Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Grudzień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1710 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/214/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
2012 1711 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomosci od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2012 1712 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/181/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 1713 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1714 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2012 1715 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 1716 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.117.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2012 1717 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.118.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 1718 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.119.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1719 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/175/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1720 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1721 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 1722 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzeniu zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2012 1723 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 listopada 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzeniu zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2012 1724 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/192/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzeniu zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2012 1725 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/401/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nysa
2012 1726 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/404/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Nyskiemu Domowi Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie
2012 1727 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/153/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2012
2012 1728 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/159/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 1729 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/166/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/159/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 1730 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 listopada 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej
2012 1731 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 listopada 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej
2012 1732 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2012 1733 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/280/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2012 1734 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/408/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Nysie
2012 1735 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/561/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2012 1736 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1737 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rudniki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1738 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/136/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle, w skład którego wchodzą: Gminna Szkoła Podstawowa w Skarbimierzu Osiedle, Gminne Gimnazjum, Gminne Przedszkole Publiczne w Skarbimierzu Osiedle
2012 1739 2012-12-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Kluczborku
2012 1740 2012-12-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Krapkowicach
2012 1741 2012-12-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Brzeg na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1742 2012-12-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Brzeg na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1743 2012-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/352/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1744 2012-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-136/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Lasowice Wielkie
2012 1745 2012-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w szkołach w Gminie Łubniany pt. "Najlepszy z najlepszych"
2012 1746 2012-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie
2012 1747 2012-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
2012 1748 2012-12-07 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-48/2012/9078/X-A/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka
2012 1749 2012-12-07 UMOWA Umowa Burmistrza Głogówka; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia trybu przekazania pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Twardawa
2012 1750 2012-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2012 1751 2012-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/254/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie
2012 1752 2012-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/232/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik
2012 1753 2012-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/95/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2012 1754 2012-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/95/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2012 1755 2012-12-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.3.2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych
2012 1756 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/198/12 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1757 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/208/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/198/12 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1758 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2012 1759 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
2012 1760 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/232/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1761 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/127/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 1762 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/128/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 1763 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/130/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2012 1764 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1765 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1766 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/297/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2013 roku
2012 1767 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/179/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2012 1768 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/225/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2012 1769 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/226/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 1770 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/227/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2012 1771 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1772 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/159/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1773 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Łubniany
2012 1774 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2012 1775 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 1776 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1777 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego
2012 1778 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/258/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1779 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/259/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 1780 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/260/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013
2012 1781 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/261/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 1782 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/100/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 1783 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/101/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 1784 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2013
2012 1785 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/126/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1786 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/127/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 1787 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/128/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2012 1788 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/129/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 1789 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/179/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 1790 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1791 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Łambinowice
2012 1792 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2012 1793 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
2012 1794 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/196/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2012 1795 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/200/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 1796 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/201/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1797 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/202/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2013 r. na obszarze Gminy Namysłów
2012 1798 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/428/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2012 1799 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/429/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2012 1800 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/430/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1801 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/431/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 1802 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/122/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 1803 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/123/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1804 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego
2012 1805 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/110/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1806 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/115/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1807 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/135/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1808 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 1809 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/144/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1810 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 1811 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 1812 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1813 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
2012 1814 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 1815 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1816 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 1817 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 1818 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/223/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2012 1819 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1820 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1821 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/226/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
2012 1822 2012-12-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. o sprostowaniu błędu
2012 1823 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/206/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
2012 1824 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.143.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1825 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/158/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1826 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/159/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1827 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2012 1828 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/38/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2012 1829 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/227/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1830 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.129.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1831 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.130.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 1832 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2013 r.
2012 1833 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 1834 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2013 rok
2012 1835 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/236/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku
2012 1836 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/237/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1837 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1838 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/246/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
2012 1839 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 1840 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 1841 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/129/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 1842 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/111/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1843 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/112/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 1844 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/113/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczania podatku rolnego w roku 2013
2012 1845 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/114/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 1846 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/115/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1847 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/366/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1848 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/368/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 1849 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/369/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1850 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/178/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2013 roku
2012 1851 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/188/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych
2012 1852 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1853 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/195/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niemodlin
2012 1854 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/199/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok
2012 1855 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy w 2013 roku
2012 1856 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/162/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 1857 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2012 1858 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/165/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1859 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów
2012 1860 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1861 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2012 1862 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1863 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/187/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011r. nr XIII/98/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 1864 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój
2012 1865 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2012 1866 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1867 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1868 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/144/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 1869 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 190/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1870 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 191/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1871 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 192/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2012 1872 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 195/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 1873 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 1874 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 125/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1875 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2012 1876 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/155/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2012 1877 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/156/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku
2012 1878 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 1879 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2012 1880 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/146/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2013 rok
2012 1881 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2013 roku
2012 1882 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/148/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2012 1883 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/149/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2012 1884 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/150/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2012 1885 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 1886 2012-12-14 INFORMACJA Informacja Nr 05.12.2012 Starosty Prudnickiego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków obejmujących obręby jednostki ewidencyjnej Biała – obszar wiejski
2012 1887 2012-12-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/AFB/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 11 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego
2012 1888 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/176/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia w 2013 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1889 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2013 r.
2012 1890 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bierawa
2012 1891 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/198/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu
2012 1892 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.131.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2012 1893 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
2012 1894 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
2012 1895 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/112/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2012 1896 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/354/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2012 1897 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kietrz
2012 1898 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/294/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2012 1899 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1900 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/103/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1901 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2012 1902 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiana lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2012 1903 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina
2012 1904 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty
2012 1905 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/188/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1906 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1907 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/157/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewożników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój
2012 1908 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów
2012 1909 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 193/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1910 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/534/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2012 1911 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/562/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2012 1912 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/564/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2012 1913 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/612/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1914 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/154/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1915 2012-12-17 INFORMACJA Informacja Nr 1/2012 Starosty Kluczborskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Kluczbork
2012 1916 2012-12-17 INFORMACJA Informacja Nr GK.74.2012.AD Starosty Opolskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
2012 1917 2012-12-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.32.2012 Starosty Opolskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego
2012 1918 2012-12-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.33.2012 Starosty Opolskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2012 1919 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/226/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2012 1920 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/367/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2012 1921 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/168/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/264/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Olszanka (Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego z 2010 r. Nr 119, poz. 1305)
2012 1922 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2012 1923 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice
2012 1924 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1925 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/187/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – żłobka
2012 1926 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/156/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2013 r.
2012 1927 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/2012 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1928 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1929 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.141.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1930 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.142.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chrząstowice na 2013 rok
2012 1931 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.145.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1932 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/40/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty
2012 1933 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/209/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie prowadzonej przez Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "TARCZA", Polanowice 92, 46-220 Byczyna
2012 1934 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/126/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica
2012 1935 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 1936 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/131/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 1937 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/132/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1938 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/133/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 1939 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/154/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk storczyka krwistego i szerokolistnego
2012 1940 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/518/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2013 roku
2012 1941 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/521/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na drogach wewnętrznych
2012 1942 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/196/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Paczków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1943 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/202/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2012 1944 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/121/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach
2012 1945 2012-12-20 INFORMACJA Informacja Nr 3/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 18 grudnia 2012 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
2012 1946 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/203/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1947 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/204/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 1948 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 1949 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 1950 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głubczyce
2012 1951 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/238/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 1952 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/240/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie w gminie Głuchołazy
2012 1953 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/379/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2012 1954 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 1955 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/534/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Opola na lata 2012-2015
2012 1956 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 202/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1957 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulica Akacjowa, Różana, Stokrotki w miejscowości Żłobizna
2012 1958 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1959 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/229/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2012 1960 2012-12-21 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-51/2012/2058/X-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła przedsiębiorcy ELKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu k/Opola
2012 1961 2012-12-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski
2012 1962 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/112/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Chmielowice
2012 1963 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-157/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1964 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/136/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1965 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/243/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1966 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/150/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Pakosławice" lub "Zasłużony dla Gminy Pakosławice" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2012 1967 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1968 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie
2012 1969 2012-12-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.106.2012.AP Wojewody Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie
2012 1970 2012-12-27 INFORMACJA Informacja Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zastąpienia dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów i budynków zmodernizowanym operatem ewidencji gruntów i budynków