Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wrzesień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1223 2012-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cisek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1224 2012-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Rysiowice
2012 1225 2012-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rysiowice
2012 1226 2012-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/151/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Goraszowice
2012 1227 2012-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Walce z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Walce
2012 1228 2012-09-05 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 lipca 2012 r. do Porozumienia nr 1/BF/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.
2012 1229 2012-09-05 ANEKS Aneks Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2012 r. do Porozumienia NR FP.2.2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie współpracy Powiatu Lublinieckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych
2012 1230 2012-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/158/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizyznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz okreslenia wysokości prowizji za inkaso
2012 1231 2012-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/111/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1232 2012-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.71.2012.KK Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVIII/111/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1233 2012-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
2012 1234 2012-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/113/11 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 r.
2012 1235 2012-09-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 września 2012 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Lubsza przed upływem kadencji
2012 1236 2012-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/110/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2012 1237 2012-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Skarbimierz przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego
2012 1238 2012-09-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 165/12 Wojewody Opolskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
2012 1239 2012-09-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 166/12 Wojewody Opolskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Branice
2012 1240 2012-09-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa opolskiego, którym przyznano dotację podmiotową pochodzącą z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2012 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2012 1241 2012-09-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-42/2012/88/XI-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
2012 1242 2012-09-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2011 rok
2012 1243 2012-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 1244 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.85.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 1245 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.94.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 1246 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.104.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 1247 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.108.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 1248 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/156/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 1249 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/166/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 1250 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/180/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 1251 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 rok
2012 1252 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/146/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 rok
2012 1253 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/454/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
2012 1254 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1255 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1256 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1257 2012-09-14 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Porozumienia nr 1/2012 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, zawartego w dniu 2 stycznia 2012 r. zawartego w celu realizacji zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2012 1258 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/193/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1259 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/197/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1260 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/207/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1261 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/219/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1262 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/222/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1263 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/231/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1264 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/155/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Reńska Wieś
2012 1265 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/201/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na okręgi wyborcze, określenie ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2012 1266 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1267 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/164/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Zębowice uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
2012 1268 2012-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/215/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1269 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/266/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/281/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom, zatrudnionego w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2012 1270 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/273/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Ścinawa” na obszarze gmin: Korfantów, Prudnik
2012 1271 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX-208/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Baborów" oraz zasad i trybu jego nadawania
2012 1272 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/183/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 września 2012 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2012 1273 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/246/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu
2012 1274 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Kolonowskie oraz określenia granic ich obwodów
2012 1275 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/114/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica
2012 1276 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/380/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie
2012 1277 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/382/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2012 1278 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/384/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nysa
2012 1279 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/466/12 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/301/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Opole
2012 1280 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/471/12 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie pozbawienia części ul. Nadbrzeżnej w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej Nr 103780O
2012 1281 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/472/12 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 1282 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX-211/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Baborów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich granic,  numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1283 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/144/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1284 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/212/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2012 1285 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/213/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2012 1286 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1287 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1288 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 3 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1289 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kietrz na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1290 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/157/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1291 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/113/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 105877 O
2012 1292 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1293 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/505/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1294 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/123/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Strzeleczki na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1295 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/124/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Strzeleczki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1296 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 36
2012 1297 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 38
2012 1298 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia autokorekty Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 37
2012 1299 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 39
2012 1300 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 40
2012 1301 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 41
2012 1302 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 43
2012 1303 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.195.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Biała przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała
2012 1304 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.196.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2012 1305 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.118.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1306 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/332/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2012 1307 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/131/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 5 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/125/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
2012 1308 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1309 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn
2012 1310 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
2012 1311 2012-09-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wyrejestrowania związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Trias Opolski” z siedzibą w Opolu
2012 1312 2012-09-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 24 września 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa przeprowadzonych w dniu 23 września 2012 r.
2012 1313 2012-09-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 24 września 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza przeprowadzonych w dniu 23 września 2012 r.
2012 1314 2012-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz z uwzględnieniem projektowanego przebiegu sieci WN wraz z lokalizacjaą GPZ
2012 1315 2012-09-25 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2012 1316 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii dróg powiatowych
2012 1317 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 45/205/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2012 1318 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/208/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1319 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/100/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 3 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1320 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/323/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad używania herbu i barw Gminy Kędzierzyn-Koźle
2012 1321 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/333/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2012 1322 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/336/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej
2012 1323 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/7/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1324 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”
2012 1325 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/274/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2012 1326 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/113/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków specjalnego funduszu nagród
2012 1327 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1328 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/148/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017
2012 1329 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego
2012 1330 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1331 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Opola
2012 1332 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich
2012 1333 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 1334 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola
2012 1335 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2012 1336 2012-09-27 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 września 2012 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2012 1337 2012-09-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2011 rok
2012 1338 2012-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/144/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego
2012 1339 2012-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/138/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1340 2012-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1341 2012-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/133/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych
2012 1342 2012-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/161/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu