Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Październik 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1343 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/142/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 1344 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/330/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie pozbawienia ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu kategorii drogi gminnej
2012 1345 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/331/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia ulic w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1346 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 110/XV/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Radłów
2012 1347 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 114/XV/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Radłów
2012 1348 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.115.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1349 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
2012 1350 2012-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/181/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice
2012 1351 2012-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/32/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXII/181/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Branice
2012 1352 2012-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/301/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2012 1353 2012-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/459/12 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola
2012 1354 2012-10-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.76.2012.IM Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXIII/160/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie
2012 1355 2012-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE
2012 1356 2012-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015”
2012 1357 2012-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1358 2012-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1359 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/112/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1360 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/113/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica
2012 1361 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/114/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2012 1362 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/115/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na okręgi wyborcze
2012 1363 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/187/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustawienia pomnika
2012 1364 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/188/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2012 1365 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/265/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 1366 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zaliczenia ulicy Wierzbowej w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych
2012 1367 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.120.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1368 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.121.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1369 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 września 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 1370 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/84/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 września 2012 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Chmielowice, Ochodze i Domecko
2012 1371 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX-134/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2012 1372 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w gminie Ozimek
2012 1373 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/152/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2012 1374 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/100/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 1375 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1376 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
2012 1377 2012-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.77.2012.IM Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXIII/164/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
2012 1378 2012-10-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 26/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzynsko-Kozielskim
2012 1379 2012-10-09 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 8 października 2012 r. do porozumienia zawartego w dniu 6 kwietnia 2012 roku pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2012
2012 1380 2012-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2012 1381 2012-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1382 2012-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/165/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów
2012 1383 2012-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.113.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Domaszowice publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
2012 1384 2012-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/215/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych
2012 1385 2012-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic na terenie miasta Grodków
2012 1386 2012-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/104/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Skoroszyce
2012 1387 2012-10-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.3.2012 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2012 1388 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/186/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Branice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1389 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/193/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/170/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Branice oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat
2012 1390 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/195/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/174/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2012 1391 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/131/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza
2012 1392 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2012 - 2016
2012 1393 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1394 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/171/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1395 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/172/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1396 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/152/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3- Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2012 1397 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2012 1398 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/155/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1399 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/91/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew
2012 1400 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1401 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1402 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 183/XXI/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2012 1403 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Akacjowa, Różana, Storkotki w miejscowości Żłobizna
2012 1404 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2012 1405 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec
2012 1406 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Walce z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1407 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Walce z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1408 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Walce z dnia 26 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej drogi gminnej kategorii drogi gminnej
2012 1409 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie
2012 1410 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1411 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/137/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1412 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/214/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1413 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/215/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania
2012 1414 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 września 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2012 1415 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.119.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 1416 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1417 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/218/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głubczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1418 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/220/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Głuchołaz
2012 1419 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/221/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1420 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/222/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1421 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/225/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym w miejscowości Jarnołtówek – część „A”
2012 1422 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/226/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/03 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2003 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głuchołazy (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 80 z dnia 13 października 2003 r z późniejszymi zmianami)
2012 1423 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/329/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia ul. Racławickiej i ul. 24 Kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1424 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/130/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza
2012 1425 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/221/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1426 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice
2012 1427 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1428 2012-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-221/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 1429 2012-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/187/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat
2012 1430 2012-10-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.80.2012.AR Wojewody Opolskiego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XVIII/187/2012 z dnia 19 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat
2012 1431 2012-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1432 2012-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1433 2012-10-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 37
2012 1434 2012-10-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 42
2012 1435 2012-10-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 44
2012 1436 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/259/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część południowa
2012 1437 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/258/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część południowa
2012 1438 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/120/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1439 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/176/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1440 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1441 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/182/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kucobach
2012 1442 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wysokiej
2012 1443 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Walce z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
2012 1444 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
2012 1445 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za dojazdy uczniów gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
2012 1446 2012-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/161/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2013 r.
2012 1447 2012-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/161/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Krapkowickiego
2012 1448 2012-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/118/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica, w rejonie ulicy Borek
2012 1449 2012-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1450 2012-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1451 2012-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Paczków na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1452 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/206/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2012 1453 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/242/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1454 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX-210/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI-54/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2012 1455 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Głubczyce i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2012 1456 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2012 1457 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/227/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuchołazy
2012 1458 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/268/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 1459 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/269/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1460 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/190/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 1461 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/400/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/404/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2009 – 2014
2012 1462 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/213/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1463 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ozimek, niestanowiących wyłącznej własności gminy
2012 1464 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Popielów
2012 1465 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/507/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1466 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/173/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1467 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/113/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1468 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/41/12 Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2011 rok, Informacji o stanie mienia Związku Gmin Śląska Opolskiego i Informacji za rok 2011 o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011-2014
2012 1469 2012-10-23 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 września 2012 r. do Porozumienia Nr 5/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przekazania zadania prowadzenia szkól ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Komornie
2012 1470 2012-10-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.1.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 5 października 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.
2012 1471 2012-10-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3 Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie realizacji w 2012 r. zadania pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej” w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
2012 1472 2012-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.85.2012.AR Wojewody Opolskiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXII/169/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2012 1473 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/265/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia na 2013 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2012 1474 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/195/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w gminie Byczyna
2012 1475 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie
2012 1476 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Żelazna i wsi Gola Grodkowska w Gminie Grodków
2012 1477 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/167/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Kopice i wsi Więcmierzyce w Gminie Grodków
2012 1478 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/114/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 1479 2012-10-24 ANEKS Aneks Nr 1. 2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 23 października 2012 r. do porozumienia międzygminnego Nr DG.7240.528.2011
2012 1480 2012-10-24 ANEKS Aneks Nr 1.2012 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 października 2012 r. do porozumienia międzygminnego Nr DG.7240.529.2011
2012 1481 2012-10-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w miejsowości Tarnów Opolski ul. Dworcowa i Klimasa"
2012 1482 2012-10-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr we.031.5.2012 Zarządu Powiatu Lublinieckiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2012 1483 2012-10-24 UMOWA Umowa Nr 21/2012 Wójta Gminy Bierawa; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie pomocy finansowej
2012 1484 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/279/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich
2012 1485 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/170/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki
2012 1486 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 2584/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka
2012 1487 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2012 1488 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/99/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1489 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/100/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1490 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/256/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1491 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/257/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1492 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/260/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – służebności przesyłu
2012 1493 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/271/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1494 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1495 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/206/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1496 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/177/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin
2012 1497 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia icjh granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1498 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.205.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 września 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała
2012 1499 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.206.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 września 2012 r. w sprawie nadania drogom wewnętrznym kategorii dróg gminnych
2012 1500 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.207.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 września 2012 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2012 1501 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/183/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice”  i określenia zasad jego przyznawania
2012 1502 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/12 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/183/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice” i określenia zasad jego przyznawania
2012 1503 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa
2012 1504 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Niewodnikach
2012 1505 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/119/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1506 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/120/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1507 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/91/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komprachcicach
2012 1508 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 1509 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 1510 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Skarbimierz Osiedle
2012 1511 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/137/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1512 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/138/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1513 2012-10-29 INFORMACJA Informacja Nr OWA-4110-13(15)/2012/13859/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2012 r. o decyzjach nr WCC/1163J/13859/W/OWA/2012/ML, PCC/1139J/13859/W/OWA/2012/ML, OCC/335D/13859/W/OWA/2012/ML
2012 1514 2012-10-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 29 października 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawadzkiem przeprowadzonych w dniu 28 października 2012 r.
2012 1515 2012-10-30 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 października 2012 r. w sprawie ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Lubsza przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 28 października 2012 r.
2012 1516 2012-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.78.2012.KN Wojewody Opolskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXIV/242/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2012 1517 2012-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce w części obejmującego grunty wsi Zawiszyce
2012 1518 2012-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1519 2012-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 1520 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1763 O Opole – Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny – I etap”
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej