Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Listopad 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2206 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/184/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2017 r.
2016 2207 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2016 2208 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2017
2016 2209 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/145/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 2210 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/243/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku
2016 2211 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/185/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2212 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/186/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2016 2213 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/188/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2214 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 2215 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/195/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2016 2216 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/146/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2217 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/147/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2218 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/148/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 2219 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zaliczenia ulicy Kolejowej w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych
2016 2220 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
2016 2221 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/512/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2222 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/515/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2223 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/XIX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 2224 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 125/XIX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2225 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r.
2016 2226 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/159/2005 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w mieszkaniu chronionym
2016 2227 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień.
2016 2228 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień
2016 2229 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
2016 2230 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2016 2231 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2016 2232 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2233 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Korfantowie
2016 2234 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Popielów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2235 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 2236 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 2237 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/513/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 2238 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/514/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2239 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/522/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2016 2240 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020
2016 2241 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki
2016 2242 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Tarnów Opolski
2016 2243 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 2244 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.139.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2017 rok
2016 2245 2016-11-04 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2016 Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i krapkowickiego
2016 2246 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-189/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały XXIV-253/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2247 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-190/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2248 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-191/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty
2016 2249 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-192/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2250 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.135.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 2251 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.136.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w Chrząstowicach
2016 2252 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.137.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2016 2253 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.138.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2254 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.139.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 2255 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.140.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych
2016 2256 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.141.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2257 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2258 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/236/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2259 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/237/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2260 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/176/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin
2016 2261 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/177/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2262 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/179/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2016 2263 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/180/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia w Niemodlinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości i sposobu pobierania opłaty dodatkowej
2016 2264 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 127/XIX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radłów
2016 2265 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2266 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2267 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/209/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2268 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/212/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/219/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 2269 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/145/2016 Rady Gminy Walce z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach
2016 2270 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2271 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2272 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/201/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
2016 2273 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/202/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona
2016 2274 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żyrowa
2016 2275 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 2276 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 2277 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2278 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/277/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
2016 2279 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/279/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2280 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/280/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/71/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg
2016 2281 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/281/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/70/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2282 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/282/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/166/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 2283 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2284 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 2285 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasienie
2016 2286 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/124/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/18/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2287 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/116/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2288 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2289 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów
2016 2290 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 2291 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 399/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2016 2292 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 400/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2293 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 404/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2016 2294 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 405/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2295 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 525/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2296 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/2015 Rady Gminy Olszanka w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 2297 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/82/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 2298 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2299 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 150/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2300 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 151/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2301 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 158/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Nad Wyderką"
2016 2302 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Oczko Sołtysy"
2016 2303 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/524/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku
2016 2304 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2305 2016-11-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa opolskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2016 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2016 2306 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2016 2307 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.136.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
2016 2308 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/268/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
2016 2309 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/270/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 2310 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2016 2311 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/608/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola
2016 2312 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki
2016 2313 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/611/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola
2016 2314 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/612/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2016 2315 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/618/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2016 2316 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/622/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2317 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/626/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2318 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/627/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy placu
2016 2319 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/628/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2320 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/629/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2321 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/630/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2322 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/631/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2323 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/632/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2324 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/633/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2325 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/634/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2326 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/635/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2327 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/636/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2328 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/637/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2329 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/638/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic oraz zniesienia nazw ulic
2016 2330 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/182/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2331 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 123/XIX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 2332 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 2333 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/135/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2334 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.134.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2335 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 2336 2016-11-08 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Starosty Kluczborskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych
2016 2337 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/151/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 2338 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok
2016 2339 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/148/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r.
2016 2340 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/245/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 2341 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2342 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2343 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2344 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/151/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 2345 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/385/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2346 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/386/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2016 2347 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/178/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 2348 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/509/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 2349 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2350 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 2351 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/143/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 2352 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/145/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok
2016 2353 2016-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 2354 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/238/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie likwidacji aglomeracji "Mąkoszyce" na obszarze Gminy Lubsza
2016 2355 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. sprawie wyznaczenia aglomeracji „Strzelce Opolskie” na obszarze gmin Strzelce Opolskie, Jemielnica i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Strzelce Opolskie”
2016 2356 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2017 rok
2016 2357 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 2358 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/186/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2016 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogówek
2016 2359 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/120/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaly budżetowej na 2016 rok
2016 2360 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/310/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2016 2361 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/312/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
2016 2362 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2363 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2364 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/198/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 2365 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2366 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/136/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2367 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/137/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2368 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 2369 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2370 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarbimierz na lata 2015 - 2019
2016 2371 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Skarbimierz - Osiedle
2016 2372 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.138.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 2373 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 2374 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-193/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
2016 2375 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/219/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2376 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.144.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 2377 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/151/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 2378 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 2379 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 2380 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2381 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.135.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Izbicko na lata 2016-2019
2016 2382 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.118.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 2383 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.119.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 2384 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/243/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2385 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/178/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 2386 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/179/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 2387 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2388 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 2389 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/91/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 2390 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 149/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 2391 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 2392 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Walce z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 2393 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 2394 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 2395 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/155/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok
2016 2396 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 2397 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/177/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.
2016 2398 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/275/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 2399 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/231/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2016 2400 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.133.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2401 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/125/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2403 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 528/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2404 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
2016 2405 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/604/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 2406 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/199/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 2407 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/208/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 2408 2016-11-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.58.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/132/16 rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2016 2402 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 2409 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2016 2410 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/152/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2411 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 920/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2412 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 320/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 2413 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2016 2414 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/238/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2016 2415 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/269/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 2416 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/271/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Smardy Dolne
2016 2417 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/272/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Smardy Górne
2016 2418 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska
2016 2419 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/388/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 2420 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/615/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu
2016 2421 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/616/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVc” w Opolu
2016 2422 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 2423 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2424 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2425 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/134/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 2426 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/236/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2427 2016-11-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.042.17.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki realizacji zadań pn.: 1. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 – ul. Opolskiej z drogami gminnymi ul. Kolejową i ul. Struga oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Borki” 2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki”
2016 2428 2016-11-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej”, na odcinku położonym na obszarze Gminy Popielów
2016 2429 2016-11-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 29/2016 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2016/2017”
2016 2430 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 2431 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
2016 2432 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
2016 2433 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian statutu Gminy Biała
2016 2434 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2435 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2436 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 2437 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/134/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2438 2016-11-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004
2016 2439 2016-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/233/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 2440 2016-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 2441 2016-11-18 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 6/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 2442 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/110/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 2443 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/143/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 2444 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/144/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2016 2445 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/308/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle, w części dotyczącej jednostki planistycznej Rogi oznaczonej symbolem jednostki A
2016 2446 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/280/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków
2016 2447 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.125.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2448 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/196/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2449 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2450 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/103/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2017 rok
2016 2451 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2452 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.148.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowie
2016 2453 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.149.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębnik
2016 2454 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.150.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Idzikowice
2016 2455 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.151.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice
2016 2456 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.152.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyków
2016 2457 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.153.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubska
2016 2458 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.154.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Młokicie
2016 2459 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.155.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pągów
2016 2460 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.156.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pielgrzymowice
2016 2461 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.157.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszeniczna
2016 2462 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.158.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków
2016 2463 2016-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.159.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojciechów
2016 2464 2016-11-22 ANEKS Aneks Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 października 2016 r. do Umowy z dnia 3 października 2016 r.
2016 2465 2016-11-22 UMOWA Umowa Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa parkingu z chodnikiem przy ulicy Reymonta w Niemodlinie – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”
2016 2466 2016-11-22 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w miejscowości Kosorowice X etap”
2016 2467 2016-11-22 UMOWA Umowa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji odnowy nawierzchni bitumicznej DP Nr 1724 O w m. Chróścice (w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy Nr 23/R/2016 z dnia 11.07.2016r. na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco, na drogach powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy w Kotorzu Małym zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu, a firmą BITUM Sp. z o.o. w Lipiu Śląskim)
2016 2468 2016-11-22 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Murów ul. Wolności - roboty uzupełniające”
2016 2469 2016-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 2470 2016-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/261/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 2471 2016-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/262/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2472 2016-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/263/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2473 2016-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/275/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2474 2016-11-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 156/16 Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój
2016 2475 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/202/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie otrzymywania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2016 2476 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/203/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2016 2477 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/207/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia na 2017 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2016 2478 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2016 2479 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2480 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
2016 2481 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2016 2482 2016-11-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber
2016 2483 2016-11-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber
2016 2484 2016-11-25 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.43(5).2016.RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2016 2485 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 943/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r
2016 2486 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/209/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice
2016 2487 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/212/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2016 2488 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/214/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Branice
2016 2489 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/216/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Branicach
2016 2490 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/217/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Branice przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2491 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/218/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2492 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/227/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2016 2493 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/228/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2016 2494 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/148/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 2495 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/151/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach
2016 2496 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 2497 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2016 2498 2016-11-28 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2016 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2015
2016 2499 2016-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/208/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 2500 2016-11-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 listopada 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzeń Wielki przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2016 r.
2016 2501 2016-11-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 listopada 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Branice przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2016 r.
2016 2502 2016-11-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. o sprostowaniu błędu
2016 2503 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/155/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2504 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 2505 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/157/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2506 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2507 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/186/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2016 2508 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2016 2509 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/190/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybiu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 2510 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich