Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Marzec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 324 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012 - 2015"
2012 325 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2012 326 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 327 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 328 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 329 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/94/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2012 r.
2012 330 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/110/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 331 2012-03-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2011
2012 332 2012-03-02 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2012 Burmistrz Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Prudnik
2012 333 2012-03-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2012 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 334 2012-03-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku w roku 2012.
2012 335 2012-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gieralcice
2012 336 2012-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/109/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prószków
2012 337 2012-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.4.2012 Starosty Oleskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Oleskiego
2012 338 2012-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.7.2012 Starosty Oleskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Oleskiego
2012 339 2012-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.5.2012 Starosty Oleskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Oleskiego
2012 340 2012-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.6.2012 Starosty Oleskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Oleskiego
2012 341 2012-03-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle.
2012 342 2012-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
2012 343 2012-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 344 2012-03-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11 /2012 Starosty Prudnickiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w roku 2012
2012 345 2012-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 346 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica.
2012 347 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2012 348 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2012 349 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/136/12 Rady Gminy Branice z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2012 350 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/179/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 351 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 352 2012-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.5.2012.AR Wojewody Opolskiego z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w Głubczycach nr XVI/114/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 353 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego
2012 354 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 355 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2015
2012 356 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2012 357 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/132/12 Rady Gminy Branice z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 358 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/140/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach.
2012 359 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/145/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach
2012 360 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.74.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Ujeździe
2012 361 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/127/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kietrz na lata 2012-2016
2012 362 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Strzeleczki
2012 363 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 364 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/161/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży mienia komunalnego
2012 365 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 366 2012-03-12 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-7(5)/2012/4594/MR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
2012 367 2012-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Olszanka w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 368 2012-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/173/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
2012 369 2012-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Świerczów przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w przypadku realizacji nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie Gminy Świerczów
2012 370 2012-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/160/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Krasiejowie
2012 371 2012-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.6.2012.AP Wojewody Opolskiego z dnia 12 marca 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/113/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 372 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 373 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 374 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2012 rok.
2012 375 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2012 rok
2012 376 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2012
2012 377 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.
2012 378 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok
2012 379 2012-03-15 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-33(9)/2011/2012/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2012 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu
2012 380 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
2012 381 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/135/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok
2012 382 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na rok 2012
2012 383 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV-148/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2012 rok.
2012 384 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/117/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 385 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 386 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/150/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 387 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X.135.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012
2012 388 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2012 rok.
2012 389 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2012 rok.
2012 390 2012-03-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/03/2012 Starosty Namysłowskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2012 r.
2012 391 2012-03-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/03/2012 Starosty Namysłowskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2012 r.
2012 392 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/203/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012
2012 393 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 r.
2012 394 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2012
2012 395 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2012 rok
2012 396 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego
2012 397 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Starobrzeską, od północy magistralną linią kolejową, od zachodu ul. 1 Maja oraz od południa ul. Słowackiego
2012 398 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012
2012 399 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/101/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2012.
2012 400 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012
2012 401 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.79.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrząstowice na 2012 rok
2012 402 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.78.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 403 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/107/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2012 rok
2012 404 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/161/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 405 2012-03-19 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 marca 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2012 406 2012-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR-XIII.031.01.2012 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2012 407 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 408 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2012 rok
2012 409 2012-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji zadania własnego Powiatu obejmującego organizację zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej
2012 410 2012-03-19 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 15 marca 2012 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2012 411 2012-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2012 Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 412 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/153/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna
2012 413 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/154/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski
2012 414 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/69/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kłodobok
2012 415 2012-03-20 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2012 416 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
2012 417 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2012
2012 418 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 r.
2012 419 2012-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych
2012 420 2012-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przekazania zadania – prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Komornie
2012 421 2012-03-20 UMOWA Umowa Nr 1 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie pomocy finansowej 
2012 422 2012-03-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.19.2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w powiecie krapkowickim
2012 423 2012-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji zadania własnego Powiatu obejmującego realizację zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2012 424 2012-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok
2012 425 2012-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok
2012 426 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego na 2012 rok
2012 427 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2012
2012 428 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/175/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 429 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 430 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
2012 431 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/86/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2012 432 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/134/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 433 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/135/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2012 434 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/136/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych
2012 435 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/137/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 436 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/138/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom
2012 437 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/139/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom
2012 438 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/87/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok
2012 439 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/89/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok
2012 440 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/124/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2012 rok
2012 441 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2012 442 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2012 443 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/71/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 444 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012
2012 445 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/128/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć chroniących środowisko
2012 446 2012-03-22 INFORMACJA Informacja Nr 1/2012 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia danych dotyczcych czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2012 447 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2012 448 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2012 449 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 grudnia 2011 r. do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2012 450 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2012 451 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2012 452 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. do Porozumienia z dnia 5 stycznia 2009 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Pokój
2012 453 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 28 września 2009 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Brzeskiego
2012 454 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 lutego 2012 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2012 455 2012-03-22 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2012 456 2012-03-22 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 lutego 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole "Lustro czynszowe" za 2011 rok
2012 457 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy.
2012 458 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 459 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/172/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 460 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2012 461 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/176/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2012 462 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomośći za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin.
2012 463 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr V/20/2011 z dnia 3 marca 2011 r.  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej na terenie miasta Paczków, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
2012 464 2012-03-26 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 21 marca 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Paczków
2012 465 2012-03-26 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-8(4)/2012/9195/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Zakład Energetyki - Blachownia Sp. z o.o.
2012 466 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2012 r.
2012 467 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/90/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 468 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 469 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.67.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 470 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/18/11 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2012
2012 471 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 472 2012-03-26 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 530/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r., Nr XII/159/11, w przedmiocie strefy płatnego parkowania
2012 473 2012-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.130.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Bona Familia” w Ozimku przy ul. Dworcowej 10a
2012 474 2012-03-26 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr WL.GW.71400.1.2012 Burmistrza Nysy z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2012 475 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/359/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów
2012 476 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania rondu nazwy „Rondo im. Georga III von Oppersdorff”
2012 477 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 478 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/348/12 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Szczepanowice - Wójtowa Wieś oraz nadania jej Statutu
2012 479 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/351/12 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Opolu przy ul. Władysława Reymonta 43.
2012 480 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/352/12 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pogotowiu Opiekuńczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu przy ul. Alojzego Dambonia 3
2012 481 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/185/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zbycia aktywów trwałych (za wyjątkiem nieruchomości), oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami funkcjonującymi w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie.
2012 482 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/186/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/120/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Opolskie
2012 483 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/196/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Olesno” na obszarze gminy Olesno
2012 484 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/198/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Bodzanowice” na obszarze gminy Olesno
2012 485 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/197/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Wołczyn” na obszarze gminy Wołczyn
2012 486 2012-03-28 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-9/2012/88/X-B/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła
2012 487 2012-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Murów
2012 488 2012-03-29 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Zawarte w dniu 06 marca 2012 r. na podstawie uchwały Nr XIX/245/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
2012 489 2012-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Grodków na lata 2012-2015"
2012 490 2012-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 491 2012-03-29 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-31(3)/2012/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego w miejscowościach: Bolesławiec, Jelenia Góra, Świętoszów, Świdnica, Opole, Głogów, Jastrzębie Śląskie, Komprachcice, Wrocław oraz Polska Nowa Wieś.
2012 492 2012-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/115/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2012
2012 493 2012-03-30 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2012 494 2012-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 34/12 Wojewody Opolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2012 495 2012-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.146.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2012 r. ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu