Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wrzesień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1935 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/376/14 Rady Gminy Branice z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 1936 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/378/14 Rady Gminy Branice z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1937 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/244/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1938 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/246/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2014 1939 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/250/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1940 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/251/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2014 - 2018”
2014 1941 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/253/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Gminy Strzeleczki"
2014 1942 2014-09-01 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa opolskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2014 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2014 1943 2014-09-01 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2014 1944 2014-09-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2014 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "V Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł"
2014 1945 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/422/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
2014 1946 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/430/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna
2014 1947 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/432/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1948 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/433/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
2014 1949 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/434/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2014 1950 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/436/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2014
2014 1951 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/236/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 1952 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/238/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2014 1953 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII.248.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1954 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2014 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 1955 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1956 2014-09-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/99/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1957 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/424/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie - Koźlu
2014 1958 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/327/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2014 1959 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/320/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1960 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/358/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 1961 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/340/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1962 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/328/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 1963 2014-09-04 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-32/2014/66/XI-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
2014 1964 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/512/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 1965 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/666/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
2014 1966 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/667/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2014 1967 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/367/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1968 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/368/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1969 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/369/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr V/20/2011 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej na terenie miasta Paczków, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2014 1970 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/372/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Paczków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 1971 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
2014 1972 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
2014 1973 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata
2014 1974 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2014 1975 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/399/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 1976 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/401/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 1977 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/403/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
2014 1978 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/404/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2014 1979 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy, spowodowana została zmianami administracyjnymi
2014 1980 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/323/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Prudnicki można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
2014 1981 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/345/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 1 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kolonowskie do stanu faktycznego
2014 1982 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/348/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1983 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/350/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 1984 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/738/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 1985 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/740/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nysa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2014 1986 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/743/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Nysie oraz nadania jej Statutu
2014 1987 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/931/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2014 1988 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/932/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego
2014 1989 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/941/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2014 1990 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/942/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2014 1991 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/943/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Stadionu Miejskiego w Opolu przy ul. Oleskiej 51
2014 1992 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/944/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Sztucznego Lodowiska Toropol w Opolu przy ul. Barlickiego 13
2014 1993 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/945/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 12
2014 1994 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/946/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Fitness Klubu Olimp w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 12
2014 1995 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/285/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 1996 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/286/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Popielów w ramach pomocy de minimis
2014 1997 2014-09-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2013 r.
2014 1998 2014-09-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 – etap I”
2014 1999 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 1458/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 2000 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/283/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łambinowice do stanu faktycznego
2014 2001 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/284/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Łambinowice do stanu faktycznego
2014 2002 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 2003 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/255/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 4 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice
2014 2004 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/257/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2005 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.288.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 2006 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.294.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Wilków, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, częściowych zwolnień i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 2007 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.295.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
2014 2008 2014-09-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/103/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2009 2014-09-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/106/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2010 2014-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2014 2011 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/324/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 2012 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/326/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2014 2013 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/327/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Głogówek oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do stanu faktycznego
2014 2014 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/328/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Głogówek do stanu faktycznego
2014 2015 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/459/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego
2014 2016 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/460/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego
2014 2017 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/465/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2018 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do przyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji
2014 2019 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/274/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Świerczów
2014 2020 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2014 2021 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/330/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2014 2022 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/331/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2014 2023 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVL/332/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2014 2024 2014-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie
2014 2025 2014-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/318/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 2026 2014-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/318/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 2027 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/320/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia
2014 2028 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/396/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 2029 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/268/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 2030 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/545/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2014 2031 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/551/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2014 2032 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/394/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 8 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2033 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/342/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 2034 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/343/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2035 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/298/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2036 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/300/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 2037 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/301/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
2014 2038 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/302/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Reńska Wieś do stanu faktycznego
2014 2039 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2040 2014-09-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie miasta Brzegu
2014 2041 2014-09-15 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Opolskie Województwu Małopolskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie wykonania prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwa opolskiego
2014 2042 2014-09-15 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2014 2043 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień
2014 2044 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/360/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 2045 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/282/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 2046 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014
2014 2047 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/318/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tarnów Opolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 2048 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/321/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2049 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/322/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana
2014 2050 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.252.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 2051 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.254.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2052 2014-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Kietrza; Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Kietrz w roku 2014
2014 2053 2014-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/319/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2054 2014-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/317/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2055 2014-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym
2014 2056 2014-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2014 2057 2014-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2014 2058 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.278.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice w ramach pomocy de minimis na lata 2014 - 2020
2014 2059 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.279.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 września 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 2060 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.282.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 2061 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 2062 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/220/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2063 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/208/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2064 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 2065 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/212/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina
2014 2066 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/376/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2014 2067 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/383/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2068 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/258/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 2069 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.251.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
2014 2070 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 683/2014 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2071 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.364.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 2072 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.366.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2014 2073 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.368.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała
2014 2074 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.369.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2075 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.370.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie dostosowania nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej do stanu faktycznego
2014 2076 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.371.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury w Gminie Biała
2014 2077 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.373.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2078 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.277.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia
2014 2079 2014-09-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 110/14 Wojewody Opolskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2014 2080 2014-09-22 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Głuchołaz; Wojewody Opolskiego z dnia 19 września 2014 r. do porozumienia nr 4/2014 zawartego w dniu 30 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji w 2014 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2014 2081 2014-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/399/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Gminnym Zespole Szkół w Ozimku
2014 2082 2014-09-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2014 2083 2014-09-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2014 2084 2014-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 4 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r
2014 2085 2014-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/276/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2014 2086 2014-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 1470/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 2087 2014-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/269/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 2088 2014-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.360.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
2014 2089 2014-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.361.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA – SOLEC
2014 2090 2014-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.362.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE – WILKÓW
2014 2091 2014-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/400/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 września 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Ozimek
2014 2092 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/439/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2015
2014 2093 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/484/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2094 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/441/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2095 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/453/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2096 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/368/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Korfantów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2097 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/370/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2098 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/371/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2099 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/372/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2100 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/376/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
2014 2101 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/477/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 2102 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/480/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 października 2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2014 2103 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/481/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2104 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/482/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2105 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/282/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2106 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/288/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 2107 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/290/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 57 sztuk lipy drobnolistnej i 2 sztuk lipy szerokolistnej
2014 2108 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/310/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2109 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/317/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXX/221/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 2110 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2111 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/402/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 2112 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/271/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 2113 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz
2014 2114 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/277/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Skarbimierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 2115 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/256/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 2116 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/259/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2014 2117 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/336/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok