Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Czerwiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1180 2016-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.113.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 1181 2016-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 1182 2016-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1183 2016-06-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski PLB160003
2016 1184 2016-06-01 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2016 1185 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 1186 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/200/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością Gminy Głuchołazy
2016 1187 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/201/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w obrębie wsi Konradów
2016 1188 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/203/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy
2016 1189 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/205/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 1190 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
2016 1191 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1192 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/147/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1193 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1194 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1195 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Paczków
2016 1196 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 1197 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/206/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” i nadania jej statutu
2016 1198 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/189/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 1199 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 1200 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1201 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
2016 1202 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2016 1203 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 1204 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 191/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2016 1205 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 192/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2016 1206 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 212/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1207 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/394/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 1208 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/395/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2016 1209 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/396/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Samuel”
2016 1210 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/397/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Karol”
2016 1211 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania nazw dla dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie
2016 1212 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1213 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
2016 1214 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 1215 2016-06-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Blok”
2016 1216 2016-06-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.156.2016 Wójta Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r.
2016 1217 2016-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.30.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie stwierczenia nieważności części uchwały nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie
2016 1218 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/190/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2016 1219 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/149/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 r.
2016 1220 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
2016 1221 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1222 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2016 1223 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/159/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2016 1224 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
2016 1225 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2016 1226 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/113/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 1227 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/114/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki
2016 1228 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/110/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2016 1229 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2016 r.
2016 1230 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 1231 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2016 1232 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2016 1233 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 1234 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1235 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1236 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/478/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 1237 2016-06-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/58/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1238 2016-06-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/61/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1239 2016-06-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/63/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1240 2016-06-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1241 2016-06-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2015 roku
2016 1242 2016-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/198/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2016 1243 2016-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1244 2016-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1245 2016-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/113/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów
2016 1246 2016-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1247 2016-06-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.259.2016 Burmistrza Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2016 1248 2016-06-08 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-30/2016/13616/VIII-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2016 1249 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r
2016 1250 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/202/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1251 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 1252 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 1253 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/150/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1254 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/151/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1255 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2016
2016 1256 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Pokój
2016 1257 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/375/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 1258 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1259 2016-06-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1260 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 1261 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom gminnym
2016 1262 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia ulicy Pogodnej w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych
2016 1263 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1264 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1265 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bierawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bierawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1266 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/156/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Głogówek
2016 1267 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1268 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1269 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 1270 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 1271 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.111.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1272 2016-06-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1273 2016-06-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 40/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1274 2016-06-10 INFORMACJA Informacja Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2016 r. dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2015 r.
2016 1275 2016-06-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 8 marca 2016 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2015 ROK
2016 1276 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/188/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg” na obszarze gmin: Brzeg, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Brzeg”
2016 1277 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/147/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 1278 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok
2016 1279 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 494/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 465/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia
2016 1280 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 253/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1281 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1282 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
2016 1283 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/85/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik
2016 1284 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/86/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1285 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/87/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę usługę
2016 1286 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/88/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1287 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/89/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1288 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/160/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Oleśnie
2016 1289 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/149/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 1290 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/154/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 1291 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/205/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1292 2016-06-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 65/16 Wojewody Opolskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
2016 1293 2016-06-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 66/16 Wojewody Opolskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
2016 1294 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/184/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 1295 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 1296 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
2016 1297 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1298 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
2016 1299 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1300 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach
2016 1301 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/118/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1302 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2016 1303 2016-06-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 czerwca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Tułowice przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2016 r.
2016 1304 2016-06-14 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach – droga powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice – Tułowice”
2016 1305 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Branice z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 1306 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/152/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 1307 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2016 1308 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/151/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1309 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków
2016 1310 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 1311 2016-06-15 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-24/2016/21272/III-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownia Milicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
2016 1312 2016-06-16 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie niektórych miejscowości w obrębie gminy Ozimek
2016 1313 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/176/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 1314 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 1315 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.116.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1316 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1317 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/248/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 1318 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1319 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 1320 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/115/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów
2016 1321 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/117/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2016 roku
2016 1322 2016-06-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-21/2016/4594/IX-A/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu
2016 1323 2016-06-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 14 czerwca 2016 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2016 1324 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/202/216 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2016 1325 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok
2016 1326 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.115.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2016 1327 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2016 1328 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 1329 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów
2016 1330 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1332 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/307/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2016 1333 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1334 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2016 1335 2016-06-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr IV/164/16 Burmistrza Niemodlina z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za rok 2015
2016 1336 2016-06-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2016 1337 2016-06-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FNI/1/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu miasta za 2015 rok
2016 1331 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2015 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1338 2016-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/203/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2016 1339 2016-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/106/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 1340 2016-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej patriotyczną działalność żołnierzy ugrupowania „Wolność i Niezawisłość – WIN” kryptonim „OLIMPIA” w Gościęcinie
2016 1341 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/91/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża
2016 1342 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/92/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce
2016 1343 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/93/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki
2016 1344 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/56/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2016 1345 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/57/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 1346 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/58/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1347 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/59/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1348 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/60/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 1349 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/61/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1350 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/62/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1351 2016-06-21 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego”
2016 1352 2016-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 750/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r
2016 1353 2016-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 256/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1354 2016-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/146/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 1355 2016-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/112/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 1356 2016-06-22 ANEKS Aneks Nr 12 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 1357 2016-06-22 ANEKS Aneks Nr 13 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 1358 2016-06-22 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 16 czerwca 2016 r. do porozumienia z dnia 23 maja 2016 r. zawartego pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2016
2016 1359 2016-06-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Celowego Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI„
2016 1360 2016-06-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrejestrowania z Rejestru związków miedzygminnych Związku Gmin Dolna Mała Panew z siedzibą w Turawie
2016 1361 2016-06-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Reńska Wieś; Wójta Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków istniejących , w trakcie budowy i prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy Antoszka położonej na granicy Gminy Walce i Reńska Wieś
2016 1362 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2016 1363 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1364 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała
2016 1365 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2016 1366 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1367 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/94/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1368 2016-06-23 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-31/2016/73/XVI-A/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2016 1369 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/198/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 1370 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 1371 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 216/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2016 1372 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 217/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1373 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 218/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1374 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/XVII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia flagi
2016 1375 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 130/XVII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1376 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 133/XVII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 1377 2016-06-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2016 1378 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/167/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1379 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/168/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2016 1380 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/169/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2016 1381 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/170/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2016 1382 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/175/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 1383 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.118.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 1384 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 1385 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwał
2016 1386 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie
2016 1387 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 219/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Głuszynie wchodzącej w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie
2016 1388 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 220/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie
2016 1389 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawanych zwolnień do obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2016 1390 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 1391 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz
2016 1392 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1393 2016-06-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/16 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2016 1394 2016-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/101/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie”
2016 1395 2016-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XIII/102/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2016
2016 1396 2016-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
2016 1397 2016-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 105/XVI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2016 1398 2016-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 106/XVI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2016 1399 2016-06-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016 Burmistrza Zawadzkiego; Wojewody Opolskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawadzkie
2016 1400 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/138/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016
2016 1401 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 1402 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.92.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2016 1403 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.93.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2016 1404 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.94.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1405 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.95.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 1406 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1407 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/230/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2016 1408 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/232/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 1409 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice
2016 1410 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 r.
2016 1411 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 232/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1412 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/XVII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 1413 2016-06-30 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-36/2016/564/XII-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2016 1414 2016-06-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. o sprostowaniu błędu
2016 1415 2016-06-30 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie opolskim
2016 1416 2016-06-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1417 2016-06-30 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 417/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 lutego 2015 r., Nr IV/36/2015, w przedmiocie regulaminu przyznawania nagród starosty dla uczniów i absolwentów szkół i placówek oświatowych
2016 1418 2016-06-30 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 419/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2015 r., Nr X/61/2015, w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów rekreacji i sportu
2016 1419 2016-06-30 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 441/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ze skarg Gminy Lubrza na uchwały Rady Miejskiej w Prudniku: z dnia 23 lipca 2004 r., Nr XXVI/276/2004 wraz z uchwałami zmieniającymi; z dnia 28 listopada 2013 r., Nr L/789/2013 oraz z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr VIII/109/2015, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2016 1420 2016-06-30 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 538/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r., Nr X/131/15, w przedmiocie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego
2016 1421 2016-06-30 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 11/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ze skargi B. W. i E. W. na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r., Nr VII/78/15, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2016 1422 2016-06-30 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 22 czerwca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) na obszarze Powiatu Nyskiego