Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Czerwiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1278 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.165.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1279 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/121/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1280 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/142/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/121/2012 w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1281 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/424/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2013 1282 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/163/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1283 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/189/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Reńska Wieś
2013 1284 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/192/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela - pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2013 1285 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/196/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2013 1286 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/157/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2013 r.
2013 1287 2013-06-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 28 maja 2013 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2012 ROK
2013 1288 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 1289 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Głogówek
2013 1290 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/149/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 1291 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/363/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2013 1292 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/368/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1293 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/247/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2013 1294 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/248/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1295 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/510/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Piłsudskiego w Nysie
2013 1296 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/517/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nysa
2013 1297 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/518/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Nysa
2013 1298 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/624/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej Nr 103650O
2013 1299 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/625/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie pozbawienia części ul. Augusta Bassego w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej Nr 103697O
2013 1300 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/636/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu położonemu w dzielnicy Grudzice
2013 1301 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/641/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Va” w Opolu
2013 1302 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/688/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
2013 1303 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1304 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/192/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013
2013 1305 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/198/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2013 1306 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2013 roku
2013 1307 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/256/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/262/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Strzelce Opolskie
2013 1308 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/309/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2013 1309 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2013 1310 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/172/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica, w rejonie ulicy Chłopickiego
2013 1311 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/174/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica, w rejonie ulicy Bema
2013 1312 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/207/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXV/198/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2013 1313 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/208/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1314 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/509/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa i miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2013 1315 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/36/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1316 2013-06-05 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2012
2013 1317 2013-06-05 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 czerwca 2013 r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Niemodlina przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 2 czerwca 2013 r.
2013 1318 2013-06-05 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 czerwca 2013 r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Niemodlinie przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 2 czerwca 2013 r.
2013 1319 2013-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.31.2013.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 31 maja 2013 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice w rejonie ul. Błotnickiej
2013 1320 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania
2013 1321 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.226.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 1322 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/247/13 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice
2013 1323 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/257/13 Rady Gminy Branice z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice
2013 1324 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/214/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
2013 1325 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu, będących własnością Gminy Dąbrowa oraz określenia zasad ich sprzedaży
2013 1326 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/133/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1327 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/137/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1328 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/138/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2013 1329 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/208/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach i nadania jej statutu
2013 1330 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/173/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica, dla działki nr 219
2013 1331 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/432/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych miasta Kędzierzyn– Koźle
2013 1332 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2013 1333 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/284/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1334 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/157/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzeleczkach
2013 1335 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/191/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1336 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/195/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów
2013 1337 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach obejmującego tereny przy ul. Porcelitowej
2013 1338 2013-06-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 1339 2013-06-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.5.2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 1340 2013-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.36.2013.KK Wojewody Opolskiego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2013 1341 2013-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.37.2013.KK Wojewody Opolskiego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/183/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 1342 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/374/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 1343 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/198/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXIII/174/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2013
2013 1344 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/300/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/268/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1345 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/302/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1346 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/263/13 Rady Gminy Branice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2013 1347 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2013 1348 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna
2013 1349 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/323/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 1350 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/143/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1351 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1352 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/150/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1353 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/434/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2013 1354 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem
2013 1355 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/188/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1356 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/232/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsza
2013 1357 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/252/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 1358 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/258/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1359 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1360 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/219/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2013
2013 1361 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 248/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2013
2013 1362 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/694/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1363 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 145/XX/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1364 2013-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.38.2013.KK Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 145/XX/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1365 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/193/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 1366 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r.
2013 1367 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/257/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/117/03 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych
2013 1368 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/187/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1369 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/188/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XX/166/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1370 2013-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa – I etap ” w roku 2013
2013 1371 2013-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wsi Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytem ścieków przez Pustków, Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu do oczyszczalni w Antoniowie – "Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika" w części związanej z odbudową drogi powiatowej Nr 1740 O Antoniów – Szczedrzyk oraz drogi powiatowej Nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w miejscowości Szczedrzyk (po ułożeniu w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej)
2013 1372 2013-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Praszka na realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa DP nr 1911 O Praszka-Gana-Lachowskie-Dalachów w miejscowości Gana – kanalizacja deszczowa
2013 1373 2013-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 O na odcinku Tarnów Opolski – Kosorowice”
2013 1374 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2013 1375 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/286/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 1376 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 1377 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/167/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza
2013 1378 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1379 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2013 1380 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/293/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską
2013 1381 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/206/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu miejsc wykorzystywanych do kąpieli
2013 1382 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/381/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
2013 1383 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/382/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego
2013 1384 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/383/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup
2013 1385 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/275/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu
2013 1386 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/251/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
2013 1387 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 1388 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 1389 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/13 Rady Gminy Branice z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych, które nie były zakładane i nie są prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego
2013 1390 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Głogówek
2013 1391 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/205/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2012-2016
2013 1392 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/189/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 1393 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2013 1394 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/226/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2013 1395 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/232/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 6 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych dla zawodników, z terenu Gminy Kolonowskie, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe
2013 1396 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/204/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej
2013 1397 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 1398 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 1399 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/207/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubniany na lata 2013-2017
2013 1400 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/259/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1401 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/645/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta – Program stypendialny pn. „Praktyki zawodowe współfinansowane przez Prezydenta Miasta Opola”
2013 1402 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/273/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ozimek na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
2013 1403 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/173/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki
2013 1404 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/355/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW- KOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 1405 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/356/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1406 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 1407 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/245/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Specjalne Nr 9 w Kluczborku
2013 1408 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 1409 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/281/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1410 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/285/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2013 1411 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1412 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/256/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki „Zasłużony dla Gminy Grodków”
2013 1413 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2013 1414 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/258/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2013 1415 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/260/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/216/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków
2013 1416 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/148/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2013 1417 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę
2013 1418 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/292/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicy w Krasiejowie i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych
2013 1419 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 1420 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/295/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1421 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/296/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1422 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/697/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok
2013 1423 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/711/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2013 r.
2013 1424 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r.
2013 1425 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.169.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
2013 1426 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.170.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Ujazd
2013 1427 2013-06-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przekazania dotacji na realizację autorskich programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy styl życia
2013 1428 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/380/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 1429 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/207/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXIII/174/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2013
2013 1430 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/208/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2013 1431 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/229/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok
2013 1432 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/450/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/122/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1433 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/376/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1434 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/377/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 1435 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/378/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2013 1436 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/214/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1437 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/177/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2013 1438 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/220/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2013 1439 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka
2013 1440 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 253/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1441 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/228/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 1442 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej na obszarze gminy Prószków
2013 1443 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2013 1444 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Zdzieszowice
2013 1445 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice
2013 1446 2013-06-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/MZOiW/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie-Koźlu
2013 1447 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.271.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1448 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.178.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2013 1449 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/528/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”
2013 1450 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/529/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1451 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 261/XXX/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1452 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 149/XXI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2013 1453 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 150/XXI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1454 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi
2013 1455 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1456 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
2013 1457 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1458 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1459 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 1460 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1461 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 1462 2013-06-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-19/2013/73/XIII-C/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu
2013 1463 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/333/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki , udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1464 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/334/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Strzelecki
2013 1465 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/337/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1466 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/339/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2013 1467 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok
2013 1468 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/446/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016” miasta Kędzierzyn-Koźle
2013 1469 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 260/XXX/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 1470 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 148/XXI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 1471 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2013 – 2017
2013 1472 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 1473 2013-06-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.125.2013 Wójta Gminy Radłów z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012
2013 1474 2013-06-18 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2013 r. do porozumienia zawartego w dniu 19 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami
2013 1475 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.270.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 1476 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.272.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2013 1477 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.273.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
2013 1478 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/527/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1479 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2013 1480 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/251/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Paczków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1481 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/252/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których Gmina Paczków jest właścicielem albo zarządzającym
2013 1482 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołczyn w latach 2013-2017
2013 1483 2013-06-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.418.2013 Burmistrza Białej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2013 1484 2013-06-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Cisek z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1485 2013-06-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Głubczycach
2013 1486 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wygaszenia uchwały Nr XLIV/325/2006 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kluczborku
2013 1487 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/353/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIX/170/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nyskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr XVII/168/08 z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 47 poz.1607)
2013 1488 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/268/13 Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1489 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/13 Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2013 1490 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/13 Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2013 1491 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/13 Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat
2013 1492 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/249/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1493 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/251/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pieczęci urzędowych Gminy Brzeg
2013 1494 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/256/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2013-2018
2013 1495 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.179.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej, której zarządcą jest gmina
2013 1496 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/253/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1497 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/257/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum
2013 1498 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice
2013 1499 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/329/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
2013 1500 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/330/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania ze zjeżdżalni wodnej pływalni odkrytej w Gogolinie
2013 1501 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/257/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2013 1502 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/258/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2013 1503 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/260/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
2013 1504 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/261/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 1505 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/262/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1506 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/263/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości oraz ustalenia kryteriów przyznawania tych dopłat
2013 1507 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz
2013 1508 2013-06-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.213.2013 Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r.
2013 1509 2013-06-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2012 rok
2013 1510 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/257/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 1327 O położonej na terenie Powiatu Kluczborskiego
2013 1511 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2013 1512 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/265/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca przez operatorów i przewoźników
2013 1513 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/154/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 1514 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 1515 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/204/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/159/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1516 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/206/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 1517 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/210/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1518 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/216/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawieudzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1519 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/220/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zębowice oraz określenia granic ich obwodów
2013 1520 2013-06-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2012 rok
2013 1521 2013-06-25 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu
2013 1522 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/230/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bierawa
2013 1523 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/312/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”
2013 1524 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/327/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1525 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/328/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2013 1526 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2013 1527 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 - 2017
2013 1528 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1529 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 266/XXXi/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 1530 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 267/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2013 1531 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 268/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1532 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 272/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2013 1533 2013-06-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.22.2013 Burmistrza Gogolina z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
2013 1534 2013-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1535 2013-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka
2013 1536 2013-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/231/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/212/2004 Rady Gminy Lubsza z dnia 27.08. 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza oraz uchwałę Nr XV/149/2000 Rady Gminy w Lubszy z dnia 27.04.2000r w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubsza
2013 1537 2013-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/150/2012 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1538 2013-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/37/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku z dnia 22 maja 2013 roku nr XXXII/36/13 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1539 2013-06-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 208/13 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2013 1540 2013-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2012 rok
2013 1541 2013-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 14 czerwca 2013 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2012 rok w zł
2013 1542 2013-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/256/13 Rady Gminy Branice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie odpłatności ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia
2013 1543 2013-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice
2013 1544 2013-06-28 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie opolskim