Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Luty 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 257 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/146/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 258 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1534)
2016 259 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 260 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/230/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 261 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy
2016 262 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/105/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/83/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 263 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/106/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 264 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2016 265 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski
2016 266 2016-02-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2016 267 2016-02-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2016 268 2016-02-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 269 2016-02-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 270 2016-02-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2016 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2016 271 2016-02-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2016 Starosty Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2015 rok
2016 272 2016-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.73.2015.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. nr IN.VI.743.73.2015.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/123/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski
2016 273 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2016 274 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/144/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2016
2016 275 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Korfantów oraz zasad jego użytkowania
2016 276 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
2016 277 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 278 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 279 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/95/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeziny
2016 280 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chróścina
2016 281 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnolas
2016 282 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Giełczyce
2016 283 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Makowice
2016 284 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mroczkowa
2016 285 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniewie
2016 286 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina
2016 287 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skoroszyce
2016 288 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Grodków
2016 289 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Skoroszyce
2016 290 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rektrutacyjnego praz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 291 2016-02-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.2.2016 Starosty Oleskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich
2016 292 2016-02-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.3.2016 Starosty Oleskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w 2016 roku średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach
2016 293 2016-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 294 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 295 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/105/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 296 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX-96/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 297 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-125/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 298 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-126/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 299 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/157/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Głuchołazy
2016 300 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 301 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/152/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą nr XLIX/381/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r. oraz uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r.
2016 302 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą nr XLIX/382/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r. oraz uchwałą nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r.
2016 303 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
2016 304 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/162/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 305 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Opolskiej w Kluczborku
2016 306 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/171/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork
2016 307 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/172/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork
2016 308 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.71.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 309 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/76/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 310 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 311 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paczków
2016 312 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 czerwca 2004 r. nr XXIII/131/2004 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Paczków
2016 313 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/307/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik
2016 314 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/308/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2016 315 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest
2016 316 2016-02-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2016 roku
2016 317 2016-02-03 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-13/2016/23/XII-D/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2016 318 2016-02-03 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie informacji dotyczącej wykazu stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego w latach 2011 - 2015
2016 319 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/123/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 320 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/163/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 321 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Brzeg
2016 322 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Dobrzeń Wielki
2016 323 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 324 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 325 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Głogówku
2016 326 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 327 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/110/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Niemodlin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2016 328 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz udzielania pomocy de minimis
2016 329 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/115/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
2016 330 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Popielów będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
2016 331 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów    na dofinasowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 332 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 333 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 334 2016-02-04 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 2 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie informacji dotyczącej wykazu zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego w latach 2011 - 2015
2016 335 2016-02-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 336 2016-02-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2015 rok
2016 337 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 338 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 339 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 504/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 340 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 341 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 342 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/380/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Opola
2016 343 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/384/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola
2016 344 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/385/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2016 345 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/386/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego
2016 346 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/387/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy podatku leśnego
2016 347 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/389/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole
2016 348 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 98/XIV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 349 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 350 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 351 2016-02-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 352 2016-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.6.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIX/157/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka - część północna
2016 353 2016-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.8.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XX/361/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okrąglak” w Opolu
2016 354 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-120/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 rok
2016 355 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 356 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 357 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/155/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2016 358 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 359 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza
2016 360 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubrza
2016 361 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/114/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 362 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 363 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/288/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 364 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2016 Rady Gminy Walce z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 365 2016-02-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 366 2016-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.7.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
2016 367 2016-02-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr KRZ.5511.1.2016 Starosty Oleskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2015 roku
2016 368 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2016 369 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/142/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 370 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/112/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 371 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/194/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 372 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 373 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/224/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część Gminy Nysa na potrzeby przebudowy gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków, PN 4,0 MPa
2016 374 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/379/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 375 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2016 376 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2013 r Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2016 377 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 378 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
2016 379 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/135/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „ Kędzierzyn-Koźle” na obszarze gmin: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle"
2016 380 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok
2016 381 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 382 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2016 383 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 167/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 384 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/383/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu
2016 385 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/184/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2016 386 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/189/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2016 387 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2016 388 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2016 389 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/136/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice" na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice".
2016 390 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 391 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 392 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 393 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 394 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 395 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 396 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
2016 397 2016-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4110.46.901.13.2015 Generalngo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 901 z droga krajową nr 46 (rondo)” oraz przekazanie zarządu drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 3+654,01 do km 4+083,91
2016 398 2016-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.1.2016 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2016
2016 399 2016-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2016 rok
2016 400 2016-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/182/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
2016 401 2016-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2016
2016 402 2016-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016
2016 403 2016-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.88.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 lutego 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 404 2016-02-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Prudnickiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w 2016 r.
2016 405 2016-02-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/4/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 406 2016-02-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/8/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 407 2016-02-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Strzeleckiemu prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi
2016 408 2016-02-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie realizacji przez Powiat Strzelecki zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi
2016 409 2016-02-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z dnia 29 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2015
2016 410 2016-02-15 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Wsi Strzeleckiej, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2016 411 2016-02-15 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Błotnicy Strzeleckiej, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2016 412 2016-02-15 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Tarnowie Opolskim, gmina Tarnów Opolski, powiat opolski, województwo opolskie
2016 413 2016-02-15 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Młodniku
2016 414 2016-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 415 2016-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 416 2016-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/165/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum ubiegających się o przyjęcie do klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski
2016 417 2016-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/167/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lewin Brzeski do kategorii dróg gminnych
2016 418 2016-02-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Nyskiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Nyskiego w 2016 roku
2016 419 2016-02-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r.
2016 420 2016-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 421 2016-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/7/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2016 422 2016-02-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2016 Starosty Nyskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 423 2016-02-18 ANEKS Aneks Nr 11 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 11 lutego 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 424 2016-02-18 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4210-5(5)/2016/4336/VIII/MMi1/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2016 425 2016-02-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2016 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 426 2016-02-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015
2016 427 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/132/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2016 428 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2016 429 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2016 roku
2016 430 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2016 431 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kolonowskie w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 432 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/106/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 433 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/168/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 434 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2016”
2016 435 2016-02-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.1.2016 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2016 436 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego XII/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2016
2016 437 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/135/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 438 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/129/16 Rady Gminy Branice z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
2016 439 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Branice z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2016 440 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/103/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 441 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 442 2016-02-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 22 lutego 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle przeprowadzonych w dniu 21 lutego 2016 r.
2016 443 2016-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 86/XIII/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 444 2016-02-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 445 2016-02-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 2/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 446 2016-02-23 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2016 Burmistrza Brzegu z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2016 447 2016-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.042.55.2015 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy”
2016 448 2016-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2016 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2016 roku
2016 449 2016-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wartości punktowej i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych przy przyjęciu: do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, do publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół dla dorosłych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego
2016 450 2016-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/140/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do Bursy w Nysie oraz ustalenia ich wartości punktowej i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 451 2016-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/141/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do Gimnazjum Nr 4 w Nysie oraz ustalenia ich wartości punktowej i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 452 2016-02-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or-I.0050.86.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2016 453 2016-02-24 ANEKS Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 8 stycznia 2016 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2016 454 2016-02-24 INFORMACJA Informacja Nr 1/2016 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2016 455 2016-02-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2016 456 2016-02-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Strzelce Opolskie - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Opolskie
2016 457 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/124/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2016 458 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/82/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2016 roku
2016 459 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 460 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 461 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom
2016 462 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/16 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 listopada 2015 r. Rady Gminy Łambinowice Nr XI/78/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 463 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Łambinowice oraz ich wartości punktowej
2016 464 2016-02-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2016 465 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2016
2016 466 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2016 467 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2016 468 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2016
2016 469 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2016 470 2016-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Nyskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2016 roku
2016 471 2016-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.23.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku w roku 2016
2016 472 2016-02-26 INFORMACJA Informacja Nr OŁO-4110-3(5)/2016/1249/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
2016 473 2016-02-26 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-39(12)/2015/2016/9078/XII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie
2016 474 2016-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu gminy Strzeleczki w roku 2016
2016 475 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII-127/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2016
2016 476 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 477 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cisek których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cisek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 478 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek
2016 479 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety
2016 480 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/122/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok
2016 481 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/81/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 482 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 483 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 484 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/400/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2016 485 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/401/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 486 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/402/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 487 2016-02-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007
2016 488 2016-02-29 DECYZJA Decyzja Nr OPO-4210-44(17)/2015/2016/15874/V/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu