Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Listopad 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2301 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok
2015 2302 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2015 2303 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2015 2304 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/129/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 2305 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/44/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2306 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.50.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2307 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2015 2308 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2309 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2310 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2015 2311 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 2312 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 2313 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/79/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 2314 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 2315 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na rok 2015
2015 2316 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 66/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 2317 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 67/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2318 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 68/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2015 2319 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 69/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2320 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/43/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 2321 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.60.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2015 2322 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.61.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2323 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/66/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2324 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 2325 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 2326 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 2327 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
2015 2328 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2329 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2330 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.62.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2331 2015-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.59.2015.AP Wojewody Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprwie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX.62.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych
2015 2332 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
2015 2333 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2334 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2335 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce
2015 2336 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2337 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2338 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 2339 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/128/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuniów
2015 2340 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 2341 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2342 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2343 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/138/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie  wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2344 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubrza przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia
2015 2345 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2015 2346 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2347 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego
2015 2348 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2015 2349 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie poboru podatków, opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2350 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2351 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2352 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2353 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
2015 2354 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2355 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2356 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2015 2357 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2358 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/71/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis
2015 2359 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2360 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2361 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn
2015 2362 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze gminy Wołczyn
2015 2363 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2015 2364 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2015 2365 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Brzegu na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 2366 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/106/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe
2015 2367 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku
2015 2368 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/50/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2369 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2015 2370 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/210/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2371 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/211/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2372 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/212/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik
2015 2373 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/224/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 2374 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/226/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2015 2375 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żłobizna
2015 2376 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/46/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 2377 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skoroszyce
2015 2378 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2379 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2380 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2381 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie
2015 2382 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVIII/145/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 2383 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.60.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2016 rok
2015 2384 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.61.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków
2015 2385 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.62.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2386 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 2387 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2388 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2389 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na teren Gminy Zębowice
2015 2390 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2391 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/108/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokości nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim
2015 2392 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/109/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe
2015 2393 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2015 2394 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/111/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu
2015 2395 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/113/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im.prof. T.Koszarowskiego w Opolu
2015 2396 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice
2015 2397 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borkowice
2015 2398 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buszyce
2015 2399 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chróścina
2015 2400 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Golczowice
2015 2401 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiona
2015 2402 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśniczówka
2015 2403 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łosiów
2015 2404 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kantorowice
2015 2405 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mikolin
2015 2406 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś Mała
2015 2407 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przecza
2015 2408 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/109/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ptakowice
2015 2409 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oldrzyszowice
2015 2410 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/111/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarny Małe
2015 2411 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/112/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skorogoszcz
2015 2412 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stroszowice
2015 2413 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różyna
2015 2414 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzelniki
2015 2415 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wronów
2015 2416 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2417 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2418 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 2419 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”
2015 2420 2015-11-06 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4210-25(17)/2015/19231/III/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez „U&R CALOR” Sp. z o. o. z siedzibą w Wojkowicach
2015 2421 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2015 2422 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 2423 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr X/54/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2015 2424 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2015 2425 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 2426 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień
2015 2427 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2428 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2429 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2430 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2431 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2432 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2433 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 2434 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2435 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawna lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2015 2436 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2015 2437 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2438 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/124/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2439 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 2440 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/72/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2441 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokój
2015 2442 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2443 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2015 2444 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/209/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 2445 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 65/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 2446 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 2447 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2448 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.59.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 2449 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 2450 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 2451 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 2452 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/102/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2453 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2015 2454 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-93/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 2455 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od srodków transportowych
2015 2456 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-96/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2457 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-97/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 2458 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie Gminy Baborów
2015 2459 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 2460 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2461 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2015 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2015 2462 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2016 rok
2015 2463 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 2464 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Głogówek
2015 2465 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
2015 2466 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Głogówek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2467 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2468 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2469 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/280/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola
2015 2470 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/281/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola
2015 2471 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/282/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2015 2472 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/283/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego
2015 2473 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/284/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku leśnego
2015 2474 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/285/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2015 2475 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/296/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu ogólnego korzystania z Terenu Rekreacyjno-Sportowego będącego własnością Gminy Opole
2015 2476 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/304/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2015 2477 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2478 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2015 2479 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
2015 2480 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
2015 2481 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2482 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 2483 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 2484 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2485 2015-11-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2486 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.65.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa
2015 2487 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.66.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice
2015 2488 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.67.2015.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza
2015 2489 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.68.2015.AD Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
2015 2490 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 2491 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r.
2015 2492 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku
2015 2493 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 373/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 2494 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-91/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015 r.
2015 2495 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 2496 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
2015 2497 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 2498 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2015 2499 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2500 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 2501 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2015 2502 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2503 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2504 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 2505 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/132/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2506 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 2507 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 2508 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
2015 2509 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
2015 2510 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/153/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 2511 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015.
2015 2512 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/279/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 2513 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/297/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”
2015 2514 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/298/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej - Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”
2015 2515 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 2516 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/103/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2517 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 2518 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2519 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.64.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 2520 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.65.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2015 2521 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.66.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2015 2522 2015-11-12 ANEKS Aneks Nr 1/2015 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 października 2015 r. do porozumienia Nr OS.1.2015 z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2015 2523 2015-11-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2524 2015-11-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2525 2015-11-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 23/2015 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn; „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2015/2016”
2015 2526 2015-11-12 UMOWA Umowa Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski od km 6+392 do 7+392 wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach”
2015 2527 2015-11-12 UMOWA Umowa Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska – etap III”
2015 2528 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok
2015 2529 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 2530 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 2531 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2532 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/143/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 2533 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski
2015 2534 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2535 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice
2015 2536 2015-11-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 41/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Turawa-Marszałki
2015 2537 2015-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2015 2538 2015-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów mienia gminnego Gminy Głuchołazy
2015 2539 2015-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością Gminy Głuchołazy
2015 2540 2015-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
2015 2541 2015-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zminy uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2542 2015-11-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/150/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2543 2015-11-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2544 2015-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomności
2015 2545 2015-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/118/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2546 2015-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2015 2547 2015-11-18 ANEKS Aneks Nr 9 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 28 października 2015 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2015 2548 2015-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok
2015 2549 2015-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 2550 2015-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/114/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 2551 2015-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie odpłatności ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia
2015 2552 2015-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
2015 2553 2015-11-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/153/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2554 2015-11-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/161/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2555 2015-11-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/166/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2556 2015-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 2557 2015-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 74/XI/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 2558 2015-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 75/XI/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 2559 2015-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 78/XI/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 66/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 2560 2015-11-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.34.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 2561 2015-11-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/171/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2562 2015-11-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 4/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2015 2563 2015-11-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.6.2015 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2015 2564 2015-11-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 2565 2015-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 2566 2015-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2567 2015-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2568 2015-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2569 2015-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 73/XI/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 2570 2015-11-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 2571 2015-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.47.2015.KK Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/60/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice
2015 2572 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.73.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2573 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.74.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2574 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.75.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 2575 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.76.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych
2015 2576 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.77.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2577 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.78.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2578 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.79.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2579 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.80.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice
2015 2580 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.81.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna” na drodze wewnętrznej w Dańcu
2015 2581 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.82.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2582 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2583 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/68/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 2584 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2015 2585 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2586 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X.84.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 2587 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 2588 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2589 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 2590 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
2015 2591 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu opłatności oraz zwolnień z opłaty targowej
2015 2592 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2593 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 17 listopada 2015 r. zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 2594 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2595 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 2596 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2597 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce
2015 2598 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2015 2599 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2015 2600 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Walce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2601 2015-11-27 ANEKS Aneks Nr 8 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2015 2602 2015-11-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.5.2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2015 2603 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/103/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 2604 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/117/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna
2015 2605 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/119/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2606 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/120/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2607 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1534)
2015 2608 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2015 2609 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
2015 2610 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2611 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2612 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
2015 2613 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2015 2614 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2015 2615 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 77/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2616 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 78/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2617 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 79/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2618 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2619 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 87/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Prośnie w Praszce
2015 2620 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/72/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2621 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 2622 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy stanowiących informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
2015 2623 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/78/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2624 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/79/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 2625 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/80/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2626 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/81/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2627 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/82/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2628 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/84/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Strzeleczki jest organem prowadzącym
2015 2629 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2630 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 2631 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn
2015 2632 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2633 2015-11-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.70.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/77/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów