Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Listopad 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2377 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/340/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2014 2378 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/341/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu namysłowskiego na rok 2015
2014 2379 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/332/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2380 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/376/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy Dobrodzień”
2014 2381 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/377/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 2382 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/378/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień
2014 2383 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/379/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 2384 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/254/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2385 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/255/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny
2014 2386 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/357/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 2387 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/360/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Michałowice
2014 2388 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/322/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków
2014 2389 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/325/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXV/198/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łambinowice
2014 2390 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 376/XLV/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2014 2391 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/325/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2392 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/326/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2014 2393 2014-11-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/133/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2394 2014-11-04 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-22(5)/2014/73/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
2014 2395 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/489/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku
2014 2396 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/491/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2397 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/493/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2398 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/496/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/416/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2399 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/410/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 2400 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/414/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 2401 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/392/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2014 2402 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/485/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 2403 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/486/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gogolin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2404 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/487/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2405 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/488/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2406 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/489/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2407 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/405/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2408 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/461/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2409 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2014 2410 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/314/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2411 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/315/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2014 2412 2014-11-05 WYROK Wyrok Nr I SA/Op 232/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkoła” w Gierałcicach na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012 r., nr XXI/212/12 w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli
2014 2413 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/355/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 2414 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/451/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2014 2415 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/343/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 2416 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/488/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego
2014 2417 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/276/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2418 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/277/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 2419 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/278/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2014 2420 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/282/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 2421 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/215/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2422 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 2423 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/217/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 2424 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/409/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2425 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/410/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2426 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/414/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku
2014 2427 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/415/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Św. Floriana w Krasiejowie
2014 2428 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/955/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 2429 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/973/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2014 2430 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.257.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Ujazd
2014 2431 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.261.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 2432 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.262.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2433 2014-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.95.2014.LM Wojewody Opolskiego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/316/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego w Gorzowie Śląskim
2014 2434 2014-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.4.2014.AR Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w Głubczycach nr XLVII/351/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego
2014 2435 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/520/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 2436 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/521/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
2014 2437 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/522/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Skoroszyce” na obszarze gminy Skoroszyce i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Skoroszyce”
2014 2438 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/524/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Pokój” na obszarze gminy Pokój i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Pokój”
2014 2439 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/528/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
2014 2440 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/529/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2014 2441 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/532/1014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
2014 2442 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/316/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia w 2015 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2443 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/225/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2444 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/226/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2445 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/228/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014  rok
2014 2446 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/687/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2014 2447 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/688/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
2014 2448 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/566/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2449 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/567/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2450 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/569/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2451 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/570/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 2452 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/571/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2453 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/572/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2454 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/577/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 2455 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-288/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2456 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-291/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2457 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/290/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 2458 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/291/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2459 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/762/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 2460 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/765/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2014 2461 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/766/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2014 2462 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/770/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
2014 2463 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/412/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 2464 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/343/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 2465 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/315/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2015 r.
2014 2466 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/319/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 2467 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/282/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokosci kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2468 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/283/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2014 2469 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 1541/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 2470 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 699/2014 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2471 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/445/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 2472 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/461/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok
2014 2473 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/369/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2014 rok
2014 2474 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/383/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 2475 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/386/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2476 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/387/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2477 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/393/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2014 2478 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/395/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 2479 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/396/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2014 2480 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/397/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2481 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/398/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2014 2482 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/320/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 2483 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/322/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Olszanka
2014 2484 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/304/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2485 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/307/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2486 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/280/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2487 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/281/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 2488 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/390/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2489 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/391/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2490 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/392/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 2491 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/396/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 2492 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.260.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego
2014 2493 2014-11-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2014 2494 2014-11-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 5/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2014 2495 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 54
2014 2496 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 55
2014 2497 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
2014 2498 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 56
2014 2499 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 57
2014 2500 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 58
2014 2501 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 59
2014 2502 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 60
2014 2503 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 61
2014 2504 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 62
2014 2505 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Nr DRP/1/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 października 2014 r. o podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju pt. Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla rodziny”, adresie strony internetowej, na której program został zamieszczony oraz terminie od którego jest stosowany
2014 2506 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2015 roku
2014 2507 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/394/14 Rady Gminy Branice z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 2508 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/399/14 Rady Gminy Branice z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2014 2509 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/400/14 Rady Gminy Branice z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2014 2510 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/382/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
2014 2511 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/385/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 2512 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/342/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2015 rok
2014 2513 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/343/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2514 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/393/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2515 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/395/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2014 2516 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/397/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2014 2517 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/398/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych na terenie Gminy Głubczyce
2014 2518 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/371/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
2014 2519 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/374/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2520 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/381/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r.
2014 2521 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/382/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014
2014 2522 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/580/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 2523 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/384/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2524 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/385/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2525 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/386/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2014 2526 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2527 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/382/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 2528 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/383/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 2529 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/388/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XLII/356/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paczków
2014 2530 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/389/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 2531 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/379/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakosławice na lata 2015 - 2020
2014 2532 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/380/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/74/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 roku, w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2014 2533 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/382/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2014 rok
2014 2534 2014-11-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/135/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2535 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/340/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2015 rok
2014 2536 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/461/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2537 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/463/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2014 2538 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2539 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/334/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 2540 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/396/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Głubczyce na lata 2014-2017"
2014 2541 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/256/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2542 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/257/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2543 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/258/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 2544 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/278/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 2545 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/254/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2546 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/263/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2547 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/264/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 rok
2014 2548 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/265/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2549 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2014 2550 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
2014 2551 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2014 Rady Gminy Walce z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2552 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Walce z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2553 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/289/2014 Rady Gminy Walce z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 2554 2014-11-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-50/2014/73/XIV-B/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2014 2555 2014-11-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
2014 2556 2014-11-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 63
2014 2557 2014-11-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia autokorekty Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 63
2014 2558 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Nysy; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nysa zadania własnego województwa, polegającego na prowadzeniu szkół mistrzostwa sportowego o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, kształcących w zakresie gimnastyki sportowej
2014 2559 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Dobrodzień zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 2560 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Olesno zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 2561 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Radłów zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 2562 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Zębowice zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 2563 2014-11-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III. 4131.2.5.2014.LM Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr L/308/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Gogolin kategorii drogi powiatowej
2014 2564 2014-11-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.59.2014.AMŚ Wojewody Opolskiego z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LII/560/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Borkowice
2014 2565 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/358/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/280/2013 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2566 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/359/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 2567 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/336/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 2568 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/383/14 Rady Gminy Branice z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 2569 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/395/14 Rady Gminy Branice z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej budżet gminy
2014 2570 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.295.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 listopada 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2014 2571 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.300.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 2572 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/333/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2573 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.249.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2574 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.251.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 2575 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/491/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Klasztornej 2 w Kamieniu Śląskim
2014 2576 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/492/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku „Ekomuzeum” w Kamieniu Śląskim
2014 2577 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/494/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2578 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/379/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia udziału w gruncie przylegającym do budynku mieszkalnego
2014 2579 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/380/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 2580 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/487/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 2581 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/992/14 Rady Miasta Opola z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2014 2582 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/993/14 Rady Miasta Opola z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2015 roku
2014 2583 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/994/14 Rady Miasta Opola z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2014 2584 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/996/14 Rady Miasta Opola z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Street Workout Parku w Opolu przy ul. Wrocławskiej
2014 2585 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/997/14 Rady Miasta Opola z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Centrum Sportu w Opolu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10
2014 2586 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/324/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/303/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2587 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/327/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2588 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/256/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2589 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/264/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 2590 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/341/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2014 2591 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/342/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2014 2592 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/424/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 2593 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/15/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2013 r. nr XXX/28/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2594 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/16/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 2595 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIX/467/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2015 roku
2014 2596 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/471/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2014 2597 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/472/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2598 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/473/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2014 2599 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIX/475/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 2600 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 1551/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 2601 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-388/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 2602 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-391/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów
2014 2603 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/423/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 2604 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 2605 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/574/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków
2014 2606 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/295/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 2607 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/296/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2014 2608 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 2609 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/252/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Gościęcin
2014 2610 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 231/XXXV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 2611 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/282/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/276/2014 r. Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów
2014 2612 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/283/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2613 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/284/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2015 rok
2014 2614 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku
2014 2615 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/286/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2015
2014 2616 2014-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.31.2014.KK Wojewody Opolskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXX/244/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Lubrza oraz zasad jego ustalania
2014 2617 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/523/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Korfantów” na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Korfantów”
2014 2618 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/534/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Paczków” na obszarze gminy Paczków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Paczków”
2014 2619 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/537/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Baborów” na obszarze gminy Baborów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Baborów - Sułków”
2014 2620 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 4865/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok
2014 2621 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 703/2014 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2622 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI-292/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2623 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/394/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji
2014 2624 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/999/14 Rady Miasta Opola z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2014 2625 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/296/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2626 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/300/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 2627 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/291/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 2628 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/292/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 2629 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/293/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2630 2014-11-20 KOMUNIKAT Komunikat Burmistrza Nysy z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Nysie uchwały nr L/749/14 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023
2014 2631 2014-11-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2013
2014 2632 2014-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/536/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Lewin Brzeski” na obszarze gminy Lewin Brzeski i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Lewin Brzeski”
2014 2633 2014-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/407/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 listopada 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2634 2014-11-21 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4110-55(7)/2014/24238/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2014 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję na wytwarzanie ciepła
2014 2635 2014-11-21 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
2014 2636 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/285/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2014 2637 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2638 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.386.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 2639 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr L/335/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2640 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr L/336/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2641 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr L/337/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego
2014 2642 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr L/338/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 listopada 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2643 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 2644 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/451/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 2645 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/346/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieku nad zabytkami
2014 2646 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/232/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2647 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/233/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 2648 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/234/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 2649 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/235/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2015
2014 2650 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr L/236/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2651 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/394/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 2652 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.300.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 listopada 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 2653 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.302.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 listopada 2014 r. o zmianie uchwały Nr XIV/79/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2654 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.303.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2015 rok
2014 2655 2014-11-24 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 września 2014 r. do Porozumienia z dnia 24 czerwca 2014 r.
2014 2656 2014-11-24 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 listopada 2014 r. do Porozumienia z dnia 5 września 2014 r.
2014 2657 2014-11-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na ul. Nyskiej w Chmielowicach, droga powiatowa Nr 1763 O Opole – Komprachcice, odcinek ul. Nyska w Chmielowicach, obręb skrzyżowania z ul. Słoneczną i Dworcową, działka nr 589/127 km 1 obręb Chmielowice”
2014 2658 2014-11-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
2014 2659 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 709/2014 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2660 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/404/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 2661 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 377/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 2662 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 378/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2663 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 379/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2664 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 381/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 2665 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/360/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 2666 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/361/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2014 2667 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/371/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2668 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/373/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prószków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2014 2669 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/374/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2014 2670 2014-11-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.7.2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu zadań Gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2014 2671 2014-11-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.8.2014 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu zadań Gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2014 2672 2014-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/384/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2014 2673 2014-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2014 Rady Gminy Walce z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
2014 2674 2014-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/24/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały 229/XXXIV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2675 2014-11-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ED.4464.003.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
2014 2676 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/291/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 r.
2014 2677 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/225/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2678 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/319/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2679 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/327/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2680 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/323/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 2681 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/326/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 2682 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/311/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2683 2014-11-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2014 2684 2014-11-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2014 2685 2014-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/294/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 2686 2014-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/296/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Opolskiego
2014 2687 2014-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/344/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 2688 2014-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/346/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2014 2689 2014-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/370/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie
2014 2690 2014-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Gorzów Śl. zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 2691 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 listopada 2014 r. o sprostowaniu błędów