Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Lipiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1545 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/230/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2013 1546 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/351/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim
2013 1547 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/293/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych
2013 1548 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.178.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2013 1549 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1550 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/261/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1551 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/262/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1552 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/265/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Korfantów
2013 1553 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/266/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów
2013 1554 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/268/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
2013 1555 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/195/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 1556 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/240/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza
2013 1557 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/213/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1558 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/215/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1559 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/165/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice
2013 1560 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/131/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1561 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2013 1562 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1563 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2013 1564 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/233/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 1565 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/252/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2013 1566 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/222/2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”
2013 1567 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 czerwca 2013 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIII/222/2013 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”
2013 1568 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/223/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1569 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/295/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1570 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.181.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 1571 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/251/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2013 1572 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 1573 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/334/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok
2013 1574 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/268/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1575 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/194/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 1576 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/155/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1577 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1578 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1579 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 1580 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/265/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 1581 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 r.
2013 1582 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/247/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 1583 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013
2013 1584 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/202/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 1585 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/203/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1586 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 1587 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1588 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/213/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2013 - 2017
2013 1589 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Tarnowie Opolskim XXVII/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski oraz stawki opłaty
2013 1590 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/212/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok
2013 1591 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/389/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 1592 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVII/112/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2013 1593 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/229/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 r.
2013 1594 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 1595 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2013
2013 1596 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/291/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1597 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/173/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Leśnicy
2013 1598 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2013 1599 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/227/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 1600 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 265/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1601 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/184/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2013 1602 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/185/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzeleczkach
2013 1603 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.173.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Ujazd
2013 1604 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.175.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1605 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Walce z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2013 1606 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/360/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1607 2013-07-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2013 1608 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/292/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2013 rok
2013 1609 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/233/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok
2013 1610 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-289/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 czerwca 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz zasad umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów
2013 1611 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-291/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1612 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-292/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2013 1613 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/266/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 1614 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/286/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 1615 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.174.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 1616 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice
2013 1617 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 1618 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 1619 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok.
2013 1620 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 1621 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
2013 1622 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/110/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013
2013 1623 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/133/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013
2013 1624 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/718/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
2013 1625 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/720/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
2013 1626 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/721/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 1627 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1628 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/161/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2013 r.
2013 1629 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 1630 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest
2013 1631 2013-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.45.2013.LM Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXX.169.2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
2013 1632 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/390/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dorocznej Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej
2013 1633 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/393/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXV/321/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1634 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/227/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2013 r.
2013 1635 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/262/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/251/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2013 1636 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 1637 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/353/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1638 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-287/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013 r.
2013 1639 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.275.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 1640 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku Nr V/29/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2013 1641 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Głogówku
2013 1642 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Głogówek
2013 1643 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Głogówek
2013 1644 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-197/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1645 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/172/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1646 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/475/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn- Koźle na lata 2013 – 2022”
2013 1647 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/476/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2013 1648 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/477/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1649 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/478/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2013 1650 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/479/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 1651 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/268/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz
2013 1652 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1653 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1654 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/310/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany granic wsi Szczedrzyk i wsi Pustków
2013 1655 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/311/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 1656 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 1657 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/180/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 1658 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/157/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu w 2013 roku
2013 1659 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.176.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1660 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 1661 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 1662 2013-07-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 marca 2013 r. Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2012 rok
2013 1663 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 1664 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/214/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2013 1665 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/222/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1666 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1667 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1668 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXV/190/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 1669 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1670 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1671 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok
2013 1672 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza
2013 1673 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/272/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2013 1674 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/274/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1675 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/676/13 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
2013 1676 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/305/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 1677 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/713/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013 r.
2013 1678 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/714/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 r.
2013 1679 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 1680 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.180.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.154.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 1681 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.181.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach
2013 1682 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/333/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy
2013 1683 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/337/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1684 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/338/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1685 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/339/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1686 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/340/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1687 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/154/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1688 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/290/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 1689 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/268/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 1690 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013
2013 1691 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/238/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
2013 1692 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/239/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/219/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2013
2013 1693 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 153/XXII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 1694 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 1695 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1696 2013-07-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr SEK.0050.21.2013 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia Gminy Dąbrowa
2013 1697 2013-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2012 r.
2013 1698 2013-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 25 marca 2013 r. wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2012 rok
2013 1699 2013-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice w 2012 roku
2013 1700 2013-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 18 marca 2013 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2012 rok
2013 1701 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok
2013 1702 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/256/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok
2013 1703 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/257/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2013 roku
2013 1704 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/260/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
2013 1705 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/332/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2013 rok
2013 1706 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII_340_2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2013 1707 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/151/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na rok 2013
2013 1708 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 1709 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/685/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola
2013 1710 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/686/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2013 1711 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/690/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej 70. rocznicę ludobójstwa obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich
2013 1712 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/694/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2013 1713 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/236/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2013 1714 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/213/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 1715 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/214/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1716 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/200/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 1717 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/38/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 1718 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/39/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXX/258/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2013 1719 2013-07-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.35.2013 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1720 2013-07-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu
2013 1721 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa; Wójta Gminy Cisek; Wójta Gminy Pawłowiczki; Wójta Gminy Polska Cerekiew; Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kedzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu
2013 1722 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2013 1723 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Śl., osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2013 1724 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORG.031.3.2013 Wójta Gminy Wilków; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli
2013 1725 2013-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 4 lipca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok
2013 1726 2013-07-15 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Prężyna, zlokalizowanej na terenie gmin Biała i Lubrza, pow. prudnicki, woj. opolskie
2013 1727 2013-07-15 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 7/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Prężynka, zlokalizowanej na terenie gm. Lubrza, pow. prudnicki, woj. opolskie
2013 1728 2013-07-15 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 8/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej w Farskiej Kolonii, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2013 1729 2013-07-15 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Żywocicach - Pietni, na terenie gminy Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie
2013 1730 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/247/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 1731 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/231/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 1732 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 1733 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 1734 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/380/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie miasta Kluczborka część północna
2013 1735 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/382/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2013 1736 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/391/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1737 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/392/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1738 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/393/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork
2013 1739 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/394/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1740 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/693/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
2013 1741 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/161/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok
2013 1742 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/167/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego
2013 1743 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2013 1744 2013-07-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr III/296/13 Burmistrza Niemodlina z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za rok 2012
2013 1745 2013-07-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 1746 2013-07-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2013 1747 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Praszka w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Watsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2013 1748 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Radłów w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2013 1749 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Rudniki w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2013 1750 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Gorzów Śląski w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2013 1751 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 kwietnia 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Zębowice w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2013 1752 2013-07-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 26 marca 2013 r. Z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2012 rok
2013 1753 2013-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/240/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok
2013 1754 2013-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok
2013 1755 2013-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/285/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚWIERKLE-2
2013 1756 2013-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/319/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
2013 1757 2013-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 1758 2013-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 1759 2013-07-17 ANEKS Aneks Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 11 czerwca 2013 r. do Porozumienia z dnia 25 kwietnia 2013 r.
2013 1760 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/219/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 1761 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/221/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1762 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1763 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1764 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 czerwca 2013 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 1765 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1766 2013-07-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Głogówka z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2013 rok
2013 1767 2013-07-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 26 czerwca 2013 r. z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 1768 2013-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/13 Rady Gminy Branice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach
2013 1769 2013-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/699/13 Rady Miasta Opola z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu
2013 1770 2013-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/215/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radziejowie
2013 1771 2013-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radziejowie
2013 1772 2013-07-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2012 rok
2013 1773 2013-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Zdzieszowice
2013 1774 2013-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/42/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały uchwały nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1775 2013-07-23 ANEKS Aneks Nr 1/2013 Burmistrza Głogówka; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 kwietnia 2013 r. do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie przekazania zadania polegającego na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie Gminy Głogówek
2013 1776 2013-07-23 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 9 lipca 2013 r. Zarządu Powiatu w Głubczycach do porozumienia w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2013 roku XIII Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Głubczyce
2013 1777 2013-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/290/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 1778 2013-07-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XIII Dożynek Powiatowych
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1780 2013-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 1781 2013-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 1782 2013-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
2013 1783 2013-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-202/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1784 2013-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-204/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2013 1785 2013-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/236/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 1786 2013-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 161/XXIII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawiew zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 1787 2013-07-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1788 2013-07-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2013 1789 2013-07-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-III.4131.1.52.2013.AP Wojewody Opolskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/213/2013 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2017
2013 1790 2013-07-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 29 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2011
2013 1791 2013-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/167/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1792 2013-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/170/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1793 2013-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/171/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1794 2013-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski
2013 1795 2013-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-III.4131.1.55.2013.AP Wojewody Opolskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski
2013 1796 2013-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/217/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oleskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 1797 2013-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/218/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2013 1798 2013-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/292/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie