Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Marzec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 489 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 490 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII-129/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 rok
2016 491 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otmuchów
2016 492 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 493 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/69/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 494 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/148/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 495 2016-03-01 KOMUNIKAT Komunikat Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia uchwały przyjmującej program rozwoju pn. „Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 – 2022”, o adresie strony internetowej, na której ww. Program został zamieszczony oraz o terminie, od którego jest stosowany
2016 496 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 497 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 498 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/169/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 499 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/171/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2016 roku
2016 500 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 501 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/166/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łosiów
2016 502 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/397/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 503 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/328/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2017 rok
2016 504 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/329/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2016 roku
2016 505 2016-03-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
2016 506 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Kluczborski
2016 507 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/175/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 508 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/155/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 509 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.94.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chrząstowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 510 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.95.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 511 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.96.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice
2016 512 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.97.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Chrząstowice
2016 513 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/124/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 514 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/167/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2016 515 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/131/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i domu pogrzebowego na terenie Gminy Grodków
2016 516 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/132/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów
2016 517 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 518 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 519 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/176/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty w latach 2016-2020 od ceny nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2016 520 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/85/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku
2016 521 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2016 522 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 523 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/131/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 524 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/310/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 525 2016-03-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 526 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 527 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 528 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Bierawa, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 529 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/166/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
2016 530 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/167/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg.
2016 531 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2016 roku
2016 532 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 533 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Gorzów Śląski
2016 534 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2016 r.
2016 535 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/181/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2016 536 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 537 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/183/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”
2016 538 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2016 539 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/191/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2016 540 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/239/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
2016 541 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/136/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 542 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/137/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Pakosławice
2016 543 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/65/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 544 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/66/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2016 545 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.90.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
2016 546 2016-03-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Prudnickiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2016 roku
2016 547 2016-03-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Strzeleckiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2016 roku
2016 548 2016-03-04 ANEKS Aneks Nr 1/2016 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 3 marca 2016 r. do Porozumienia międzygminnego Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ( Dz.Urz.Woj.Opol poz.59)
2016 549 2016-03-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 550 2016-03-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr CZK.5511.1.2016 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 551 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.98.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 552 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/136/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2016 553 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/138/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 554 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski
2016 555 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Tadeusza Jasińskiego na osiedlu Zachód
2016 556 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/212/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy mostowi łączącemu ul. Wyspa z ul. Xawerego Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rzece Odrze
2016 557 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów i wydatków
2016 558 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/84/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 559 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 560 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek
2016 561 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 562 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 563 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 564 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
2016 565 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
2016 566 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2016 567 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 568 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2016 569 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Walce uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Walce
2016 570 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2016 roku
2016 571 2016-03-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok
2016 572 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/150/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 573 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 574 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/154/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 575 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.72.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 576 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.73.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 577 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.74.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice w roku 2016
2016 578 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 579 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/204/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 580 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.79.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 581 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/188/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 582 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/126/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2016 583 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/140/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 584 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2016 roku
2016 585 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.91.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 586 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 587 2016-03-08 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2016 588 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.120.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała
2016 589 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 590 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/240/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 591 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/241/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nysa.
2016 592 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/242/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 593 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 594 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/258/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i gimnazjum, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 595 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/123/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 596 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 597 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/94/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 598 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/64/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 599 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/189/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 600 2016-03-09 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 lutego 2016 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2016 601 2016-03-09 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 lutego 2016 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2016 602 2016-03-09 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 lutego 2016 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2016 603 2016-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-71/2016 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2016 604 2016-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.12.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul Arki Bożka – obwodnica w Opolu
2016 605 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2016 606 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2016 607 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.70.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2016 608 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.71.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 609 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.78.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 610 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/73/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Kamiennik ze środków budżetu Gminy Kamiennik przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2016 611 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/74/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 612 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/78/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2016 r.
2016 613 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 614 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
2016 615 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/111/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 616 2016-03-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 33/16 Wojewody Opolskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu
2016 617 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok
2016 618 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2016
2016 619 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/102/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2016
2016 620 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/326/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 621 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/106/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłatności jak również trybu ich pobierania
2016 622 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/237/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 623 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej
2016 624 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2016 r.
2016 625 2016-03-11 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2015
2016 626 2016-03-11 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 marca 2016 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 627 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 559/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r
2016 628 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.115.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 629 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
2016 630 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/139/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków
2016 631 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków
2016 632 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/192/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce
2016 633 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/91/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 634 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
2016 635 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 4/9/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Zębowice na rok 2016
2016 636 2016-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r
2016 637 2016-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2016 638 2016-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 639 2016-03-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2016 640 2016-03-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2016 641 2016-03-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.19.2016 Starosty Krapkowickiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2016 642 2016-03-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2016 643 2016-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Miasto Piekary Śląskie jest organem prowadzącym
2016 644 2016-03-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 645 2016-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 646 2016-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/77/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 647 2016-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłowiczki udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 648 2016-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004
2016 649 2016-03-16 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PS.LK.7113.2.2016 Burmistrza Nysy z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego , położonych na obszarze Gminy lub jej części
2016 650 2016-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2016 roku"
2016 651 2016-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 652 2016-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/2016 Starosty Prudnickiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Grabinie w 2016 r.
2016 653 2016-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 654 2016-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/97/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 655 2016-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2016”
2016 656 2016-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/104/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2016 657 2016-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w domach dziecka w powiecie kluczborskim
2016 658 2016-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2016 659 2016-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2016 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2016 660 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/129/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2016 roku
2016 661 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/202/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice
2016 662 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/203/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice
2016 663 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 664 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2016
2016 665 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.93.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom
2016 666 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.96.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilków w 2016 roku
2016 667 2016-03-23 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 29 lutego 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 21 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gimnazjum przez Powiat Nyski
2016 668 2016-03-23 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole "Lustro czynszowe" za 2015 rok
2016 669 2016-03-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 670 2016-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku, którego organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2016 671 2016-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 41/16 Wojewody Opolskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tułowice
2016 672 2016-03-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamiennik
2016 673 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 674 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/108/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
2016 675 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
2016 676 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/129/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2016 roku"
2016 677 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 678 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 679 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/135/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek
2016 680 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.91.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 681 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/194/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawadzkie
2016 682 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/195/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2016”
2016 683 2016-03-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2016 roku
2016 684 2016-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GM.III.71402/1/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 marca 2016 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2016 685 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/133/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 686 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 687 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2016 rok
2016 688 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 689 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019”
2016 690 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/141/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2016 r.
2016 691 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/142/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 692 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 693 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania bezpłatnego transportu dzieciom oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
2016 694 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2016 roku
2016 695 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/86/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 696 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/190/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2016 rok”
2016 697 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2016
2016 698 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/128/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum prowadzonych przez Gminę Otmuchów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej i gimnazjum
2016 699 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r. na terenie Gminy Otmuchów
2016 700 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 701 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2016
2016 702 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 marca 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2016 703 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej
2016 704 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/191/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 705 2016-03-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania Powiatu Kluczborskiego w zakresie edukacji publicznej
2016 706 2016-03-29 Zestawienie Zestawienie Nr 1.2016 Burmistrza Olesna z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2016 707 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/137/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 708 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.80.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 709 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.81.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 710 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.83.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności na rok 2016
2016 711 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.87.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 – 2017
2016 712 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.95.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2016 713 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.96.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2016 714 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.97.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 715 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.103.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 716 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 717 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 718 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 719 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno
2016 720 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 721 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 722 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 723 2016-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/03/2016 Starosty Namysłowskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia w 2016 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim
2016 724 2016-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/03/2016 Starosty Namysłowskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia w 2016 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2016 725 2016-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 110/16 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2016 726 2016-03-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.7.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. nr IN.VI.743.7.2016.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
2016 727 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2016
2016 728 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2016 729 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 169/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2016 730 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 170/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2016 731 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 171/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2016 roku
2016 732 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 172/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Namysłów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych
2016 733 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 174/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2016 734 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 180/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 735 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2016 roku
2016 736 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/78/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 737 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/135/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój
2016 738 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierz
2016 739 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/10/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały XV/65/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 740 2016-03-31 INFORMACJA Informacja Nr 1/16 Burmistrza Głubczyc z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce