Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wrzesień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1885 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/401/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad zbycia aktywów trwałych (za wyjątkiem nieruchomości), oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami funkcjonującymi w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie
2013 1886 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/407/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2013 1887 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat
2013 1888 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatków mieszkaniowych
2013 1889 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/309/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/286/13 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2013 1890 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/315/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmina w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1891 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/303/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zaliczenia ulicy Morawskiej w Głubczycach do kategorii dróg gminnych
2013 1892 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/347/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1893 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/348/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1894 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/349/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1895 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/163/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1896 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/174/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1897 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/216/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki
2013 1898 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 1899 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.178.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1900 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
2013 1901 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/259/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1902 2013-09-04 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 30 sierpnia 2013 r. do Porozumienia Nr FP.031.5.2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 1903 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/406/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
2013 1904 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/243/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok
2013 1905 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/239/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 1906 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.185.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2013 1907 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.187.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1908 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.190.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2013 1909 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.193.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 1910 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/264/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
2013 1911 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-206/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1912 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 1913 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/399/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 1914 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/245/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”
2013 1915 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.184.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór
2013 1916 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/492/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 1917 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/243/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1918 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz”
2013 1919 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1920 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/275/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1921 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1922 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 278/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2013-2016
2013 1923 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 279/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013 – 2017
2013 1924 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/218/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1925 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2013 1926 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2013 1927 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2013 – 2016
2013 1928 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2013 1929 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2013 1930 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2013 1931 2013-09-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 września 2013 r. w sprawie do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
2013 1932 2013-09-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.6.2013 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 1933 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/402/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
2013 1934 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/404/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
2013 1935 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/250/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 1936 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/258/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2013 1937 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1938 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/274/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2013 1939 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/495/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
2013 1940 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/496/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2013 1941 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/279/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2013 1942 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/275/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 1943 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/276/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1944 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/278/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin
2013 1945 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/701/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
2013 1946 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/702/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji publicznych liceów profilowanych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu
2013 1947 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/707/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2013 1948 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/711/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2013 1949 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/716/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie umieszczenia tablicy z okazji 100. rocznicy urodzin Edmunda Jana Osmańczyka
2013 1950 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/204 /2013 Rady Gminy Popielów z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1951 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/403/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2013 1952 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1953 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/233/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 1954 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/152/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1955 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok
2013 1956 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/41/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 5 września 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1957 2013-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 1958 2013-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/276/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 1959 2013-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/277/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2013 1960 2013-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/279/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 1961 2013-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 września 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 1962 2013-09-12 ANEKS Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2013 r. do Porozumienia Nr 4/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 1963 2013-09-12 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 2 września 2013 r. do Porozumienia Nr 12/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 1964 2013-09-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2013 Wojewody Opolskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie: powiatu nyskiego - gmina Korfantów i powiatu prudnickiego - gmina Prudnik
2013 1965 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.188.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 1966 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/403/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Łowkowice
2013 1967 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/234/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokój
2013 1968 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/236/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 6 września 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Pokój
2013 1969 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/243/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 1970 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/225/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok
2013 1971 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/228/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2013 1972 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/230/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 r. sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2013 1973 2013-09-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2013 1974 2013-09-19 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 13/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Wrocławia zlokalizowanej na terenie m. Wrocław oraz powiatów: wrocławskiego, oławskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu brzeskiego w województwie opolskim
2013 1975 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 958/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 1976 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 967/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 1977 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 445/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1978 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 453/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1979 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 462/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1980 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 477/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1981 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 485/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1982 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.185.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 września 2013 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 1983 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/157/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1984 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/197/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 11 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 1985 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/199/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zorganizowania uczniom szkół podstawowych i gimnazjum niespełniającym kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły
2013 1986 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/147/12 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2013 1987 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok
2013 1988 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/258/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek"
2013 1989 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 września 2013 r. w sprawie powszechnego udostępnienia mieszkańcom boiska wielofunkcyjnego i parkingu w Staniszczach Małych
2013 1990 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/261/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2013 1991 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/362/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1992 2013-09-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr III/332/13 Burmistrza Niemodlina z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 1993 2013-09-19 INFORMACJA Informacja Nr OWR 4110-1-2/(11)/2012/2013/9195/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 września 2013 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cofnięcia koncesji dla przedsiębiorcy: PCC Energetyka Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2013 1994 2013-09-19 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 135/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ze skargi (...) Spółka z o.o. w (...) na uchwałę Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2012 r., nr XXIV/177/2012, w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
2013 1995 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/322/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2013 rok
2013 1996 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-294/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013 r.
2013 1997 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-296/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1998 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-303/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę XXV-258/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2013 1999 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-304/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2000 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-305/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 2001 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/237/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2013
2013 2002 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/306/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2003 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/310/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/301/2013 z dnia 25 lipca 2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2004 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 2005 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/177/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2006 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/558/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2007 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/565/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2013 2008 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/568/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2013 2009 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 275/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok
2013 2010 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 283/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok
2013 2011 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/201/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 2012 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/203/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 września 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2013 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 – Karta Nauczyciela oraz obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
2013 2014 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/332/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2013 2015 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/345/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r.
2013 2016 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/347/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy na rok 2013 roku"
2013 2017 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/350/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok
2013 2018 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/284/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice w rejonie ul. Błotnickiej
2013 2019 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016
2013 2020 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/228/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2021 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/231/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski oraz stawki opłaty
2013 2022 2013-09-25 ANEKS Aneks Nr 1/2013 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 9 września 2013 r. do porozumienia Nr OS.1.2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach uczniów klas wielozawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2013 2023 2013-09-25 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 września 2013 r. do Porozumienia Nr 6/P/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 2024 2013-09-25 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2013 2025 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 2026 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/224/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2013 r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 2027 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/291/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2013 2028 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/297/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2013 2029 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/298/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2030 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/245/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosławice
2013 2031 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/247/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2013 2032 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu w 2013 roku
2013 2033 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone przez te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej.
2013 2034 2013-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 września 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Namysłowie
2013 2035 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/410/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 2036 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 2037 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 9 września 2013 r.
2013 2038 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/219/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2013 2039 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 2040 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski
2013 2041 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2013 2042 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu opłatności oraz zwolnień z opłaty targowej
2013 2043 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/259/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 września 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2044 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/169/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2013
2013 2045 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013
2013 2046 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/213/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013
2013 2047 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/217/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2048 2013-09-30 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Prudniku; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Województwo Opolskie zadania własnego powiatu, polegającego na prowadzeniu technikum, kształcącego w zawodach medycznych