Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Luty 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 218 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr II/27/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Turawa” na obszarze gmin: Turawa, Łubniany i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Turawa”
2015 219 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/35/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2015 220 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2015 rok
2015 221 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 222 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku
2015 223 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 224 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 225 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce
2015 226 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 227 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2015 228 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2015 229 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 230 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 231 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2015 232 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 233 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.24.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 234 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Wołczyn
2015 235 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 236 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn
2015 237 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarzy komunalnych w Wołczynie
2015 238 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn
2015 239 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/2/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/13/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 240 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2015 241 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 242 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 243 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 244 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 245 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 246 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X.39.2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Dolna Mała Panew" w Turawie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „ Dolna Mała Panew” w Turawie na rok 2015
2015 247 2015-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/33/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 248 2015-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/299/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”
2015 249 2015-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 33/2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 250 2015-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 251 2015-02-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 252 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.24.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Biała, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 253 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Biała
2015 254 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.20.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wspólna" na drodze wewnętrznej w Lędzinach
2015 255 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz nadania jej statutu
2015 256 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska do siatkówki przy Placu Wiejskim w Górażdżach
2015 257 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska trawiastego oraz boiska do gry w tenisa w Kamieniu Śląskim, przy Placu Myśliwca 30
2015 258 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019
2015 259 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
2015 260 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"
2015 261 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"
2015 262 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2015 263 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 264 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 265 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 266 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2015 267 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 268 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2015 269 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym
2015 270 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski
2015 271 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.17.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 272 2015-02-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Prudnickiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Grabinie w 2015 r.
2015 273 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V.23.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2015
2015 274 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.25.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 275 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2015 rok
2015 276 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 277 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 278 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 279 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 280 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 281 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 282 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/15/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.
2015 283 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2015 284 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.12.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 285 2015-02-06 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-40/2014/2015/23/XII-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Gospodarki Komunalnej ”ZAW-KOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2015 286 2015-02-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej
2015 287 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015
2015 288 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 74/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 289 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
2015 290 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2015 291 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2015 292 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015
2015 293 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 294 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/288/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przeszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka
2015 295 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka
2015 296 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Olszanka
2015 297 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 298 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/IV//2015 Rady Gminy Radłów z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 299 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/IV/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 300 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/IV/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 301 2015-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Branice” na obszarze gminy Branice i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Branice”
2015 302 2015-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Niemodlin”
2015 303 2015-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 304 2015-02-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-1/15 Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu zadań Wojewody Opolskiego – organu egzekucyjnego w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, polegających na egzekucji obowiązku poddania szczepieniom ochronnym
2015 305 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/35/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 306 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok
2015 307 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 308 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża kruszywa naturalnego ,,Biadacz” w Biadaczu
2015 309 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu
2015 310 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/15/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 311 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 312 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowści Brzeziny dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości
2015 313 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 314 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Rudniki
2015 315 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich
2015 316 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2015 317 2015-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I.0050.60.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2015 318 2015-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I.0050.61.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu
2015 319 2015-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 320 2015-02-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Starosty Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2014 rok
2015 321 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015
2015 322 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok
2015 323 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Dobrodzień
2015 324 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Stawy Pluderskie nr 2 i 3”
2015 325 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 326 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
2015 327 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 328 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na części gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi Michałówek i Grodziec
2015 329 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/IV/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka
2015 330 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/IV/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Praszka
2015 331 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik
2015 332 2015-02-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Oleskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich na 2015 rok
2015 333 2015-02-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Oleskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sowczycach w 2015 roku
2015 334 2015-02-12 INFORMACJA Informacja Nr 1/15 Burmistrza Głubczyc z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce
2015 335 2015-02-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr ZK.5510.00002.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2014 rok
2015 336 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.15.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2015 337 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.16.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 338 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.17.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie okreslenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Komprachcice na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 339 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty
2015 340 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 341 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków
2015 342 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2015 343 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2015 344 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 345 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 346 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 347 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2015 rok
2015 348 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.14.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 349 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Murów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów
2015 350 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 351 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 352 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 353 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 354 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 355 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 356 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/IV/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 357 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku”
2015 358 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 359 2015-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2015 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2015 360 2015-02-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Starosty Nyskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 361 2015-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.18.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Komprachcice
2015 362 2015-02-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Nyskiego z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Nyskiego w 2015 r.
2015 363 2015-02-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/11/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 364 2015-02-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2015 365 2015-02-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2015 366 2015-02-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2015 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2015 367 2015-02-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2015 368 2015-02-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 369 2015-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok
2015 370 2015-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 371 2015-02-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.10.2015 Starosty Krapkowickiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2015 372 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Kluczborskiego dla uczniów i absolwentów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2015 373 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2015 374 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu kluczborskiego
2015 375 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 376 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 377 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
2015 378 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2015 379 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 380 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 381 2015-02-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2015 382 2015-02-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2015 383 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2015 nr III/29/2014 Rady Powiatu w Kluczborku
2015 384 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 385 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-21/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
2015 386 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-32/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów
2015 387 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 388 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy Kwiatowej w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych
2015 389 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie nazwy ulicy
2015 390 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 391 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin
2015 392 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 393 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI-256/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności
2015 394 2015-02-20 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 395 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2015 396 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-23/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2015
2015 397 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 398 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2015 399 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/21/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2015 400 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok
2015 401 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 402 2015-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.1.2015 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2015
2015 403 2015-02-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 lutego 2015 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Chrząstowice przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2015 r.
2015 404 2015-02-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 lutego 2015 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2015 r.
2015 405 2015-02-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 23 lutego 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Skoroszyce przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2015 r.
2015 406 2015-02-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wygaśniecia mandatu radnego
2015 407 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 95/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 408 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski
2015 409 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Gorzów Śląski
2015 410 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 411 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2015 412 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 413 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Jemielnica do stanu faktycznego
2015 414 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Jemielnica do stanu faktycznego oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3
2015 415 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2015 416 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków
2015 417 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 418 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 419 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 420 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/111/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r.w sprawie opłaty targowej
2015 421 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 422 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2015 roku
2015 423 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Walce
2015 424 2015-02-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Kluczborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w domach dziecka w powiecie kluczborskim
2015 425 2015-02-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Kluczborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2015 426 2015-02-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Nyskiego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2015 roku
2015 427 2015-02-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
2015 428 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 429 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 430 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 431 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 432 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 433 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2015 434 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 435 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lasowice Wielkie
2015 436 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 437 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów II etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice oraz ich wartości punktowej
2015 438 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 439 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 440 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 441 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie
2015 442 2015-02-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2014 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI ZA 2013 r.
2015 443 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 444 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 445 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr IV/14/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2015
2015 446 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2015 447 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V.30.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 448 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V.31.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2015 449 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 450 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 451 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski
2015 452 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 453 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Olesno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbednych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 454 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 455 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/19/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 456 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/23/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Tułowice
2015 457 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V.29.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 458 2015-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/24/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2015 r.