Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Grudzień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2634 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie wykonania przepisów o pożytku publicznym
2015 2635 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego
2015 2636 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
2015 2637 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie oceny inicjatywy lokalnej
2015 2638 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 2639 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2015 2640 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 2641 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów
2015 2642 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 2643 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 2644 2015-12-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2645 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/123/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2015 2646 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego
2015 2647 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2016r.
2015 2648 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna
2015 2649 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2650 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2651 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2652 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2653 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2654 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2655 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2656 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporowych
2015 2657 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 126/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2015 2658 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 127/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2015 2659 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2015 2660 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 129/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2661 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 135/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
2015 2662 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 136/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2663 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 137/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 2664 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 138/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2665 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 139/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2666 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 140/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2015 2667 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 2668 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2669 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 2670 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2671 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2672 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2673 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2674 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2675 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 2676 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 2677 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Tarnowie Opolskim
2015 2678 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2679 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2015 2680 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 2681 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego
2015 2682 2015-12-02 ANEKS Aneks Nr 10 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2015 2683 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu
2015 2684 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2685 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/118/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
2015 2686 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/120/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2687 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/122/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania, pobierania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2688 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/118/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2015 2689 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/121/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce
2015 2690 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2691 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/128/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/100/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Wieży Bramy Górnej w Głuchołazach
2015 2692 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2015 2693 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2015 2694 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2015 2695 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań
2015 2696 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2697 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 2698 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek
2015 2699 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa
2015 2700 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2701 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/54/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Karłowicach Wielkich
2015 2702 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/139/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2015 2703 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/140/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2704 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2015 2705 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2015 2706 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2015 2707 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2015 2708 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2709 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
2015 2710 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2711 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2015 2712 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2713 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 2714 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 2715 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2015 2716 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
2015 2717 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2718 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.90.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2015 2719 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.91.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała
2015 2720 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.92.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r.
2015 2721 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.93.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2722 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.98.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2723 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.100.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
2015 2724 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.101.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała
2015 2725 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.102.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2726 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2015 2727 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2728 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2015 2729 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Jędrzejów na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
2015 2730 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Bąków na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
2015 2731 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Osiek Grodkowski na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
2015 2732 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Żelazna na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
2015 2733 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2734 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2015 2735 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2736 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2015 2737 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2738 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności
2015 2739 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/133/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie zwolnień z opłaty targowej
2015 2740 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/134/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2741 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/135/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę Nr VII/62/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2015 2742 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/136/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2015 2743 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/137/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego
2015 2744 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/138/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego
2015 2745 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2016 rok
2015 2746 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2015 2747 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2748 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 2749 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 2750 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 2751 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Paczków
2015 2752 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Paczków
2015 2753 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2015 2754 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2755 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 2756 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2757 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego
2015 2758 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2015 2759 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X.71.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr IX.60.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2016 rok
2015 2760 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X.72.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 2761 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych
2015 2762 2015-12-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 167/15 Wojewody Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle
2015 2763 2015-12-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
2015 2764 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2765 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2766 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
2015 2767 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2768 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2769 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/124/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2770 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 2771 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
2015 2772 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych
2015 2773 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2774 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2775 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
2015 2776 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2777 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2778 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/150/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2015 2779 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/151/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2780 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/60/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lasowice Wielkie
2015 2781 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/62/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lasowice Wielkie na lata 2016-2020
2015 2782 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/65/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
2015 2783 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2784 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2785 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2786 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2787 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/61/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 2788 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/62/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności
2015 2789 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/63/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 2790 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/65/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2015 2791 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2792 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania jej statutu
2015 2793 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych
2015 2794 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2795 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2796 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2797 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 2798 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2799 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2800 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 2801 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/230/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 2802 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/232/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2803 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/246/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2015 2804 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki
2015 2805 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2806 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 2807 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 2808 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2015 2809 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2810 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/75/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok
2015 2811 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/76/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2015 2812 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.66.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2015 2813 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 2814 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok
2015 2815 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2015 2816 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2016 r.
2015 2817 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 406/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015
2015 2818 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 2819 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2820 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2015 2821 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 2822 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2823 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.51.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 2824 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.52.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 2825 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.53.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 2826 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.54.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 2827 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.55.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2828 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.57.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domecko
2015 2829 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 2830 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2015 2831 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 2832 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2015 2833 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2015 2834 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2015 2835 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 142/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2836 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/84/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
2015 2837 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/88/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2015 2838 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/91/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Niemodlin
2015 2839 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/92/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Niemodlin
2015 2840 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/314/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2841 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/315/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola
2015 2842 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/316/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2015 2843 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2015 2844 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/318/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego
2015 2845 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/319/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku leśnego
2015 2846 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/321/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2016 roku
2015 2847 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/322/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Ozimska i Rejtana w Opolu
2015 2848 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/326/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2015 2849 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 2850 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/116/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2851 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2852 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/118/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 2853 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2854 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/122/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sal gimnastycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Pakosławice
2015 2855 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2856 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/70/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2857 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2015 2858 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 2859 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2860 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2861 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2862 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
2015 2863 2015-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.74.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/79/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
2015 2864 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2016 roku
2015 2865 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2016 rok
2015 2866 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2867 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X.68.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie
2015 2868 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X.69.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice
2015 2869 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.48.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.141.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 2870 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.50.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.160.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2871 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.51.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2015 2872 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.53.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2016 rok
2015 2873 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.54.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2015 2874 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.55.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Domaszowice
2015 2875 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.56.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2876 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2016-2020.
2015 2877 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadania jej Statutu
2015 2878 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/167/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
2015 2879 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/168/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2880 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/169/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2881 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/170/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 2882 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/171/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2015 2883 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2884 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2885 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2886 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2887 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2888 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/174/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Nysa przysługują diety
2015 2889 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2890 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/180/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa
2015 2891 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/182/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY” w ramach „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”
2015 2892 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2015 2893 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/185/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2894 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/186/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2895 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/188/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2896 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/189/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2897 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/190/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2015 2898 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/191/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2015 2899 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa
2015 2900 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/193/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Nysa
2015 2901 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/194/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2015 2902 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/195/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/522/98 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 maja 1998r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemcy lub dzierżawcy
2015 2903 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/197/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 2904 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/198/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa”
2015 2905 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Olszanka w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2906 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2015 2907 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2015 2908 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2015 2909 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
2015 2910 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
2015 2911 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2912 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2913 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2015 2914 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2915 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Prószkowa uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Prószków
2015 2916 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 2917 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/51/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2016 rok
2015 2918 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/52/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów
2015 2919 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2920 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/55/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2015 2921 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/64/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2016 roku
2015 2922 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/68/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 2923 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/72/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego
2015 2924 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.96.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 2925 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/114/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 2926 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/97/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2927 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2928 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2929 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2930 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/122/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok
2015 2931 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2016 rok
2015 2932 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości
2015 2933 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym
2015 2934 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym
2015 2935 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2936 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/107/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2937 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/148/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2015 2938 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2939 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/64/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2940 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/140/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2941 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/187/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2942 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 2943 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie statutu Domu Kultury w Ozimku
2015 2944 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2015 2945 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2946 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2947 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2015 2948 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015r.
2015 2949 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2950 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/229/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2951 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/231/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 2952 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2953 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 2954 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2955 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/215/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Skarbimierz.
2015 2956 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej
2015 2957 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2958 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2959 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/68/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2960 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/69/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2961 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/70/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Tułowice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty targowej
2015 2962 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/74/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2015 2963 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/75/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2015 2964 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.68.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2965 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.70.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 2966 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/154/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2967 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/155/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2968 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/156/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2969 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/157/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 2970 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 2971 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 2972 2015-12-10 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-48/2015/4594/VIII-C/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu
2015 2973 2015-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 2974 2015-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 2975 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X-100/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2976 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X-101/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IX-93/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 2977 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X-102/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2978 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X-103/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IX-97/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 2979 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne
2015 2980 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/79/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice
2015 2981 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/81/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba
2015 2982 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/82/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów
2015 2983 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/83/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice
2015 2984 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/84/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec
2015 2985 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/85/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Oracze
2015 2986 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/86/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Winiary
2015 2987 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/87/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno
2015 2988 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/88/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz
2015 2989 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/89/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień
2015 2990 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/90/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik
2015 2991 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/91/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów
2015 2992 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/92/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów
2015 2993 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/93/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice
2015 2994 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/94/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie
2015 2995 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/95/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze
2015 2996 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/96/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice
2015 2997 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/97/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów
2015 2998 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/98/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice
2015 2999 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/99/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa
2015 3000 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/100/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch
2015 3001 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/101/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin
2015 3002 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/102/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada
2015 3003 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/103/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice
2015 3004 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grodków
2015 3005 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.66.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 3006 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.70.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3007 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.71.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3008 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.72.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2016
2015 3009 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.74.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez Gminę Izbicko na terenie gminy Izbicko
2015 3010 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015 3011 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2015 3012 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/84/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3013 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/53/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3014 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/54/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3015 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/85/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3016 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/67/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020
2015 3017 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/71/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
2015 3018 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/72/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym
2015 3019 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/73/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym
2015 3020 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 3021 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
2015 3022 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 3023 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/153/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3024 2015-12-11 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-52/2015/77/XI-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Mejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2015 3025 2015-12-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.3.2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2015 3026 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/119/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 3027 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/101/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2015 3028 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 3029 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3030 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2015 3031 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 3032 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/133/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku
2015 3033 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 178/2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 3034 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X-104/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII-370/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2015 3035 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3036 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3037 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 3038 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
2015 3039 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 3040 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.59.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 3041 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/55/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3042 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 3043 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 3044 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X.56.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3045 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/148/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 3046 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/61/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 3047 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 3048 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/68/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2015 3049 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/59/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3050 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
2015 3051 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 3052 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 3053 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/93 /15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 3054 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/175/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 3055 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 3056 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 3057 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/312/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 3058 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 3059 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/87/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 3060 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 3061 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 3062 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 3063 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 3064 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"
2015 3065 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3066 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 3067 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3068 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2015 3069 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka
2015 3070 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/54/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 3071 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 3072 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/152/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3073 2015-12-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/174/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 3074 2015-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2014
2015 3075 2015-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2014 r.
2015 3076 2015-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.73.2015.AD Wojewody Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XII/123/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski
2015 3077 2015-12-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-4/15 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
2015 3078 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/114/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 3079 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/138/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 3080 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
2015 3081 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2015 3082 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2015 3083 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2015 3084 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.64.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 3085 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.69.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 3086 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 3087 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/41/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3088 2015-12-15 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-54/2015/564/XI-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła z dnia 26 czerwca 2015 r. OWR-4210-13/2015/564/XI-A/GM, przedsiębiorstwa: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2015 3089 2015-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X-114/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2016 r.
2015 3090 2015-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.73.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 3091 2015-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 3092 2015-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3093 2015-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2015 3094 2015-12-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-44/2015/88/XIII-C/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 16 października 2014 r. nr OWR-4210-41/2014/88/XIII-A/AŁ
2015 3095 2015-12-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-51/2015/23/XII-B/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 5 lutego 2015 r. nr OWR-4210-40/2014/2015/23/XII-A/AŁ
2015 3096 2015-12-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-56/2015/13616/VII-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła z dnia 9 czerwca 2014 r. OWR-4210-21/2014/13616/VII-A/GM ze zmianą, przedsiębiorstwa: GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2015 3097 2015-12-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-58/2015/73/XV-B/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła z dnia 15 lipca 2015 r. OWR-4210-12/2015/73/XV-A/MGa, Przedsiębiorstwa: Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2015 3098 2015-12-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-57/2015/77/XI-D/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2015 3099 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3100 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3101 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/57/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 3102 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3103 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/55/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3104 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 95/XII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3105 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.70.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2015 3106 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.71.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLV.260.2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego
2015 3107 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.72.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Ujazd oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3108 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3109 2015-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3110 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r
2015 3111 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 181/2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 3112 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/131/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 3113 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.89.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice
2015 3114 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.90.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 3115 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Głubczyce jest organem prowadzącym
2015 3116 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/58/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej
2015 3117 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2015 3118 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 3119 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/72/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 3120 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 94/XII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 3121 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.73.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3122 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.80.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 3123 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.81.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2015 3124 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.82.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2015 3125 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Dolna Mała Panew" w Turawie z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „ Dolna Mała Panew” w Turawie w likwidacji na rok 2016
2015 3126 2015-12-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.42.2015 Starosty Opolskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego
2015 3127 2015-12-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.43.2015 Starosty Opolskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2015 3128 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 r.
2015 3129 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia w 2016 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 3130 2015-12-18 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-43/2015/4595/X-B/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła DUON Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce
2015 3131 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok
2015 3132 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3133 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.91.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 3134 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.92.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2016 rok
2015 3135 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2015 3136 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3137 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2015 3138 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 3139 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 3140 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 3141 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2015 3142 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2015 3143 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.64.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komprachcice na lata 2016 – 2020
2015 3144 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.65.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komprachcice
2015 3145 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsza, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 3146 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2015 3147 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubsza na lata 2016 - 2020
2015 3148 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2015 3149 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 3150 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3151 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3152 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/105/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącemu rodzinny dom dziecka
2015 3153 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 r.
2015 3154 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2016
2015 3155 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 3156 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2015 3157 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2016
2015 3158 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/132/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2015 3159 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów do ich potwierdzenia
2015 3160 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2015 3161 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2015 3162 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
2015 3163 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2015 3164 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/99/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2015 3165 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2015 3166 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr NR IX/83/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2015 3167 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/341/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów
2015 3168 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/342/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3169 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/343/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3170 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/344/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania liczby punktów kryteriom ustawowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu
2015 3171 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/345/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania liczby punktów kryteriom ustawowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Nr II funkcjonującej w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu
2015 3172 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2015 3173 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2015 3174 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVIII/203/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012 – 2016
2015 3175 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/111/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok
2015 3176 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów
2015 3177 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego
2015 3178 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2015 3179 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
2015 3180 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2015 3181 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2015 3182 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2015 3183 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie inkasa opłaty targowej
2015 3184 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2015 3185 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.62.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3186 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 3187 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2015 3188 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2015 3189 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/81/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Tułowice
2015 3190 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/84/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r
2015 3191 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 3192 2015-12-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/182/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 3193 2015-12-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/185/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 3194 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/111/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2015 3195 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 3196 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 3197 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2015 3198 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 3199 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 3200 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 3201 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/100/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 3202 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2015 3203 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 3204 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok
2015 3205 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/339/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 3206 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 89/XII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 3207 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia z dnia 15 lutego 2005 r. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLI/347/2014 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza
2015 3208 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2015 3209 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/251/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2015 3210 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/252/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2015 3211 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/282/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2015 3212 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/285/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
2015 3213 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok
2015 3214 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 rok
2015 3215 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.
2015 3216 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 3217 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2016
2015 3218 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/134/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2015 3219 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2016 rok
2015 3220 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 3221 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2015 3222 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na rok 2016
2015 3223 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu na 2015 r.
2015 3224 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 3225 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2015 3226 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2016 rok
2015 3227 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/120/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2015 3228 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/123/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2015, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015 3229 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2015 3230 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 3231 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2015 3232 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 3233 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/107/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas pierwszych gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ozimek w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2015 3234 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2015 3235 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 3236 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/247/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 rok
2015 3237 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/249/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 3238 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 3239 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016 - 2019”
2015 3240 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/76/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.
2015 3241 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Walce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3242 2015-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.65.2015.AD Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. nr IN.VI.743.65.2015.KB dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XIII/99/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa
2015 3243 2015-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.66.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. nr IN.VI.743.66.2015.KB dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XIII/100/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice
2015 3244 2015-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.67.2015.AD Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. nr IN.VI.743.67.2015.AD dotyczące stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XIII/101/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza
2015 3245 2015-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.68.2015.AD Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięcie nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. nr IN.VI.743.68.2015.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XIII/102/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
2015 3246 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/181/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 3247 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3248 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/95/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoniów
2015 3249 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/96/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biestrzynnik
2015 3250 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/97/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chobie
2015 3251 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/98/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dylaki
2015 3252 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/99/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodziec
2015 3253 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jedlice
2015 3254 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/101/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasiejów
2015 3255 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/102/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżowa Dolina
2015 3256 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/103/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mnichus
2015 3257 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustków
2015 3258 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/105/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Schodnia
2015 3259 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczedrzyk
2015 3260 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2015 3261 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/147/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku
2015 3262 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.112.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Biała
2015 3263 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.114.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2015 3264 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet
2015 3265 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych
2015 3266 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kluczbork
2015 3267 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/102/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2015 3268 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/203/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 3269 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/218/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2015 3270 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/220/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
2015 3271 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów
2015 3272 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3273 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 3274 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3275 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3276 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/109/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 3277 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2015 3278 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Pawłowiczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3279 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Pawłowiczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3280 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2015 3281 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Popielów
2015 3282 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3283 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 3284 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2015 3285 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/168/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 3286 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/169/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zawadzkie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2015 3287 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/170/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem
2015 3288 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2015 3289 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3290 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/74/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3291 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 1445/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka
2015 3292 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 1446/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka nr 4