opłat za świadczenia udzielane w oddziale żłobkowym prowadzonych przez Gminę Głogówek
2011 1838 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2011-2015.
2011 1839 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/130/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2011 1840 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie pomnika
2011 1841 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski
2011 1842 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/232/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2011 1843 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/247/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.
2011 1844 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 1845 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/248/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2011 1846 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
2011 1847 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi
2011 1848 2011-12-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 1849 2011-12-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2011 Gminy Ujazd i Gminy Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 września 2011 r. w sprawie kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami
2011 1850 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.133.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku
2011 1851 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.67.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1852 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego
2011 1853 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/106/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1854 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/220/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1855 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/221/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1856 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/222/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2011 1857 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/223/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2011 1858 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/224/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1859 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok
2011 1860 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 1861 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1862 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 1863 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2011 1864 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek leśny
2011 1865 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek rolny
2011 1866 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1867 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1868 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1869 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/77/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.
2011 1870 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/78/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularza deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.
2011 1871 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1872 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/52/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2011 1873 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1874 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości,rolnego i leśnergo
2011 1875 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI / 105 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
2011 1876 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/142/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 1877 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/66/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2011 1878 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 1879 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1880 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1881 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok.
2011 1882 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2011 1883 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 1884 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 roku
2011 1885 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1886 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/110/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 1887 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 1888 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2011 1889 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/ 87 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 października 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1890 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/123/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Miasto Brzeg przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego
2011 1891 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.50.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Chrząstowice
2011 1892 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2011 1893 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/165/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Kędzierzyn-Koźle
2011 1894 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/63/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2011 1895 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/102/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2011 1896 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1897 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Niemodlin.
2011 1898 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno.
2011 1899 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 108/XII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2011 1900 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/234/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Prudnik dla niepublicznych szkół,przedszkoli,punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorilanego, działających na terenie Gminy Prudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, terminu i sposobu jej rozliczania.
2011 1901 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 roku określającej zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.
2011 1902 2011-12-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2011 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013”
2011 1903 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 r.
2011 1904 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2012.
2011 1905 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/196/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Głębinów-Zbiornik II” znajdującego się w granicach Zbiornika Nyskiego w części należącej do gminy Nysa.
2011 1906 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/248/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wykonania i umieszczenia tablicy upamiętniającej 90. rocznicę III Powstania Śląskiego.
2011 1907 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/251/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
2011 1908 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2011 1909 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe
2011 1910 2011-12-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.33.2011 Starosty Opolskiego z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego.
2011 1911 2011-12-20 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 21 października 2011 r. w sprawie
2011 1912 2011-12-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 37/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2011 1913 2011-12-21 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Nowy Las, gmina Głuchołazy, powiat nyski, województwo opolskie
2011 1914 2011-12-21 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 6/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Jemielnica, gmina Jemielnica, powiat strzelecki, województwo opolskie
2011 1915 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/137/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Nysa” na obszarze gmin: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów.
2011 1916 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określania trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego
2011 1917 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 października 2011r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego
2011 1918 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2012 – 2016 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy .
2011 1919 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /111 / 2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2012–2016 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 1920 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przysiecz.
2011 1921 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
2011 1922 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia na 2012 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2011 1923 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-133/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
2011 1924 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-134/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baborowie do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2011 1925 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2011 1926 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Głubczyce
2011 1927 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat parkingowych na targowisku miejskim w Głubczycach oraz sposobu ich poboru
2011 1928 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/157/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Głuchołazy
2011 1929 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/158/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchołazy
2011 1930 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/159/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
2011 1931 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 1932 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice.
2011 1933 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/47/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Domecko, Komprachcice i Ochodze
2011 1934 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu
2011 1935 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad związanych z objęciem dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Lubsza prawem do bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół , oraz prawem do bezpłatnego transportu dzieci sześcioletnich i młodszych do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2011 1936 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały NR LIV/375/2010 RADY GMINY LUBSZA z dnia 21 października 2010r. w sprawia określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza nie posiadających licencji zawodnika
2011 1937 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2011 1938 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów
2011 1939 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, wysokości stawek opłaty za parkowanie, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz sposobu pobierania opłat
2011 1940 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów.
2011 1941 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1942 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Pociękarb – Łężce do kategorii dróg gminnych.
2011 1943 2011-12-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Prudniku
2011 1944 2011-12-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Nysie
2011 1945 2011-12-22 INFORMACJA Informacja Nr OWR4110-32(4)/2011/9078/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie k/Ozimka
2011 1946 2011-12-22 INFORMACJA Informacja Nr OWA-4110-30(7)/2011/3035/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2011 r. o decyzjach nr WCC/1226/3035/W/OWA/2011/ML, PCC/1191/3035/W/OWA/2011/ML
2011 1947 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/91/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2012r.
2011 1948 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 1949 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
2011 1950 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.74.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.48.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice
2011 1951 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/204/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2011 1952 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Olesno
2011 1953 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 1954 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1955 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów
2011 1956 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 1957 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/58/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2011 r. w sprawie nadania nazy ulicy we wsi Ligota Czamborowa
2011 1958 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
2011 1959 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII-76/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Lasowice Wielkie za osiągnięcia w nauce.
2011 1960 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII-82/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 1961 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/69/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 1962 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/305/11 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2011 1963 2011-12-28 ANEKS Aneks Nr 2 Wojewody Opolskiego do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2011 1964 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 1614/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zniesienia obrębów ochronnych w obwodach rybackich województwa opolskiego
2011 1965 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/92/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
2011 1966 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/11 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/134/08 Rady Gminy Branice z dnia 14 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
2011 1967 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 1968 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/82/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
2011 1969 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
2011 1970 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/84/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipowej
2011 1971 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze obejmującym Gminę Głogówek w 2012r.
2011 1972 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krośnica
2011 1973 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/65/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
2011 1974 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów.
2011 1975 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1976 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1977 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza.
2011 1978 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 egzemplarzy lip drobnolistnych i 11 egzemplarzy lip europejskich.
2011 1979 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Łambinowice oraz związanych z tym opłat.
2011 1980 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/235/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatków mieszkaniowych.
2011 1981 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Olesno.
2011 1982 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/275/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2011 1983 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Ozimek
2011 1984 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2011 1985 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr XXXII/186/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków
2011 1986 2011-12-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina w sprawie przekazania zadania polegającego na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie Gminy Gogolin
2011 1987 2011-12-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.11.2011 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 1988 2011-12-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie powierzenia Gminie Kluczbork zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku dla osób z terenu Gminy Byczyna.
2011 1989 2011-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.105.2011.KK Wojewody Opolskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 47/VII/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu na czas oznaczony do 3 lat
2011 1990 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/10 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011 r.
2011 1991 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 1992 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2011
2011 1993 2011-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 czerwca 2011 r. Dochody i przychody budżetowe plan i wykonanie do dnia 31 grudnia 2010 roku
2011 1994 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1995 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/135/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych
2011 1996 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/136/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
2011 1997 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr I/11/2011 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie na rok 2011
2011 1998 2011-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Prudnickiego
2011 1999 2011-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2 Starosty Prudnickiego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Prudnickiego
2011 2000 2011-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zawarte w dniu 06 października 2011 r. roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, Nr XIII/172/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji pomiędzy:
2011 2001 2011-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zawarte w dniu 5 grudnia 2011 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XV/197/11 z dnia 30.11.2011 r. pomiędzy:
2011 2002 2011-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Związku Gmin "Dolna Mała Panew" w Turawie z dnia 31 marca 2011 r. z wykonania budżetu za 2010 rok.