Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Sierpień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1089 2012-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2012.
2012 1090 2012-08-01 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-36/2012/77/IX-C/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2012 1091 2012-08-01 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2012 1092 2012-08-02 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.
2012 1093 2012-08-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2012 Burmistrza Brzegu z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok
2012 1094 2012-08-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Wójta Gminy Radłów z dnia 20 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu gminy Radłów za 2011 rok
2012 1095 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/136/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy
2012 1096 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia nowych formularzy informacji oraz deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 1097 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/171/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Januszkowice
2012 1098 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiona
2012 1099 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krępna
2012 1100 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleszka
2012 1101 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozwadza
2012 1102 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żyrowa
2012 1103 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta
2012 1104 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów I
2012 1105 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów II
2012 1106 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kościuszki - Korfantego
2012 1107 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Akacjowa - Zielona
2012 1108 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle
2012 1109 2012-08-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2012 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2011 r.
2012 1110 2012-08-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2011 r.
2012 1111 2012-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/138/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogoszów, Piątkowice, Bielice w gminie Łambinowice.
2012 1112 2012-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/157/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki.
2012 1113 2012-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1114 2012-08-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Strzelce Opolskie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 
2012 1115 2012-08-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2011 rok
2012 1116 2012-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1117 2012-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/213/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/357/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy
2012 1118 2012-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/312/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2012 1119 2012-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2012 1120 2012-08-07 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. wsprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XII Dożynek Powiatowych
2012 1121 2012-08-07 UMOWA Umowa Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1407 O Borzysławice- Pawłowiczki
2012 1122 2012-08-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2011 r.
2012 1123 2012-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/346/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Wyszków Śląski
2012 1124 2012-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/347/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie
2012 1125 2012-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/348/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa w Nysie
2012 1126 2012-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/349/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Otmuchowskiej w Nysie
2012 1127 2012-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/350/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XLV/672/10 z dnia 31 marca 2010 r.
2012 1128 2012-08-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 570/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za 2011 rok
2012 1129 2012-08-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2011 rok
2012 1130 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/253/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 1131 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 września 2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.
2012 1132 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Powiatu Krapkowickiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 1133 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-193/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2012 1134 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1135 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2012 1136 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2012 1137 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1138 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1139 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę
2012 1140 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany.
2012 1141 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/435/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu
2012 1142 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/436/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu
2012 1143 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/437/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi - ulica Krapkowicka" w Opolu
2012 1144 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
2012 1145 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 104, poz. 2088 ze zm.)
2012 1146 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2012 1147 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/92/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej
2012 1148 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.109.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ujazd zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2012-2013.
2012 1149 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2012 1150 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Walce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1151 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2012 1152 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1153 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/154/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1154 2012-08-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki z dnia 5 lipca 2012 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2012 1155 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/251/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2012 1156 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/268/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 1157 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/187/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Miodowa” w Lewinie Brzeskim
2012 1158 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Turawa na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1159 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.105.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2012 1160 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.106.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2012 1161 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/238/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2012 r.
2012 1162 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/308/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2012 1163 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze , ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 – Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka.
2012 1164 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/125/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakosławice.
2012 1165 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/100/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 1166 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/101/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2012 1167 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2012 1168 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
2012 1169 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wołczyn
2012 1170 2012-08-17 ANEKS Aneks Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. do porozumienia nr 1/11 z dnia 04.05.2011r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Opolskiego
2012 1171 2012-08-17 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2012 1172 2012-08-17 INFORMACJA Informacja Nr GKM-I.6621.58.17.2011 Starosty Oleskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 160803_4 Olesno-Miasto
2012 1173 2012-08-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.4.2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2012
2012 1174 2012-08-17 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 czerwca 2012 r. do porozumienia Nr AO.3153.4.2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2012
2012 1175 2012-08-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego
2012 1176 2012-08-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego
2012 1177 2012-08-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/12 Starosty Opolskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego
2012 1178 2012-08-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego
2012 1179 2012-08-17 ANEKS Aneks Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 6 lipca 2012 r. do porozumienia nr 4/12 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Opolskiego
2012 1180 2012-08-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.0050.45.2012 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budzetu gminy Kluczbork, wykonania planów finansowych Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kluczbork za 2011r.
2012 1181 2012-08-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 113/12 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2012 1182 2012-08-20 ANEKS Aneks Nr 4 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2012 1183 2012-08-20 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 30 lipca 2012 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2012 1184 2012-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/309/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
2012 1185 2012-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/310/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2012 1186 2012-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 1187 2012-08-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2011 rok
2012 1188 2012-08-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 2 kwietnia 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2011 r.
2012 1189 2012-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1190 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
2012 1191 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.183.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
2012 1192 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.190.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1193 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.191.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1194 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.193.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2012 1195 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.194.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/321/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dudaktyczno -wychwawczej , pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
2012 1196 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/306/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i dla osób fizycznych i osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących na terenie Gminy wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1197 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/307/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i dla osób fizycznych i osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących na terenie Gminy wychowanie przedszkolne w innych formach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1198 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.
2012 1199 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1200 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia orzeka nieważności uchwały nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1201 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród
2012 1202 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Opakowaniowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle
2012 1203 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/30/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
2012 1204 2012-08-24 INFORMACJA Informacja Nr 1/12 Starosty Nyskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzbięcice z jednostki ewidencjnej Nysa
2012 1205 2012-08-24 INFORMACJA Informacja Nr DPE-4110-19(4)/2011/1250/AWŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. r WCC/548-ZTO-D/1250/W/3/2011/AWŚ
2012 1206 2012-08-24 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-29(7)/2012/73/MG, OWR-4110-30(7)/2012/73/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
2012 1207 2012-08-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 1208 2012-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń
2012 1209 2012-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 1210 2012-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/225/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2012 1211 2012-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 1212 2012-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/179/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1213 2012-08-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 160/12 Wojewody Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawadzkiem
2012 1214 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 2347/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2012 1215 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/183/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.
2012 1216 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Olesno niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1217 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/445/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zaliczenia Alei Solidarności w Opolu do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej o Nr 2003O
2012 1218 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2012 1219 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 168/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2012 1220 2012-08-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 kwietnia 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2010 r.
2012 1221 2012-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
2012 1222 2012-08-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach