Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Luty 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 360 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/175/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2013 roku
2013 361 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2013
2013 362 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/264/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2013 363 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.216.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała
2013 364 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/220/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 365 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.146.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki
2013 366 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/107/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 367 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 368 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów
2013 369 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/208/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2013 370 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/212/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 371 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/213/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 372 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/214/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice
2013 373 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 203/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 374 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 375 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 376 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/126/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2013 rok
2013 377 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 378 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/221/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Zawadzkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 379 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2013
2013 380 2013-02-01 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-5(3)/2013/564/HK; OWR-4110-6(3)/2013/564/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany koncesji WCC i PCC dla przedsiębiorstwa: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2013 381 2013-02-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 382 2013-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 383 2013-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/288/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
2013 384 2013-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2013 rok
2013 385 2013-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin Brzeski
2013 386 2013-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/558/12 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 387 2013-02-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 r.
2013 388 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej opłaty
2013 389 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/239/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na obszarze gminy Byczyna
2013 390 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 391 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/244/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2013 392 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/260/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym w miejscowości Jarnołtówek – część „B”
2013 393 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/391/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej strefy ochronnej dla Miejskiego Składowiska Odpadów przy ulicy Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu
2013 394 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/123/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice
2013 395 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 396 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 397 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/141/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
2013 398 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/147/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
2013 399 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów
2013 400 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/129/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścina
2013 401 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 402 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów, Wężowice i Zbica
2013 403 2013-02-05 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 404 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.7.2013.KN Wojewody Opolskiego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 405 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.8.2013.KN Wojewody Opolskiego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 406 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.9.2013.KN Wojewody Opolskiego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/191/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 407 2013-02-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. Sprawozdanie z działałności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2012 rok
2013 408 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-250/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 409 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-251/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 410 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-252/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 411 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/245/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 412 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsza
2013 413 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17.01.2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsza
2013 414 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/188/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2013 415 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/218/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXIV/188/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2013 416 2013-02-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.67.2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2013 417 2013-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Krapkowicki z dnia 29 stycznia 2013 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE KRAPKOWICKIM ZA ROK 2012
2013 418 2013-02-07 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Wrocławia zlokalizowanej na terenie m. Wrocław oraz powiatów: wrocławskiego, oławskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu brzeskiego w województwie opolskim
2013 419 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/243/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 420 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/253/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”
2013 421 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza
2013 422 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 423 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XXIV/192/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 424 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/128/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2013 425 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 426 2013-02-07 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 14 stycznia 2013 r. do porozumienia Nr WZ.031.1.2013 zawartego w Krapkowicach w dniu 02 stycznia 2013 r.
2013 427 2013-02-07 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-6/2013/66/IX-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
2013 428 2013-02-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 429 2013-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/234/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych
2013 430 2013-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2013 431 2013-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 432 2013-02-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.1.2013 Burmistrza Krapkowic; Starosty Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 
2013 433 2013-02-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2012
2013 434 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-253/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 435 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2013 rok
2013 436 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/280/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 437 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 438 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/402/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie warunków udzielenia i stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym
2013 439 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 440 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/236/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
2013 441 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 442 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/230/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 443 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/209/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 444 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2013 rok
2013 445 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.132.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2013 446 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.133.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
2013 447 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.142.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2013 448 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/184/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 r.
2013 449 2013-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2013 Wojewody Opolskiego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 450 2013-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/311/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 451 2013-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 452 2013-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 453 2013-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
2013 454 2013-02-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Nyskiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu nyskiego w 2013 roku
2013 455 2013-02-12 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-13(17)/2013/13859/IIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej odbiorców z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego
2013 456 2013-02-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-50/2013/23/XI-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła przedsiębiorcy Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
2013 457 2013-02-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Starosty Nyskiego z dnia 25 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r.
2013 458 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/150/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Centawa, w Gminie Jemielnica
2013 459 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza
2013 460 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 461 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/224/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2013 462 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/227/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 463 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 r.
2013 464 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2013 465 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 r.
2013 466 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/206/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2013 467 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/296/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 468 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/258/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2013 r.
2013 469 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-243/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baborów na 2013 rok
2013 470 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/211/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 471 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu
2013 472 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/87/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy
2013 473 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/262/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/89/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach
2013 474 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/216/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków
2013 475 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013
2013 476 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/306/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 477 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/307/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 478 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/188/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 479 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok
2013 480 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/253/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
2013 481 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2013
2013 482 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/622/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013 rok
2013 483 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 rok
2013 484 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 485 2013-02-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2013 Starosty Prudnickiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 r.
2013 486 2013-02-14 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4210-67(11)/2012/2013/4336/VI/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie decyzji z dnia 8 lutego 2013 r., nr OKA-4210-67(10)/2012/2013/4336/VI/AM zatwierdzającej taryfę dla ciepła ArcelorMittal Poland S.A.
2013 487 2013-02-14 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-7(3)/2013/76/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorstwa Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubrzy
2013 488 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/193/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok
2013 489 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/268/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 490 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/165/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 491 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/167/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 492 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2013
2013 493 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/211/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2013 494 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/257/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 495 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosławice
2013 496 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 497 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś
2013 498 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVI/165/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś
2013 499 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/134/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 500 2013-02-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008
2013 501 2013-02-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Oleskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach
2013 502 2013-02-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Oleskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich
2013 503 2013-02-15 INFORMACJA Informacja Nr 1/13 Burmistrza Głubczyc z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce
2013 504 2013-02-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr KRZ.5511.1.2013 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 18 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2012 roku
2013 505 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/304/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/270/05 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2013 506 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2013 r.
2013 507 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/313/2012 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork
2013 508 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/188/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łubnianach
2013 509 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/226/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
2013 510 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/256/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2016
2013 511 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/614/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2013 512 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/628/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik
2013 513 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/320/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem
2013 514 2013-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/220/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2013 515 2013-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/401/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn - Koźle
2013 516 2013-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/116/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2013 517 2013-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany
2013 518 2013-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/165/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 519 2013-02-19 INFORMACJA Informacja Nr GKM-I.6621.21.19.2012 Starosty Oleskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych 0003- Gana, 0010- Marki Lachowskie, 0016- Sołtysy i 0020- Wierzbie, jednostki ewidencyjnej 160804_5 Praszka- obszar wiejski
2013 520 2013-02-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2013 521 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/204/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 522 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/205/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat
2013 523 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.133.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2013 524 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.153.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 6 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2013 525 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/184/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie
2013 526 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/229/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień
2013 527 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/130/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 528 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/205/2013 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolonowskie
2013 529 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/248/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Rubinowa” w Lewinie Brzeskim
2013 530 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/121/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2013 531 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/139/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2013 532 2013-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.100.2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2013 533 2013-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2013 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2013 534 2013-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2013 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2013 535 2013-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/180/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2013
2013 536 2013-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/309/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XXI/296/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 537 2013-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/236/13 Rady Gminy Branice z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2013 538 2013-02-21 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 na odcinku Opole (ul. Oświęcimska) – Przywory” i udzielenia pomocy finansowej
2013 539 2013-02-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2012 rok
2013 540 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/174/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2013
2013 541 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/183/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2013 rok
2013 542 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 543 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.151.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2013 rok
2013 544 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/238/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 545 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/227/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień
2013 546 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.142.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 547 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2013 rok
2013 548 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/253/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
2013 549 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2013 rok
2013 550 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 551 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/124/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na 2013 rok
2013 552 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/122/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 553 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/398/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn – Koźle na rok 2013
2013 554 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/209/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 555 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-169/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
2013 556 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/140/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 557 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok
2013 558 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 559 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok
2013 560 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/124/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok
2013 561 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/174/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2013
2013 562 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/139/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
2013 563 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 564 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2013 565 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 566 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2013
2013 567 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/302/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2013 rok
2013 568 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
2013 569 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/135/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 570 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/243/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok
2013 571 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/225/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 572 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/579/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 573 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
2013 574 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 212/XXV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2013 rok
2013 575 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/128/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 576 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 577 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.131.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
2013 578 2013-02-25 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 579 2013-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-152/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2013 580 2013-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 581 2013-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2013 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2013 582 2013-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2013 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2013 583 2013-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/308/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań
2013 584 2013-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/197/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 585 2013-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Kluczborskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniech miesięcznych wydatków na utrzymanie wychownka w Domu Dziecka "Nasz Dom Bogacica-Bąków"
2013 586 2013-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Kluczborskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2013 587 2013-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/02/2013 Starosty Namysłowskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia w 2013 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "PROMYK" w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim
2013 588 2013-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/02/2013 Starosty Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia w 2013 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2013 589 2013-02-27 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-8/2013/77/IX-D/MR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania IX taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2013 590 2013-02-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2013 591 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2013 592 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 593 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzegu przez dzieci, młodzież i ich opiekunów
2013 594 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/181/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXIII/174/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2013
2013 595 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/274/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 596 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV-258/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2013 597 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/219/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2013-2017
2013 598 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/129/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 599 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/220/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2013 600 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/221/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa opłaty targowej
2013 601 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2013 602 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/20/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału obszaru gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na sektory
2013 603 2013-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/2013 Starosty Prudnickiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 r.
2013 604 2013-02-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2013 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 605 2013-02-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych