Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Styczeń 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2015 3 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/87/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy, zmienionej uchwałą nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r.
2015 4 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/89/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach, zmienionej uchwałą nr XXVI/262/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r.
2015 5 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie
2015 6 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019
2015 7 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Gogolin
2015 8 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2015 9 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2015 10 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2015 11 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kolonowskie
2015 12 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2015 13 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 14 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2015 15 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2015 16 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 17 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2015 18 2015-01-05 INFORMACJA Informacja Nr 2/2014 Starosty Głubczyckiego z dnia 31 grudnia 2014 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
2015 19 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2015 20 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2015 roku
2015 21 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.16.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2015 22 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 23 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2015 24 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2015 25 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2015 26 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2015 27 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 28 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/7/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2015 29 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/9/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki
2015 30 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III.12.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2015 31 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III.14.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Ujazd
2015 32 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III.20.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok
2015 33 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 34 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III-13/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 35 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III-14/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 36 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2015 37 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.14.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2015 38 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2015 rok
2015 39 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2015 40 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok
2015 41 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2015 42 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2015 43 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 44 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Biechów
2015 45 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice
2015 46 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszowice
2015 47 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Korzękwice
2015 48 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowaki
2015 49 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Pakosławice
2015 50 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Prusinowice
2015 51 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Reńska Wieś
2015 52 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Rzymiany
2015 53 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Słupice
2015 54 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Smolice
2015 55 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Strobice
2015 56 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2015 57 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2015 58 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 59 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2015 60 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2015 61 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2015 62 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/39/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 63 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III-16/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2015 64 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III-18/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2015
2015 65 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 66 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2015 rok
2015 67 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2015 rok
2015 68 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2015 69 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2015 70 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2015 r.
2015 71 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.9.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2015 72 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok
2015 73 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 rok
2015 74 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2015 75 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2015 76 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2015 77 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 78 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2015 79 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 80 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2015 81 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2015 82 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2015 83 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2015 84 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 85 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr II/08/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2015 86 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2015 87 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015
2015 88 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 352/XLII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2015 89 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 357/XLII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Praszka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Praszka
2015 90 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 358/XLII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka
2015 91 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 92 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2015 93 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 rok
2015 94 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2015 95 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 96 2015-01-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2015 97 2015-01-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2015 98 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014  Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2015 99 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2015
2015 100 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2015 r.
2015 101 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 4/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2015 102 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2015 103 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 22/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r
2015 104 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2015 105 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2015 rok
2015 106 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.13.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 107 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 108 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2015 109 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2015 110 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2015 111 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 8 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2015 112 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 113 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2015 114 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2015 115 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Olesno, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2015 116 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2015 117 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 118 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2015 rok
2015 119 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Walce
2015 120 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 121 2015-01-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/159/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2015 122 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/AFB/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głubczycach z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu głubczyckiego
2015 123 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/AFB/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głubczycach z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu głubczyckiego
2015 124 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej w Farskiej Kolonii, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2015 125 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szczepanku, na terenie gminy Strzelce Opolskie i Jemielnica, powiat strzelecki, województwo opolskie
2015 126 2015-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/7/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok
2015 127 2015-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 128 2015-01-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/15 Wojewody Opolskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w okręgu wyborczym nr 4
2015 129 2015-01-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/15 Wojewody Opolskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Chrząstowice w okręgu wyborczym nr 2
2015 130 2015-01-14 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Głubczyckiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2015 131 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2015
2015 132 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Praszka zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2015 133 2015-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 134 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 135 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 136 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 137 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 138 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 139 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2015 rok
2015 140 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok
2015 141 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 142 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2015 143 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 144 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2015 r.
2015 145 2015-01-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 146 2015-01-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 147 2015-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2015 148 2015-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezabudowanych wsi Pakosławice
2015 149 2015-01-16 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrz Prudnika z dnia 15 stycznia 2015 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Prudnik
2015 150 2015-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2015 151 2015-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2015 152 2015-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2015 153 2015-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 154 2015-01-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2014
2015 155 2015-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2015 156 2015-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 157 2015-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 158 2015-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 159 2015-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2015 160 2015-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 161 2015-01-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Prudnickiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2015 r.
2015 162 2015-01-20 INFORMACJA Informacja Nr OWR-410-26(3)/2014/2015/9078/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegajacej na wytwarzaniu ciepła dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2015 163 2015-01-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WZ.031.1.2015 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2015 164 2015-01-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 165 2015-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 166 2015-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
2015 167 2015-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2015 168 2015-01-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/15 Wojewody Opolskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
2015 169 2015-01-21 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 334/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. Nr XXX/245/2014 w przedmiocie regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy
2015 170 2015-01-21 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 351/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Radłów z dnia 26 lutego 2014 r. Nr 191/XXVIII/2014 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2015 171 2015-01-21 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 357/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Strzelce Opolskie z dnia 19 lutego 2014 r. Nr XLIV/339/2014 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2015 172 2015-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2015 173 2015-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2015 rok
2015 174 2015-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2015
2015 175 2015-01-22 INFORMACJA Informacja Starosty Opolskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo – kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
2015 176 2015-01-22 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2015 177 2015-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 178 2015-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2015
2015 179 2015-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/12/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
2015 180 2015-01-26 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 listopada 2014 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2015 181 2015-01-26 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 listopada 2014 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2015 182 2015-01-26 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 listopada 2014 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2015 183 2015-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 184 2015-01-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr CZK.5511.1.2015.JK Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 185 2015-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2015 r.
2015 186 2015-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2015 187 2015-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 188 2015-01-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Głubczyckiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2015 roku
2015 189 2015-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2015 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.
2015 190 2015-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 191 2015-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 192 2015-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Reńska Wieś
2015 193 2015-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
2015 194 2015-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zdzieszowice
2015 195 2015-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2015 roku
2015 196 2015-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.1.2015 Burmistrz Prudnika; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2015 197 2015-01-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 198 2015-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 199 2015-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2015 200 2015-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2015 201 2015-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2015 roku
2015 202 2015-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2015 roku
2015 203 2015-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2015 roku
2015 204 2015-01-29 ANEKS Aneks Nr 3 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 12 stycznia 2015 r. do Porozumienia Nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2015 205 2015-01-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu
2015 206 2015-01-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.1.2015 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2015 207 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Krapkowickiego
2015 208 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2015 r.
2015 209 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 210 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania
2015 211 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2015 212 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 213 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/18/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 214 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w treści uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na 2014 r.
2015 215 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Ujazd oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria
2015 216 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 217 2015-01-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr KRZ.5511.1.2015 Starosty Oleskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2014 roku