Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Grudzień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2692 2014-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 5730/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia i ustanowienia obrębów ochronnych w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka Nr 4
2014 2693 2014-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/381/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ścinawie Małej
2014 2694 2014-12-02 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 64
2014 2695 2014-12-02 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
2014 2696 2014-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.389.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BIAŁA
2014 2697 2014-12-03 INFORMACJA Informacja Nr 1/2014 Starosty Głubczyckiego z dnia 3 grudnia 2014 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
2014 2698 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2014 2699 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego do Rady Powiatu w Głubczycach
2014 2700 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2014 2701 2014-12-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 174/2014 Wojewody Opolskiego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skoroszyce
2014 2702 2014-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Opolskiego
2014 2703 2014-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 2704 2014-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2705 2014-12-05 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015
2014 2706 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 grudnia 2014 r. o sprostowaniu błędów
2014 2707 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2014 2708 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2014 2709 2014-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 2710 2014-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2014 2711 2014-12-08 UMOWA Umowa Nr 142/2014 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24 października 2014 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku w miejscowości Górka Prudnicka”
2014 2712 2014-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/362/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2014 2713 2014-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/363/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
2014 2714 2014-12-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 160/14 Wojewody Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające skład Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu
2014 2715 2014-12-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 177/14 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tułowice
2014 2716 2014-12-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 178/14 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
2014 2717 2014-12-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Tułowice z dnia 25 marca 2013 r. mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2718 2014-12-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Burmistrza Gminy Paczków z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie podjęcia współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2719 2014-12-09 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015
2014 2720 2014-12-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2014 2721 2014-12-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnnych
2014 2722 2014-12-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnej
2014 2723 2014-12-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2014 2724 2014-12-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/149/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2725 2014-12-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004
2014 2726 2014-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 2727 2014-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2728 2014-12-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.287.2014 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok i informacji o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski
2014 2729 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr I/9/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok
2014 2730 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2014 2731 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na rok 2014
2014 2732 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok
2014 2733 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2734 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 2735 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 2736 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2737 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/II/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 2738 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2739 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 rok
2014 2740 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 rok
2014 2741 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/388/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 października 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 2742 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2743 2014-12-12 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4110-55(15)/2014/24238/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła TAMEH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2014 2744 2014-12-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19 kwietnia 2013 r. mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2745 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego”
2014 2746 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2014 2747 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2748 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 2749 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2750 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2014 2751 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2752 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 2753 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/4/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 2754 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 2755 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/II/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 2756 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 2757 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2758 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2014 2759 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 2760 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2014 2761 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2762 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2014 2763 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2764 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2765 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2014 2766 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 2767 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2014 2768 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2769 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2770 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2771 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2772 2014-12-16 INFORMACJA Informacja Nr DRE-4110-33(6)/2014/13859/ESz, Nr DRE-4110-34(6)/2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2014 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr WCC/1163M/13859/W/DRE/2014/ESz i Nr PCC/1139M/13859/W/DRE/2014/ESz w sprawach zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonych przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem").
2014 2773 2014-12-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2774 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2014 2775 2014-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2776 2014-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 2777 2014-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2778 2014-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2779 2014-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2014 2780 2014-12-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-45/2014/1249/XI-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
2014 2781 2014-12-17 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4210-73(6)/2014/24238/I/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła Tameh Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2014 2782 2014-12-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.98.2014.IM Wojewody Opolskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr LXII/687/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2014 2783 2014-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014  Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 2784 2014-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2785 2014-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2014 rok
2014 2786 2014-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2015 r.
2014 2787 2014-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II.9.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 2788 2014-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2789 2014-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2790 2014-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2014 2791 2014-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 2792 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 2793 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 2794 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2014 2795 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci
2014 2796 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr II.6.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 2797 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok
2014 2800 2014-12-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2801 2014-12-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2014 2802 2014-12-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2014 2803 2014-12-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2798 2014-12-22 ANEKS Aneks Nr 6 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 31 października 2014 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2014 2799 2014-12-22 ANEKS Aneks Nr 7 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 17 listopada 2014 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2014 2804 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 2805 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
2014 2806 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/285/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2014 2807 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - Racibórz na odcinku Obrowiec - rzeka Odra
2014 2808 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin
2014 2809 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2810 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2811 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych
2014 2812 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 2813 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2814 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2014 2815 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 rok
2014 2816 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/20/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2015
2014 2817 2014-12-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.43.2014 Starosty Opolskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego
2014 2818 2014-12-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.44.2014 Starosty Opolskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2014 2819 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014
2014 2820 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 2821 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2015
2014 2822 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Głubczyckiego
2014 2823 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
2014 2824 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 1583/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 2825 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 2826 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2827 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 2828 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 2829 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 2830 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie miany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 2831 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków
2014 2832 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2833 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2834 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2835 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 2836 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 2837 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 2838 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2014 2839 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 2840 2014-12-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 188/14 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Prószkowie
2014 2841 2014-12-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 189/14 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzeleczki
2014 2842 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2014 2843 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2014 2844 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III.7.2014 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2014 2845 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2014 2846 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2014 2847 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2014 2848 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2014 2849 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2014 2850 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 2851 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/4/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2852 2014-12-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2853 2014-12-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2014 2854 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu oraz zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu
2014 2855 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2015 rok
2014 2856 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2857 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2014 2858 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2014 2859 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok
2014 2860 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach
2014 2861 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 2862 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2014 2863 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 2864 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2865 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2015 rok
2014 2866 2014-12-31 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Prudnickiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Prudniku