Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Lipiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1613 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/497/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 1614 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/461/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2014 roku
2014 1615 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/462/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 1616 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/465/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 1617 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.270.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2014 1618 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.272.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Chrząstowice do stanu faktycznego
2014 1619 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.275.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 1620 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/262/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 1621 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/352/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 1622 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/458/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 1623 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/463/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2014 1624 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/464/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1625 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/465/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2014 1626 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/466/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1627 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Korfantów
2014 1628 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/357/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2014 1629 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/359/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1630 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/360/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1631 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/237/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1632 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/240/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 1633 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/242/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1634 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 1635 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/272/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/253/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. dotycząca podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”
2014 1636 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/227/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłowiczki
2014 1637 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 1638 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/244/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1639 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/248/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 marca 2014r. Nr XXXVIII/235/14 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014”
2014 1640 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Strzeleczki”
2014 1641 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r
2014 1642 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.245.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie inkasa opłaty targowej
2014 1643 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.246.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1644 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/321/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2014 1645 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/322/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 1646 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/323/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2014 1647 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów specjalnych uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn, uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych
2014 1648 2014-07-01 UMOWA Umowa Nr OZ-104/2014 Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
2014 1649 2014-07-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok
2014 1650 2014-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 215/XXXI/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 1651 2014-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/246/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2014 1652 2014-07-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-100/2014 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2014 1653 2014-07-02 UMOWA Umowa Nr OZ-101/2014 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
2014 1654 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/293/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych powiatu
2014 1655 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/297/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014
2014 1656 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/299/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół w powiecie brzeskim
2014 1657 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/300/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie statutu powiatu
2014 1658 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-364/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis
2014 1659 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-369/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVI-358/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2014 1660 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-370/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2014 1661 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXXVIII-371/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 1662 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII-265/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2014 roku
2014 1663 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII-268/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1664 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/378/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i za żywienie u dziennego opiekuna
2014 1665 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/382/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lewin Brzeski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 1666 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/385/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1667 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/275/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popielów
2014 1668 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów
2014 1669 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2014 r.
2014 1670 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/278/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Popielów
2014 1671 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/279/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1672 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2014 1673 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/281/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/148/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 1674 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/283/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 1675 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie
2014 1676 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/93/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Strzelce Opolskie
2014 1677 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/369/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 1678 2014-07-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/27/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1679 2014-07-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2013 r.
2014 1680 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 1681 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1682 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/453/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 1683 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.350.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 1684 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.354.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej: sołectwo „Przedmieście" w Białej i nadania jej statutu
2014 1685 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.356.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2014 1686 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/369/14 Rady Gminy Branice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 1687 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/383/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 1688 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/385/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg
2014 1689 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 1690 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 1691 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2014 1692 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski
2014 1693 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/294/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum na terenie Gminy Gorzów Śląski.
2014 1694 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/212/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaly budżetowej na 2014 rok
2014 1695 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/640/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego
2014 1696 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/642/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 1697 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/644/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 1698 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/645/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015
2014 1699 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/305/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/235/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice
2014 1700 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/306/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2014 1701 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą
2014 1702 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/375/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1703 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/379/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2014 1704 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/380/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1705 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/383/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2014 1706 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/906/14 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym
2014 1707 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/311/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pokój oraz nadania jej statutu
2014 1708 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 1709 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2014 roku
2014 1710 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/302/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1711 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/214/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 rok
2014 1712 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 rok
2014 1713 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/268/2014 Rady Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 1714 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2014 Rady Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2014 1715 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/2014 Rady Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2014 1716 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/439/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis
2014 1717 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/441/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 1718 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/388/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2014 1719 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/389/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum
2014 1720 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/390/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
2014 1721 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/393/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 1722 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/396/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
2014 1723 2014-07-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 776/XXIV/2014 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1724 2014-07-04 UMOWA Umowa Nr OZ-102/2014 Burmistrza Kietrza; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
2014 1725 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/410/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok
2014 1726 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/413/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu
2014 1727 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/418/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
2014 1728 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/419/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podziału obszaru Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1729 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/262/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego
2014 1730 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/264/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2014 1731 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/266/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Olesnie nr XXXIV/232/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2014
2014 1732 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/312/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 1733 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/406/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 1734 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.235.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wychowanie przedszkolne świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Domaszowice
2014 1735 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.240.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 1736 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/440/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok
2014 1737 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/232/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Pawłowiczki do stanu faktycznego
2014 1738 2014-07-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 24 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2013 rok
2014 1739 2014-07-07 UMOWA Umowa Nr 1/2014 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1418 O Karchów- DK Nr 38”
2014 1740 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2014 1741 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/315/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 1742 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/530/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 1743 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/536/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
2014 1744 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/537/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 1745 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/337/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2014
2014 1746 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/338/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 1747 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1748 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/342/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Lubsza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1749 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/302/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1750 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/709/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/145/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2014 1751 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/711/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 1752 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/715/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2014 1753 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/716/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1754 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/717/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa
2014 1755 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/892/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 1756 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/911/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Prudniku
2014 1757 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/913/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik
2014 1758 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/914/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2014 1759 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/438/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1760 2014-07-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i remontem drogi powiatowej Nr 1519 O w miejscowości Ligota Tułowicka”
2014 1761 2014-07-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za 2013 rok
2014 1762 2014-07-08 UMOWA Umowa Nr OZ-103/2014 Burmistrza Gminy Baborów; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
2014 1763 2014-07-09 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/VHS/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zwalczania VHS wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych na obszarze powiatu prudnickiego
2014 1764 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/498/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wzoru Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Opolskiego oraz regulaminu Odznaki
2014 1765 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/337/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 1766 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/414/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu
2014 1767 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/388/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Ozimek do stanu faktycznego
2014 1768 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/389/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2014 r. uchylająca Uchwałę Nr III/19/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ozimek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2014 1769 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/390/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1770 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/358/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2014 rok
2014 1771 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/912/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2014 1772 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/216/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Turawa do stanu faktycznego
2014 1773 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.74.2014.LM Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2014 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodków
2014 1774 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/639/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2014 1775 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski
2014 1776 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/387/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w Grodźcu
2014 1777 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/179/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2014 1778 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/181/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew
2014 1779 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/265/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi Małujowice - Skarbimierz do kategorii dróg gminnych
2014 1780 2014-07-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.25.2014 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2013 rok
2014 1781 2014-07-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.329.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1782 2014-07-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 272/14 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2014 1783 2014-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2013
2014 1784 2014-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 25 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Korfantów za 2013 rok
2014 1785 2014-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2013 rok
2014 1786 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/914/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2014 1787 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/916/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1788 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/922/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole
2014 1789 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/923/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
2014 1790 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/924/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2014 1791 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/357/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1792 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/359/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2014 1793 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/20/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 lipca 2014 r. orzekająca nieważność uchwały nr XLVIII/361/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1794 2014-07-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/53/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1795 2014-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2013 rok
2014 1796 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/354/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 1797 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/721/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stanisława Dubois, Nowowiejskiej i Karpackiej”
2014 1798 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/722/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Kozielskiej i Jana Kochanowskiego
2014 1799 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/723/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Mickiewicza, Bazaltowej i Powstańców Śląskich”
2014 1800 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/920/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa” w Opolu
2014 1801 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/921/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skansen” w Opolu
2014 1802 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/324/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1803 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/325/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1804 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/329/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2014 1805 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1806 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/331/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1807 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/332/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1808 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/298/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2014 1809 2014-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4381/46/1/2014 Generalngo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania DK 46 z ul. Opolską w miejscu włączenia projektowej obwodnicy m. Dobrodzień w ciągu DW 901 (etap I)” oraz przekazanie zarządu drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 132+560 do km 132+965
2014 1810 2014-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2013 rok
2014 1811 2014-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1812 2014-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/296/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych w Uszycach i w Skrońsku
2014 1813 2014-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/299/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 1814 2014-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/302/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 1815 2014-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/310/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2014
2014 1816 2014-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/214/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1817 2014-07-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-26/2014/73/XIV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2014 1818 2014-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/422/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1819 2014-07-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/81/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1820 2014-07-18 ANEKS Aneks Nr 5 Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja 2014 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2014 1821 2014-07-22 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych w Grodkowie, gm. Grodków, pow. brzeski, woj. opolskie
2014 1822 2014-07-22 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej w Zawadzie, zlokalizowanej na terenie gminy Turawa i Chrząstowice, powiat opolski, województwo opolskie
2014 1823 2014-07-22 INFORMACJA Informacja Nr DRE-4110-23(7)/2014/13859/ESz, Nr DRE-4110-24(6)/2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2014 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawach zmiany koncesji na: wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163Ł/13859/W/DRE/2014/ESz oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139Ł/13859/W/DRE/2014/ESz, udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem")
2014 1824 2014-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2014 1825 2014-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1826 2014-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1827 2014-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/234/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 1828 2014-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/21/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności postanowienia zawartego w załączniku nr 3 do uchwały nr XXXVIII-364/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis
2014 1829 2014-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2013 roku
2014 1830 2014-07-25 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1a/VHS/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 21 lipca 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania VHS wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych na obszarze powiatu prudnickiego
2014 1831 2014-07-25 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Kalinowicach, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2014 1832 2014-07-25 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Większyce, zlokalizowanej na terenie gmin Reńska Wieś i Kędzierzyn - Koźle, w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim, województwie opolskim
2014 1833 2014-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-371/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 1834 2014-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łubniany do stanu faktycznego
2014 1835 2014-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 1836 2014-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/313/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/209/2013 z 24 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1837 2014-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/314/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1838 2014-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/503/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 1839 2014-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/504/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 31 października 2013 r., poz. 2307).
2014 1840 2014-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/292/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1841 2014-07-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.191.2014 Wójta Gminy Radłów z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013
2014 1842 2014-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1843 2014-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2014 1844 2014-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1845 2014-07-29 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 82/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2013 r. Nr XXXV/329/13 w przedmiocie ustalenia opłat za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych oraz zwolnień w tych opłatach
2014 1846 2014-07-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/85/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1847 2014-07-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/89/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.