Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Sierpień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1794 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/65/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2015 1795 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/99/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 1796 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
2015 1797 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/262/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Strzelce Opolskie
2015 1798 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzelce Opolskie instrumentem płatniczym
2015 1799 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/111/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2015 1800 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1801 2015-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/102/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 1802 2015-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2015 1803 2015-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 1804 2015-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 1805 2015-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 1806 2015-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 1807 2015-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/102/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 1808 2015-08-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy Radłów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
2015 1809 2015-08-07 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2015 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych „Biała” i „Lisy”, zlokalizowanej na terenie gmin Biała i Lubrza, pow. prudnicki, woj. opolskie
2015 1810 2015-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2015 1811 2015-08-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/108/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1812 2015-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.48.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/55/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
2015 1813 2015-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospoltej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1814 2015-08-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków istniejących, w trakcie budowy i prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy Mikołaja – położonej na granicy Gminy Dobrzeń Wielki i Miasta Opola
2015 1815 2015-08-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta
2015 1816 2015-08-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 25/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych w Grodkowie, gm. Grodków, pow. brzeski, woj. opolskie
2015 1817 2015-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/108/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1818 2015-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/151/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spolecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok
2015 1819 2015-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 1820 2015-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 1821 2015-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1822 2015-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/149/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1823 2015-08-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.33.2015 Wójta Gminy Rudniki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
2015 1824 2015-08-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/79/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 1825 2015-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1826 2015-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Niemodlin na lata 2015 - 2018
2015 1827 2015-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 51/VIII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 1828 2015-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 122/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z akwenu "Rybaczówka" w Strzelcach Opolskich
2015 1829 2015-08-19 ANEKS Aneks Nr 1/2015 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2015 1830 2015-08-19 ANEKS Aneks Nr 1/2015 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. do Porozumieniaz dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin
2015 1831 2015-08-19 ANEKS Aneks Nr 1/2015 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 maja 2015 r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w m. Gracze”
2015 1832 2015-08-19 ANEKS Aneks Nr 2/2015 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w m. Gracze”
2015 1833 2015-08-19 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Turawa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Przełożenie odcinka drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada – DW 463 – Dobrodzień od km 6+546 do km 6+905 w miejscowości Turawa ul. Świerkowa”
2015 1834 2015-08-19 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XV Dożynek Powiatowych
2015 1835 2015-08-19 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach – droga powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice – Tułowice”
2015 1836 2015-08-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 3/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2015 1837 2015-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr X/94/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1838 2015-08-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 24 sierpnia 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Lubsza przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2015 r.
2015 1839 2015-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/80/15 Rady Gminy Branice z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice
2015 1840 2015-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Branice z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1841 2015-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Pawłowiczki w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1842 2015-08-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2015 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "VI Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł"
2015 1843 2015-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica
2015 1844 2015-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 67/IX/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1845 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum w Nysie i nadania mu statutu
2015 1846 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/86/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
2015 1847 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 1848 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 281/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r
2015 1849 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 296/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 1850 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 306/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 1851 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 1852 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 65/IX/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 1853 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2015 1854 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/62/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1855 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1856 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rozwadzy
2015 1857 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/111/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 1858 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 1859 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1860 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2015 1861 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Głubczyce na lata 2015 - 2019
2015 1862 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Głubczyce do stanu faktycznego
2015 1863 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
2015 1864 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy Świętokrzyskiej w Głubczycach do kategorii dróg gminnych