Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Kwiecień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 420 2011-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.23.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
2011 421 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 - 2015
2011 422 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-18/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2011 423 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 424 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 425 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 426 2011-04-06 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-7/2011/4595/VI-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia VI taryfy dla ciepła Energii Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce
2011 427 2011-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2011 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 428 2011-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2011 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 429 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/19/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 lutego 2011 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr IV/32/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 430 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/27/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 marca 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 431 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/28/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 marca 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 432 2011-04-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Krapkowicki z dnia 31 stycznia 2011 r.
2011 433 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2011
2011 434 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 435 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Cisek z dnia 30 grudnia 2010 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2011 rok.
2011 436 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2011r.
2011 437 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2011
2011 438 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2011 rok.
2011 439 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok
2011 440 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
2011 441 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Armii Krajowej, od północy ul. Kardynała Wyszyńskiego, od zachodu ul. Myczkowskiego oraz od południa magistralną linią kolejową.
2011 442 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat.
2011 443 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 444 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów
2011 445 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2011 446 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 447 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Namysłów
2011 448 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 449 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 450 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 451 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty
2011 452 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 453 2011-04-08 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 16 marca 2011 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2011 454 2011-04-08 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Brzegu z dnia 29 marca 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Brzeg
2011 455 2011-04-08 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr Or.0711.8.2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 456 2011-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania realizacji zadań własnych Powiatu obejmujących organizację zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej
2011 457 2011-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.4335-3/11 Powiatu Raciborskiego; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów Technikum Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu, w zakresie nauki religii Punkcie Katechetycznym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu, Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie - Koźlu
2011 458 2011-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie – Koźlu
2011 459 2011-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2011 460 2011-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-17/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Lasowice Wielkie
2011 461 2011-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 462 2011-04-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 46/11 Wojewody Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
2011 463 2011-04-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 47/11 Wojewody Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gogolinie
2011 464 2011-04-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 48/11 Wojewody Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku
2011 465 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 8 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Lewin Brzeski - reprezentowaną przez Artura Kotarę - Burmistrza Lewina Brzeskiego
2011 466 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Burmistrza Niemodlina; Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Niemodlin zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Niemodlin - reprezentowaną przez Mirosława Stankiewicza - Burmistrza Niemodlina
2011 467 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 5 stycznia 2009 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Pokój zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Pokój - reprezentowaną przez Barbarę Zając - Wójta Gminy Pokój
2011 468 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Tułowice - reprezentowaną przez Wiesława Plewę - Wójta Gminy Tułowice
2011 469 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 31 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Turawa - reprezentowaną przez Waldemara Kampę - Wójta Gminy Turawa
2011 470 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 3 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Chrząstowice - reprezentowaną przez Helenę Rogacką - Wójta Gminy Chrząstowice
2011 471 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Dobrzeń Wielki - reprezentowaną przez Henryka Wróbla - Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
2011 472 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Dąbrowa - reprezentowaną przez Marka Leję - Wójta Gminy Dąbrowa
2011 473 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Ozimek - reprezentowaną przez Marka Korniaka - Burmistrza Ozimka
2011 474 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 21 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 28 września 2009 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Brzeskiego zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Powiatem Brzeskim - reprezentowanym przez Macieja Stefańskiego - Starostę Brzeskiego i Ryszarda Jończyka - Wicestarostę Brzeskiego
2011 475 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2011 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Olszanka- reprezentowaną przez Anetę Rabczewską - Wójta Gminy Olszanka
2011 476 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 lutego 2011 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Powiatem Opolskim - reprezentowanym przez Henryka Lakwę - Starostę Opolskiego i Leonardę Płoszaj - Wicestarostę Opolskiego
2011 477 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 2 Wojewody Opolskiego z dnia 22 lutego 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2010 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2011 478 2011-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 479 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
2011 480 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
2011 481 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła
2011 482 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 marca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 483 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 marca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2011 484 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2011 485 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe.
2011 486 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/32/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie: ustanowienia, zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Brzegu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury.
2011 487 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień
2011 488 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-20/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII-290/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 489 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 31/V/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 490 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 – 2012
2011 491 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu piniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2011 492 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
2011 493 2011-04-14 INFORMACJA Informacja Nr 1/2011 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2011 494 2011-04-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 495 2011-04-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 496 2011-04-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 497 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 498 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 499 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 500 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2011 rok.
2011 501 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok
2011 502 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011.
2011 503 2011-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/ 7 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2011 rok
2011 504 2011-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2011 rok.
2011 505 2011-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.
2011 506 2011-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.
2011 507 2011-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
2011 508 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2011 roku.
2011 509 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Nyski.
2011 510 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.40.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2011 511 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 kwietnia 2007r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu.
2011 512 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik.
2011 513 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork
2011 514 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2011 515 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2011 516 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola.
2011 517 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej.
2011 518 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/V/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2011 519 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle.
2011 520 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Długa" oraz "Krótka" w miejscowości Zielęcice
2011 521 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządo-wymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dzie-dzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 522 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 523 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie umieszczenia tablic pamiątkowych
2011 524 2011-04-21 ANEKS Aneks Nr 0711.2.11 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2011 r. do porozumienia nr 40/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2011 525 2011-04-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadańz zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 526 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/32/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części załącznika do uchwały Nr VII/73/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola
2011 527 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Głubczyckiego
2011 528 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
2011 529 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/ 29 /2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2011 530 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 531 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/107/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 532 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2011 533 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2011 r.
2011 534 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV / 21 /11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany nazw ulic istniejących w miejscowości Ochodze
2011 535 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 536 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 537 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Wachowskiej i Dobrodzieńskiej
2011 538 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 539 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/120/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 540 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25 /2011 Rady Gminy Popielów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLIV/312/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
2011 541 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków
2011 542 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski.
2011 543 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zawadzkie dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2011 544 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/46/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2011 545 2011-04-22 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-9(8)/2011/4594/V-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 kwietnia 2011 r.
2011 546 2011-04-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1 Wojewody Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie realizacji w 2011 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2011 547 2011-04-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 548 2011-04-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 549 2011-04-22 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 marca 2011 r. rozwiązujące porozumienie w sprawie współfinansowania stanowiska koordynatora ds. młodzieży
2011 550 2011-04-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.44.2011.AR Wojewody Opolskiego z dnia 28 marca 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Murów nr V/33/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów
2011 551 2011-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2011
2011 552 2011-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2011
2011 553 2011-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/42/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2011
2011 554 2011-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2011 rok
2011 555 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzania Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Opolskiego.
2011 556 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-67/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych
2011 557 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III.37.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2011 558 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy mostu
2011 559 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2011 560 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2011 561 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2011 562 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Akacjowej” w Lewinie Brzeskim
2011 563 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
2011 564 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
2011 565 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ozimek w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w j ęzyku niemieckim.
2011 566 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew
2011 567 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach gm. Tarnów Opolski
2011 568 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 569 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Zawadzkie
2011 570 2011-04-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu Opolskiego
2011 571 2011-04-28 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 kwietnia 2011 r. do Porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw
2011 572 2011-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2011 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 kwietnia 2011 r.
2011 573 2011-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORG.031.1.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków
2011 574 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.28.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 575 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2011 576 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 577 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 578 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 579 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek.
2011 580 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2011 581 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/22/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/188/10 z dnia 19 lutego 2010 w sprawie poboru; podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2011 582 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 583 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów
2011 584 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr XVII/128/08 z dnia 9 października 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 585 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 586 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości