Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Marzec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 459 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty
2015 460 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V.27.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z Multimedialnego Centrum Integracji w Dębskiej Kuźni”
2015 461 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Bukowa" na drodze wewnętrznej w Chrząstowicach
2015 462 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V.29.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 463 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na drugim etapie postęowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 464 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2015 roku
2015 465 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
2015 466 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2015 467 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 468 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2015 469 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 470 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 471 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/83/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2015 472 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 473 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Prószków do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 474 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2015 roku
2015 475 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 476 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej
2015 477 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 478 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
2015 479 2015-03-02 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-4(3)/2015/73/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu
2015 480 2015-03-02 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4110-69/2014/2015/1883/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna
2015 481 2015-03-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2014 rok
2015 482 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 483 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V.33.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 484 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Głogówek
2015 485 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 486 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 487 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 488 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 489 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/17/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2015 490 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 491 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/24/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Strzeleczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 492 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/27/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenie inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 493 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/20/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.
2015 494 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 495 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2015 496 2015-03-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2 marca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Tułowice przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
2015 497 2015-03-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 2 marca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Kietrzu przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
2015 498 2015-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 499 2015-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie
2015 500 2015-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2015 501 2015-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/59/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”
2015 502 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok
2015 503 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2015 504 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2015 505 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”
2015 506 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 507 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 508 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu gminy Głubczyce kartą płatniczą
2015 509 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2015 510 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 511 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 512 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 513 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/12/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 514 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/14/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik
2015 515 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2015 516 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2015 517 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 518 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 519 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 520 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2015 521 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 522 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2015 523 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przedłużenia ulicy „Sportowa” w miejscowości Łosiów
2015 524 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 35/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2015 525 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/18/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 526 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2015 527 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Pawłowiczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 528 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Pawłowiczki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 529 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 530 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/18/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 531 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/26/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 532 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 533 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
2015 534 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 535 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2015
2015 536 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2015 537 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
2015 538 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 539 2015-03-05 ANEKS Aneks Nr 1 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 lutego 2015 r. DO POROZUMIENIA AO.3153.1.2015 zawartego w dniu 5 lutego 2015 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2015.
2015 540 2015-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR-I.031.3.2015 Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania Miastu Opole z adań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2015 541 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2015 542 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych
2015 543 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 544 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Namysłowski
2015 545 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2015 546 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 547 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2015 548 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 549 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy na lata 2015-2019
2015 550 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Grodków
2015 551 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2015 552 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/13/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik
2015 553 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gotartów
2015 554 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 555 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 556 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Korfantów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 557 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r.w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2015 558 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 559 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 560 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 42/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 561 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 562 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 563 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
2015 564 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 47/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 565 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 566 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/74/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Opola instrumentem płatniczym
2015 567 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/76/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole oraz określenia granic ich obwodów
2015 568 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Opola
2015 569 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/87/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2015 570 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/88/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
2015 571 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/89/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola
2015 572 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia
2015 573 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cisek
2015 574 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 575 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cisek za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Cisek
2015 576 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedzib lokali wyborczych obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Cisek w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 577 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
2015 578 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V.14.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice
2015 579 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V.15.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 580 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V.17.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 581 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2015 roku
2015 582 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2015 583 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kietrz w 2015 roku
2015 584 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kietrz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumnetów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 585 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”
2015 586 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 587 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 588 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 589 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2015 590 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/77/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2015 roku”
2015 591 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2015 592 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2015 593 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 594 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 595 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 596 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 597 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Prudnik dla niepublicznych szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Prudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, terminu i sposobu jej rozliczania
2015 598 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik
2015 599 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 600 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2015 roku
2015 601 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spolecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok
2015 602 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 603 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Prudnik do stanu faktycznego oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 604 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 605 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś
2015 606 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pokrzywnicy
2015 607 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2015 roku"
2015 608 2015-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.24.2015 Burmistrza Gogolina z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku
2015 609 2015-03-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013-2017
2015 610 2015-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.4.2015.AMŚ Wojewody Opolskiego z dnia 27 lutego 2015 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na części gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi Michałówek i Grodziec
2015 611 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2015 612 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 613 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V.19.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 614 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 615 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok
2015 616 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 617 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 618 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków
2015 619 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 620 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 621 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 49/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 622 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 623 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 624 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 625 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 626 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 627 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 628 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach
2015 629 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 630 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 631 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 632 2015-03-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2015 633 2015-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 634 2015-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 635 2015-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r.
2015 636 2015-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 637 2015-03-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Prudnickiego z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej - Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w 2015 r.
2015 638 2015-03-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2015 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2015 639 2015-03-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.2.2015 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2015 roku
2015 640 2015-03-11 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Strzeleczki w roku 2015
2015 641 2015-03-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kluczbork
2015 642 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 643 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2015 644 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2015 645 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II” w Opolu
2015 646 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rudniki
2015 647 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 648 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 649 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rudniki
2015 650 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2015 651 2015-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Strzeleckiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2015 roku
2015 652 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 653 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 654 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubsza, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów
2015 655 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2015 656 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2015
2015 657 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku”
2015 658 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 659 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 660 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie kategorii drogi gminnej
2015 661 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarbimierz na lata 2015 - 2019
2015 662 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2003 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 03 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skarbimierz
2015 663 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 664 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarbimierz.
2015 665 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/8/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 marca 2015 r. orzekająca nieważniść części uchwały nr V/27/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 666 2015-03-13 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2015 667 2015-03-13 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2015 Burmistrza Brzegu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2015 668 2015-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2015 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2015 669 2015-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
2015 670 2015-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek
2015 671 2015-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków
2015 672 2015-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nysy w rejonie ulic Ujejskiego i Saperskiej
2015 673 2015-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Orląt Lwowskich
2015 674 2015-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów
2015 675 2015-03-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2015 676 2015-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr V.23.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków
2015 677 2015-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr V.24.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wilków
2015 678 2015-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr V.27.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.295.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
2015 679 2015-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zębowicach oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 680 2015-03-17 DECYZJA Decyzja Nr OPO-4210-2(7)/2015/15874/IV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2015 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustoloną przez Veolia Industry Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu
2015 681 2015-03-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 marca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Prószkowie przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r.
2015 682 2015-03-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 marca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Strzeleczki przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r.
2015 683 2015-03-17 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole za 2014 rok
2015 684 2015-03-17 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2015 685 2015-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic - w zakresie benzenu"
2015 686 2015-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 687 2015-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 688 2015-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2015 roku
2015 689 2015-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.1.2015 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2015 690 2015-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V.19.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 691 2015-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 692 2015-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2015 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2015 693 2015-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich punktacji na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Radłów jest organem prowadzącym
2015 694 2015-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2015 695 2015-03-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew z siedzibą w Turawie
2015 696 2015-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom podległym
2015 697 2015-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Brzeskim
2015 698 2015-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Brzeskim
2015 699 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 700 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r
2015 701 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/V/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 702 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXIV/161/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2015 703 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 2720)
2015 704 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 705 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim oraz wprowadzenia strefy płatnego parkowania w centrum miasta Strzelce Opolskie
2015 706 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 707 2015-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 marca 2015 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2015 708 2015-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2015 709 2015-03-27 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej w Grotowicach, gmina Tarnów Opolski, powiat opolski, województwo opolskie
2015 710 2015-03-27 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej w Zawadzie, zlokalizowanej na terenie gminy Turawa i Chrząstowice, powiat opolski, województwo opolskie
2015 711 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie
2015 712 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2015 roku
2015 713 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 714 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza
2015 715 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/278/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2015 716 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/301/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2015 717 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2015 roku”
2015 718 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 719 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 marca 2015 r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2015
2015 720 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2015 721 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2015 722 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Praszki
2015 723 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2015
2015 724 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania
2015 725 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 36/V/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 726 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 727 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 728 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2015 roku
2015 729 2015-03-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/32/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 730 2015-03-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/37/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 731 2015-03-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PS.KL.7113.2.2015 Burmistrza Nysy z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2015 732 2015-03-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 16 marca 2015 r. Zarządu Powiatu w Kluczborku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za  2014 rok
2015 733 2015-03-27 Zestawienie Zestawienie Nr 1.2015 Burmistrza Olesna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2015 734 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Gogolin kategorii drogi powiatowej
2015 735 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki
2015 736 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2015 737 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2015 738 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Głubczyce
2015 739 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2015 r.
2015 740 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 741 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2015 roku
2015 742 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
2015 743 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2015 744 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Pawłowiczki za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2015 745 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2015”
2015 746 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2015 747 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 748 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.31.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ujazd na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 749 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.32.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 750 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.33.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2015 751 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2015
2015 752 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatków lokalnych
2015 753 2015-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 17/03/2015 Starosty Namysłowskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia w 2015 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim
2015 754 2015-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 18/03/2015 Starosty Namysłowskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia w 2015 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2015 755 2015-03-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.7.2015 Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2015 roku XV Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Branice
2015 756 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 757 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 758 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 rok
2015 759 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 760 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 761 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 762 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 763 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/V/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 764 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/28/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 765 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.35.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 766 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 767 2015-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014
2015 768 2015-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.59.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2014 rok
2015 769 2015-03-31 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2015 770 2015-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2015 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olesno
2015 771 2015-03-31 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 24 marca 2015 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 roku położonych na obszarze Gminy Praszka