Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Styczeń 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2016 rok
2016 2 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/145/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.108.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2016 4 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2015
2016 5 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2016 rok
2016 6 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.65.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2016 7 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
2016 8 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2016 9 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 10 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/72/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań
2016 11 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2016 12 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 13 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 roku
2016 14 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego
2016 15 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/86/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2016 16 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/89/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
2016 17 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na ternie Gminy Tarnów Opolski
2016 18 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 19 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 20 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.75.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2016 21 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.80.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 22 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 23 2016-01-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 4 stycznia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Łambinowice przeprowadzonych w dniu 3 stycznia 2016 r.
2016 24 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 25 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2016 rok
2016 26 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok
2016 27 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/121/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XLIII/414/02 z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Nyskiego
2016 28 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/122/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XIX/170/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nyskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2016 29 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski
2016 30 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/127/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2016 roku
2016 31 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/92/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 32 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.67.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2016 33 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.69.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 34 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2016 35 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/60/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
2016 36 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/62/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 37 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 38 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2016 39 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2016 40 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 41 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 42 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toru rowerowego typu pumptrack położonego w Paczkowie przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji
2016 43 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sołeckiego boiska sportowego we wsi Gościce
2016 44 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/195/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków z dnia 29 listopada 2012 r.
2016 45 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2016 46 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 47 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2016 48 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
2016 49 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 50 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/304/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017”
2016 51 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 96/XIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2016 52 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 53 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.
2016 54 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2016 55 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/78/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 rok
2016 56 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/164/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 57 2016-01-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych
2016 58 2016-01-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2015 r. dotyczące udzielenia Gminie Strzelce Opolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych i wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strzelce Opolskie
2016 59 2016-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2016 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2016 60 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/129/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2016 61 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/136/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2016 62 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/142/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2016 63 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/143/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
2016 64 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
2016 65 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 66 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 67 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/153/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach
2016 68 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2016 69 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędących jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 70 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/167/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/388/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2016 71 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/168/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
2016 72 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/173/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2016 73 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/71/2015 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 74 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/150/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Niemodlińska” w Lewinie Brzeskim
2016 75 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 76 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 146/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2016 77 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 78 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/129/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Olesno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 79 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesno
2016 80 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/364/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”
2016 81 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/370/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 82 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/371/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2016 83 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 84 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 85 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/81/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 86 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 87 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 88 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 89 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 90 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2016 91 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/79/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXXIX/251/2006 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Reńska Wieś
2016 92 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/81/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Reńska Wieś
2016 93 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/139/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2016 94 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 95 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 447/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r
2016 96 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/131/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok
2016 97 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2016 98 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2016 99 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/65/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 100 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/161/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 101 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2016 102 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 103 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2016 104 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 150/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2016 105 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 106 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/357/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2016 107 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2016 108 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/124/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 109 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2016 110 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2016 111 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/122/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016
2016 112 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 113 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2016 114 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2016 115 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/57/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2016 116 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 117 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.86.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 r. Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2016 118 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2016
2016 119 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2016 120 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2016
2016 121 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 122 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2016 123 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok
2016 124 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2016 125 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok
2016 126 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek
2016 127 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2016 128 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.
2016 129 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2016 130 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 131 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/158/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2016 132 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/76/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2016 133 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 134 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2016
2016 135 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 136 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/46/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016
2016 137 2016-01-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Prudnickiego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej - Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w 2016 r.
2016 138 2016-01-12 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2016 139 2016-01-12 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2015 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2016 140 2016-01-12 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada 2015 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2016 141 2016-01-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-2/2016/77/XI-E/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2016 r. sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2016 142 2016-01-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-54(2)/2015/2016/564/XI-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie anulowania zmiany taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle SA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2016 143 2016-01-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-56(2)/2015/2016/13616/VII-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie anulowania zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą Głuchołazach
2016 144 2016-01-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 145 2016-01-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 stycznia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2016 r.
2016 146 2016-01-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Blok"
2016 147 2016-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 148 2016-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 149 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2016 150 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 151 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016
2016 152 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/157/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna
2016 153 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin
2016 154 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 rok
2016 155 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 80/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2016 156 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 157 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/63/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 158 2016-01-14 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-6/2016/88/XIII-D/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
2016 159 2016-01-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 160 2016-01-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 161 2016-01-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 162 2016-01-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 163 2016-01-15 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zwalczania wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) na obszarze powiatu nyskiego
2016 164 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2016 165 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
2016 166 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/361/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu
2016 167 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/362/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu
2016 168 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/165/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawadzkie na lata 2016-2020
2016 169 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/166/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawadzkie
2016 170 2016-01-15 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-9/2016/23/XII-C/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem
2016 171 2016-01-15 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4210-59(7)/2015/2016/24238/II/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Tameh Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2016 172 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2016 173 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok
2016 174 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2016 175 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2016
2016 176 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 469/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2016 177 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki
2016 178 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2016 179 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 180 2016-01-18 ANEKS Aneks Nr 1/2015 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Przełożenie odcinka drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada – DW 463 – Dobrodzień od km 6+546 do km 6+905 w miejscowości Turawa ul. Świerkowa”
2016 181 2016-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2016 182 2016-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2016 183 2016-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2016 rok
2016 184 2016-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/77/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015
2016 185 2016-01-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/188/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2016 186 2016-01-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/190/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2016 187 2016-01-19 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-39/2015/2016/1249/XII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
2016 188 2016-01-19 INFORMACJA Informacja Starosty Opolskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokal
2016 189 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa
2016 190 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Dąbrowa instrumentem płatniczym
2016 191 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 192 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 193 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/67/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 194 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/68/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 195 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 196 2016-01-20 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-30(4)/2015/2016/4594/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu
2016 197 2016-01-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/16 Wojewody Opolskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
2016 198 2016-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 485/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 199 2016-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2016 200 2016-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2016 201 2016-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 91/XII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2016 rok
2016 202 2016-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.1.2016 Burmistrz Prudnika; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2016 203 2016-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2016 204 2016-01-25 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-26,27(7)/2015/13616/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2016 205 2016-01-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 206 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/108/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
2016 207 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 208 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/111/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 209 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2016 210 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/114/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum prowadzonego przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 211 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 212 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 213 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/128/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 214 2016-01-26 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-22(7)/2015/9078/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia koncesji dla przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Antoniów k/Ozimka, woj. opolskie
2016 215 2016-01-26 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2016 216 2016-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 217 2016-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 218 2016-01-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 219 2016-01-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 220 2016-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 221 2016-01-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2016 roku
2016 222 2016-01-27 INFORMACJA Informacja Nr 1/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
2016 223 2016-01-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2016 Burmistrz Prudnika z dnia 26 stycznia 2016 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Prudnik
2016 224 2016-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.2.2016 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2016 225 2016-01-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.80.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/90/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid.434 zlokalizowanej we wsi Sowin
2016 226 2016-01-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2015
2016 227 2016-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania
2016 228 2016-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2016 229 2016-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 230 2016-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/62/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 231 2016-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2016 232 2016-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 18/16 Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
2016 233 2016-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2016 Starosty Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2016 roku
2016 234 2016-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 235 2016-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 236 2016-01-28 UMOWA Umowa Nr 1/2016 Wójta Gminy Bierawa; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania w 2016 roku I etapu zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ulica Nowe Osiedle w Bierawie”
2016 237 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/127/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 238 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 239 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/107/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 240 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/118/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 241 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.70.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 242 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.72.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 243 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.73.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Komprachcice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty targowej
2016 244 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.74.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice
2016 245 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 158/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 127/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2016 246 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 159/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
2016 247 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 248 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 249 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 250 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2016 251 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 252 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2016 253 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 254 2016-01-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2016 255 2016-01-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 256 2016-01-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2015 r.