Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Kwiecień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 772 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
2015 773 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku
2015 774 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2015 775 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 776 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 777 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Stawy Pluderskie nr 2 i 3"
2015 778 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz nadania jej Statutu
2015 779 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2015 roku
2015 780 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce
2015 781 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 782 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 783 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.20.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2015 rok
2015 784 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 785 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 786 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2015
2015 787 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2015 788 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 789 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nysa
2015 790 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/209/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 791 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2019
2015 792 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2015 793 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/9/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. orzekająca nieważność części uchwały nr V/28/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2015 794 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 795 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 796 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2015 797 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2015 798 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 799 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2015 roku
2015 800 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
2015 801 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Stadionu Miejskiego w Głuchołazach
2015 802 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 803 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śl. w 2015 r.”
2015 804 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2012-2016
2015 805 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 806 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2015 807 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2015 808 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 809 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2015 r.
2015 810 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów
2015 811 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2015 812 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2015 813 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 814 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik
2015 815 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz
2015 816 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 817 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2015 818 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/205/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 – Karta Nauczyciela oraz obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.
2015 819 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/209/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2015 820 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Walce z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
2015 821 2015-04-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.15.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie nr 46/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
2015 822 2015-04-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.21.2015.LM Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały nr IV/27/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
2015 823 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2015
2015 824 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 825 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 826 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 827 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2015 828 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 829 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. oraz uchwałą nr XLIX/382/214 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r.
2015 830 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. oraz uchwałą nr XLIX/381/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r.
2015 831 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2015 roku
2015 832 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Lasowice Wielkie
2015 833 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.
2015 834 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/463/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 835 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2015 rok
2015 836 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2015 837 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/117/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Areszcie Śledczym, Zakładzie Karnym, Zespole Domów Studenckich w Opolu
2015 838 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 839 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2015 roku
2015 840 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/262/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych.
2015 841 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/195/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków z dnia 29 listopada 2012 r.
2015 842 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę.
2015 843 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 844 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 845 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/1011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 846 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 847 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 848 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 849 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 850 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r.
2015 851 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa
2015 852 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Turawa na lata 2015 - 2019
2015 853 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 854 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w 2015 roku”
2015 855 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2015 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2015 856 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 12 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 stycznia 2015 r. do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2015 857 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2015 858 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 lutego 2015 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2015 859 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 13 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 lutego 2015 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2015 860 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 8 stycznia 2015 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2015 861 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2015 r. na terenie województwa opolskiego
2015 862 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 863 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 864 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisek w roku 2015
2015 865 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/ 2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
2015 866 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.23.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V.14.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice
2015 867 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
2015 868 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 869 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 870 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V.26.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 871 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/24/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 872 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
2015 873 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2015 rok”
2015 874 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Lewinie Brzeskim
2015 875 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 876 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 877 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/32/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2015 878 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2015 – 2020
2015 879 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/108/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 880 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/109/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu dla dróg gminnych
2015 881 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/110/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola
2015 882 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/114/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy
2015 883 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytucie Medycznym S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku
2015 884 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2015 roku"
2015 885 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 886 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 887 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pokój
2015 888 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, rencistów, nauczycieli przebywających na świadczeniu kompensacyjnym korzystających z opieki zdrowotnej
2015 889 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
2015 890 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Pokój oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 891 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój
2015 892 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
2015 893 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipki
2015 894 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2015
2015 895 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2015 896 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok
2015 897 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 898 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok
2015 899 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 900 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/14/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2015
2015 901 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2015 902 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 903 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 904 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok
2015 905 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2015 rok
2015 906 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 907 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 908 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 909 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 910 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 911 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2014 roku
2015 912 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 913 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/27/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.
2015 914 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Walce z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 915 2015-04-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 rok
2015 916 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 917 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/51/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2015 918 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 144/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 919 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 920 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 921 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.25.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 922 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 923 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 924 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 925 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 926 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 927 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/96/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 928 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 929 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 930 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 931 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 932 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 933 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 934 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 935 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 936 2015-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2015 937 2015-04-09 INFORMACJA Informacja Nr 1/2015 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2015 938 2015-04-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2014 rok
2015 939 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/63/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 940 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.32.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2015 941 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.33.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 942 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2015 943 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2015 944 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
2015 945 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.39.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 946 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.40.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne
2015 947 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.43.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca Statut Osiedla Nr 1 w Białej
2015 948 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.44.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 949 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V-36/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII-74/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej.
2015 950 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V-50/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-54/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów łacznego zobowiązania pieniężnego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 951 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 952 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki oraz nadania jej statutu
2015 953 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2015 954 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 955 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2015 roku
2015 956 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 957 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015
2015 958 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 58/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego
2015 959 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 60/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 960 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 61/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 961 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 70/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 962 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 963 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Olesno
2015 964 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2015 965 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2015 roku
2015 966 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej
2015 967 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 968 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/23/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 969 2015-04-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXV/253/14 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”
2015 970 2015-04-10 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Prudnickiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Prudniku
2015 971 2015-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2015 972 2015-04-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2014 r.
2015 973 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/60/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019"
2015 974 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V-47/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2015"
2015 975 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V.31.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 976 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2015
2015 977 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów
2015 978 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
2015 979 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 55/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2015 980 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 56/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i osiedli
2015 981 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 57/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
2015 982 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 65/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2015 983 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 66/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2015 roku
2015 984 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 985 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno
2015 986 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/26/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 987 2015-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Borkowice
2015 988 2015-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
2015 989 2015-04-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 kwietnia 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Kietrzu przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r.
2015 990 2015-04-14 UMOWA Umowa Nr 1/2015 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1418 O Karchów- DK nr 38- etap II
2015 991 2015-04-14 UMOWA Umowa Nr 2/2015 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania dotacji na zakup materiałów do pracowni terepeutycznych
2015 992 2015-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V-34/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015 rok
2015 993 2015-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego CHRÓŚCICE ZACHÓD
2015 994 2015-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 995 2015-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 69/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 996 2015-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 997 2015-04-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/39/15 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 998 2015-04-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/43/15 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 999 2015-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr B-PB.3035.00065.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok
2015 1000 2015-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Zębowice za rok 2014
2015 1001 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1002 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 1003 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2015 1004 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 1005 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2015 1006 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2015 1007 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew Nr IV/19/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1008 2015-04-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.
2015 1009 2015-04-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-1/2015/77/XI-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2015 1010 2015-04-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2015 1011 2015-04-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2014 rok
2015 1012 2015-04-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2014 rok
2015 1013 2015-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.33.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1014 2015-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2015
2015 1015 2015-04-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2014 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2015 1016 2015-04-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.22.2015 Burmistrza Ujazdu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2014 rok
2015 1017 2015-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/70/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kolonowskie” na obszarze gminy Kolonowskie i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kolonowskie”
2015 1018 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/66/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Gogolin” na obszarze gminy Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Gogolin”
2015 1019 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 1020 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1021 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu opłatności oraz zwolnień z opłaty targowej
2015 1022 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2015
2015 1023 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza
2015 1024 2015-04-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2015 1025 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Ujazd” na obszarze gminy Ujazd i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Ujazd”
2015 1026 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 168/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 1027 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 1028 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2015 1029 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.39.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2015 1030 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.41.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 1031 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
2015 1032 2015-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenie o naborze do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 1033 2015-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2015 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2015
2015 1034 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2015 1035 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 154/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego
2015 1036 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1037 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/05 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Mańkowice
2015 1038 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzeleczki
2015 1039 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 8/16/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno, w części wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 uchwały
2015 1040 2015-04-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/47/15 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1041 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Rudniki zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2015 1042 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 – I etap”
2015 1043 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w miejscowości Gracze”
2015 1044 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Nr OR-I.031.9.2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Strzelce Opolskie - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Opolskie
2015 1045 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2015 1046 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2015 1047 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 15 kwietnia 2015 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2015 1048 2015-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1049 2015-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1050 2015-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 r.
2015 1051 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.26.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr VI/35/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2015 1052 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Głubczycki poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły
2015 1053 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2015 1054 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 1055 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2015 1056 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2015
2015 1057 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny
2015 1058 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 1059 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gogolin
2015 1060 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 1061 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 1062 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/25/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 1063 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmiany Uchwały Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2015 1064 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1065 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2015 1066 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2015 1067 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/145/15 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1068 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/148/15 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2015 1069 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 40/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2015 1070 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2015 1071 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 42/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1072 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 43/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1073 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka
2015 1074 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 45/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1075 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 48/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Praszce
2015 1076 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2015 1077 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.39.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLIII/236/2002 z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1078 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.40.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
2015 1079 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.41.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1080 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1081 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2015 1082 2015-04-30 ANEKS Aneks Nr 3 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 lutego 2015 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych