Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Styczeń 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/283/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013, Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 2 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kluczborski
2014 3 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 4 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/265/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 5 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/253/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia programu "Opolskiej Karty Rodziny 3+'' dla gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 6 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 7 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/173/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 9 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/180/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2014 10 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/454/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 11 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/458/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 12 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/459/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 13 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/323/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 14 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/325/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2014 15 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 16 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
2014 17 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/208/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2014 18 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/209/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
2014 19 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/212/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego
2014 20 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/65/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 21 2014-01-03 INFORMACJA Informacja Nr GK-I.6620.60.2013.DK Starosty Opolskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo – kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
2014 22 2014-01-03 INFORMACJA Informacja Nr GK.6640.2.80.2013.GZZ Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo – kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
2014 23 2014-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.79.2013.AMŚ Wojewody Opolskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/274/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
2014 24 2014-01-07 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szczepanku, na terenie gminy Strzelce Opolskie i Jemielnica, powiat strzelecki, województwo opolskie
2014 25 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/439/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2014 26 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/445/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego
2014 27 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2013 r. uchwała budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2014
2014 28 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.312.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2014 29 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.314.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014
2014 30 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.202.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV.185.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 06 września 2013 roku w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 31 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.204.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 32 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.206.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2014 33 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2014 34 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/457/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 35 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/464/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 36 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok
2014 37 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2014 38 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/283/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 39 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/289/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Lubszy
2014 40 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/785/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
2014 41 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/789/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola
2014 42 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/792/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018
2014 43 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/793/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 44 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/796/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie miasta Opola
2014 45 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/258/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 46 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/259/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2014 47 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/260/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014
2014 48 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/308/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice
2014 49 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/311/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2014 50 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/235/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2014
2014 51 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/237/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2014 52 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/327/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę
2014 53 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/328/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 54 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2014 55 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/257/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 56 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/261/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 57 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/333/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2014 58 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/49/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie podziału obszaru gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na sektory
2014 59 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/51/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2013 r. nr XXX/28/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 60 2014-01-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2014 61 2014-01-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/163/2013 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2014 62 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/433/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kluczbork” na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kluczbork”
2014 63 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/441/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 64 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”
2014 65 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/443/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Dobrzeń Wielki” na obszarze gmin: Dobrzeń Wielki i Łubniany
2014 66 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/310/13 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 67 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/392/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok
2014 68 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/396/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2014 69 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/250/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2014 70 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2014 71 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/314/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 72 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 73 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/401/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
2014 74 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/196/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2014 75 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/198/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok
2014 76 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/200/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 77 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2014
2014 78 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 79 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/196/2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2014 80 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/617/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 81 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/622/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Nysa przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 82 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/630/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2014 83 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/268/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok
2014 84 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 85 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania
2014 86 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/197/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok
2014 87 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/222/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2014 88 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 89 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 90 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 178/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 91 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 179/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2014 92 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 93 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2014 94 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2014
2014 95 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/29/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "Dolna Mała Panew" w Turawie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „ Dolna Mała Panew” w Turawie na rok 2014
2014 96 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/282/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
2014 97 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/283/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
2014 98 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok
2014 99 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/260/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2014 100 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 101 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/268/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2014 rok
2014 102 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/384/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2013 rok
2014 103 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok
2014 104 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-228/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2014 105 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-234/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 106 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/616/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Nysa”
2014 107 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/348/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2014 108 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2014 109 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 110 2014-01-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 111 2014-01-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 112 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/313/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywności gospodarczej we wsi Młodoszowice
2014 113 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 114 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/308/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2014 115 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2014 116 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/290/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2014 117 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/292/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2014 118 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 119 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 120 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/307/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2014 121 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.198.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2014 122 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.203.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok
2014 123 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2014 124 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 125 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 126 2014-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 127 2014-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 128 2014-01-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Prudnickiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014 r.
2014 129 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/274/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2014 130 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 131 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/326/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2014 132 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 133 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/804/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 134 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/806/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 r.
2014 135 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/807/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2014 136 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2014 137 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/219/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r.
2014 138 2014-01-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów
2014 139 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Dąbrowa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 140 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 141 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Komprachcice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 142 2014-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/284/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 143 2014-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2014 144 2014-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/328/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2014 145 2014-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/197/2013 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 146 2014-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 147 2014-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/202/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 148 2014-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/318/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 149 2014-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/217/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 150 2014-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/218/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 151 2014-01-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/3/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 152 2014-01-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 153 2014-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/293/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza
2014 154 2014-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 310/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok
2014 155 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 156 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 1129/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2014 157 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 1136/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013
2014 158 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 1158/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2014 159 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 1160/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2014 160 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 1167/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2014 161 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/172/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
2014 162 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/315/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 163 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/321/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław
2014 164 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/303/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 165 2014-01-17 DECYZJA Decyzja Nr DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego
2014 166 2014-01-17 DECYZJA Decyzja Nr DRE-4210-73(9)/2013/2014/13859/IV/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła opalanych olejem opałowym, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego
2014 167 2014-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 168 2014-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 169 2014-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 170 2014-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2014 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 171 2014-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/277/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 172 2014-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 173 2014-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/240/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2014 174 2014-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/407/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 175 2014-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/410/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Strzelecki
2014 176 2014-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/412/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2014 177 2014-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/416/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 178 2014-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/419/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/396/13 Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące
2014 179 2014-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/409/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 180 2014-01-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Prudnickiego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014 r.
2014 181 2014-01-22 INFORMACJA Informacja Nr DRE-4110-11(6)/2013/2014/13859/ARy, Nr DRE-4110-18 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2014 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014 r., w sprawach zmiany koncesji na: wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163L/13859/W/DRE/2014/ARy, przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139L/13859/W/DRE/2014/ARy oraz obrót ciepłem Nr OCC/335E/13859/W/DRE/2014/ARy, udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem")
2014 182 2014-01-22 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-30(5)/2013/2014/73/MGa, OWR-4110-31(4)/20 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
2014 183 2014-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2014
2014 184 2014-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/316/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego
2014 185 2014-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/355/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 186 2014-01-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Głubczyckiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014 roku
2014 187 2014-01-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.1.2014 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r.
2014 188 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-327/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 189 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-329/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 190 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-331/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 191 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/317/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 192 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/318/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 193 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/319/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2014 194 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/320/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2014 195 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/321/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 196 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/322/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 197 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/323/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 198 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/325/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2014 199 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/281/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 200 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/282/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 201 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/284/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 202 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LII/778/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola
2014 203 2014-01-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0050-38.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2014 204 2014-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.1.2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2014
2014 205 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/333/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 206 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 207 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2014 208 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/469/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 209 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/470/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 210 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/176/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 211 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/633/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 212 2014-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2014 roku
2014 213 2014-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2014 roku
2014 214 2014-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2014 roku
2014 215 2014-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.1.2014 Burmistrz Prudnika; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2014 216 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/472/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków
2014 217 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/177/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
2014 218 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/178/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 219 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/180/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 220 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/181/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 221 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/182/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej
2014 222 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/396/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 223 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/398/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zawadzkie
2014 224 2014-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Prudnickiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2014 roku
2014 225 2014-01-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 226 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/382/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 227 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/330/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 228 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/333/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania programów zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno
2014 229 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/334/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 230 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/335/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 231 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/327/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 232 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/328/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
2014 233 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/340/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2014 234 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/341/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 235 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 236 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/42/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Aqua Silesia na 2014 rok
2014 237 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/203/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 238 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/204/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
2014 239 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/208/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 240 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/209/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 241 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/210/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 242 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/251/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach
2014 243 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2014 rok
2014 244 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Biechów
2014 245 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/316/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice
2014 246 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/317/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszowice
2014 247 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/318/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Korzękwice
2014 248 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/319/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowaki
2014 249 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/320/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pakosławice
2014 250 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/321/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Prusinowice
2014 251 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/322/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Reńska Wieś
2014 252 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/323/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rzymiany
2014 253 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/324/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słupice
2014 254 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/325/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Smolice
2014 255 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/326/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Strobice
2014 256 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/331/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w okresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 257 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/332/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy dla gminnej drogi wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Brzezina
2014 258 2014-01-31 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-32(7)/2013/2014/4594/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu