Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Marzec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 254 2011-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2011.
2011 255 2011-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2011 r.
2011 256 2011-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2011 rok
2011 257 2011-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok
2011 258 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 259 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w I kwartale 2011 roku
2011 260 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.26.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 261 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 262 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę sprawie zasad i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lewin Brzeski i jej jednostkom
2011 263 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC
2011 264 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2006r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywiania.
2011 265 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 266 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
2011 267 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr XXXVIII/263/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 268 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wołczyn.
2011 269 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wołczyn
2011 270 2011-03-03 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.
2011 271 2011-03-03 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.
2011 272 2011-03-03 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.
2011 273 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/43/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
2011 274 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/44/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności medycznej Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
2011 275 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/45/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
2011 276 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup
2011 277 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/50//2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz stypendiów sportowych „Opolskie Nadzieje Olimpijskie” dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 278 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/51/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla trenerów reprezentujących Województwo Opolskie i prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2011 279 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2011 280 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, która nadal przebywa w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła nauką przed osiągnięciem pełnoletniości
2011 281 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork.
2011 282 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kluczbork
2011 283 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Krapkowice oraz jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 284 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Krapkowice oraz jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 285 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2011 roku.
2011 286 2011-03-04 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie współfinansowania stanowiska koordynatora ds. młodzieży w 2011 r.
2011 287 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III-23/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2011 288 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-26/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 r. sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2011 289 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-27/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2011 290 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V-37/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2011 291 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Głubczyce w zakresie:1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 292 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 293 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kosorowice
2011 294 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Turawa z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 295 2011-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/11 Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarbimierz
2011 296 2011-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 20/11 Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka
2011 297 2011-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2011 298 2011-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2011 299 2011-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-106/2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu
2011 300 2011-03-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 21 lutego 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Otmuchowie przeprowadzonych w dniu 20 lutego 2011 r.
2011 301 2011-03-09 ANEKS Aneks Nr 2/2010 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 grudnia 2010 r. do Porozumienia międzygminnego Nr 1/07 zawartego w dniu 29.08.2007 roku w Kędzierzynie-Koźlu przez: Gminę Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grzegorza Piramowicza 32 zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Pana Tomasza Wantułę oraz Gminę Ujazd, z siedzibą w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Burmistrza Tadeusza Kaucha, zwanego dalej Porozumieniem.
2011 302 2011-03-09 ANEKS Aneks Nr 1/11 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 stycznia 2011 r. do Porozumienia międzygminnego Nr DG-1/08 zawartego w dniu 29.08.2008 roku w Kędzierzynie-Koźlu przez: Gminę Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grzegorza Piramowicza 32 zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Pana Tomasza Wantułę oraz Gminę Bierawa, z siedzibą w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12 zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Wójta Gminy Bierawa Pana Ryszarda Gołębowskiego, zwanego dalej Porozumieniem.
2011 303 2011-03-09 ANEKS Aneks Nr 1 Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2010 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2011 304 2011-03-09 ANEKS Aneks Nr Or. 031.2.2011 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2011 r. do porozumienia nr 2/2006 z dnia 22-02-2006r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Olesno w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego.
2011 305 2011-03-09 ANEKS Aneks Nr Or. 031.3.2011 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2011 r. do porozumienia nr 3/2006 z dnia 22-02-2006r zawartego pomiędzy Starostą Oleskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Opole w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego.
2011 306 2011-03-09 ANEKS Aneks Nr Or. 031.4.2011 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2011 r. do porozumienia nr 4/2006 z dnia 22-02-2006r zawartego pomiędzy Starostą Oleskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubliniec w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Oleskiego.
2011 307 2011-03-09 ANEKS Aneks Nr Or. 031.5.2011 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2011 r. do porozumienia nr 5/2006 z dnia 22-02-2006r zawartego pomiędzy Starostą Oleskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kluczbork w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego
2011 308 2011-03-09 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 lutego 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole "Lustro czynszowe" za 2010 rok.
2011 309 2011-03-09 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2011 Burmistrz Prudnika z dnia 21 lutego 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Prudnik
2011 310 2011-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WZ.031.1.2011 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2011 311 2011-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/BF/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2011.
2011 312 2011-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-241/10 Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/306/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie
2011 313 2011-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-AR-0911-1-10/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Baborowie Nr III-19/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi i garażami na terenie Gminy Baborów
2011 314 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III-13/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 315 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 316 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011
2011 317 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok.
2011 318 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
2011 319 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2011 rok
2011 320 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
2011 321 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
2011 322 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2011 323 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza
2011 324 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającą Uchwałę nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.
2011 325 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin.
2011 326 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2011 327 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2008-2013
2011 328 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 329 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik.
2011 330 2011-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2011
2011 331 2011-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2011.
2011 332 2011-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 06/02/2011 Starosty Namysłowskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2011 r.
2011 333 2011-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 07/02/2011 Starosty Namysłowskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2011 r.
2011 334 2011-03-16 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
2011 335 2011-03-16 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
2011 336 2011-03-16 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
2011 337 2011-03-16 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łambinowice przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
2011 338 2011-03-16 INFORMACJA Informacja Nr Nr.G.6641/1/2011 Starosty Krapkowickiego z dnia 25 stycznia 2011 r. W sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gmin Gogolin i Zdzieszowice
2011 339 2011-03-16 INFORMACJA Informacja Starosty Strzeleckiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Leśnica
2011 340 2011-03-16 INFORMACJA Informacja Starosty Strzeleckiego z dnia 1 marca 2011 r. modernizacji istniejącej ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Ujazd
2011 341 2011-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.23.2011.KK Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr IV/19/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
2011 342 2011-03-16 ANEKS Aneks Nr 9/2011 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 stycznia 2011 r. do Porozumienia Nr 3 z dnia 01.02.2002r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin
2011 343 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest
2011 344 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-32/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2011 345 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V-48/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
2011 346 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V-49/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
2011 347 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V-51/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2011 348 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2011 349 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 350 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr V/41/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2011 351 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2011 352 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, dla dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy
2011 353 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością Gminy Głuchołazy.
2011 354 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kietrz
2011 355 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice
2011 356 2011-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.10.2011 Starosty Krapkowickiego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w powiecie krapkowickim
2011 357 2011-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031-1/2011 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2011 358 2011-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/11 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2011 359 2011-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie organizacji przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
2011 360 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/65/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego
2011 361 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2011 362 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa
2011 363 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 364 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Grodkowie
2011 365 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny, należnych Gminie Kamiennik i jej jednostkom organizacyjnym
2011 366 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz
2011 367 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach
2011 368 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach
2011 369 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 370 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.
2011 371 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 372 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/V/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
2011 373 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013
2011 374 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .
2011 375 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym
2011 376 2011-03-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola
2011 377 2011-03-23 INFORMACJA Informacja Nr 1 Burmistrza Głubczyc z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce
2011 378 2011-03-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OW.031.2.2011 Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2011 roku XI Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego Gminie Branice
2011 379 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego.
2011 380 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III.39.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 381 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 382 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 383 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III / 10 / 10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Leśnica lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 384 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt
2011 385 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/28/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Pakosławice
2011 386 2011-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 20/2011 Starosty Kluczborskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim.
2011 387 2011-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Nyskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu nyskiego w 2011 roku.
2011 388 2011-03-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Namysłowskiego
2011 389 2011-03-24 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-54/2010/2011/1250/VIII-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła PGE Elektrownia Opole Spólka Akcyjna z siedzibą w Brzeziu k. Opola
2011 390 2011-03-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 391 2011-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011.
2011 392 2011-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/ 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok
2011 393 2011-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011
2011 394 2011-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 395 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2011 396 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzen Wielki z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 397 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gogolin.
2011 398 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad wyłapywania i postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gogolin.
2011 399 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gogolin.
2011 400 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierajcych dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 401 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 października 2010r. Nr XLII/ 259/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 402 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 403 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ujednolicenia pisowni nazw ulic w Gminie Ozimek
2011 404 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/389/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie
2011 405 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr I/9/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych i wieloletnich programów współpracy Związku Gmin Śląska Opolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego lub z radą działalności pożytku publicznego
2011 406 2011-03-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego.
2011 407 2011-03-30 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-15(4)/2011/3035/Vzm/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2011 408 2011-03-30 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 marca 2011 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle.
2011 409 2011-03-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.22.2011.AP Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2011 410 2011-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie
2011 411 2011-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 412 2011-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olszanka
2011 413 2011-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
2011 414 2011-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Kluczborskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica-Bąków”.
2011 415 2011-03-31 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr WL.GW.71400.1.2011 Burmistrza Nysy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego , położonych na obszarze Gminy lub jej części
2011 416 2011-03-31 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 marca 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2011 417 2011-03-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 348/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009 r. Nr XXXII/164/09 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu gminy
2011 418 2011-03-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 378/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2010 r., nr XLII/248/2010, w przedmiocie statutu powiatu
2011 419 2011-03-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 459/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r., Nr LXIX/716/10, w przedmiocie statutu